กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอื่นๆ.ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 37/2557 เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร

พิมพ์ PDF

 

ปส. บูรณาการบุคลากรภายใน คุมเข้มจัดการขยะรังสีให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

พิมพ์ PDF             สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในการจัดการกากกัมมันตรังสี ย้ำให้บุคลากรภายในตระหนักต่อภารกิจด้านการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ถูกวิธี เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

             นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ปส. ลงพื้นที่ภาคเหนือ (เชียงใหม่) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) จัดสัมมนา “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยที่ถูกต้อง” เพื่อให้ผู้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีจาก 14 จังหวัด ภาคเหนือ และ 21 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี เมื่อมีความประสงค์ที่จะเลิกใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี ปรากฏว่า มีผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก

             “ผมเห็นว่าการจัดการสัมมนาฯ ดังกล่าวช่วยกระตุ้นให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ตื่นตัวและตระหนักต่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ก่อนการลงพื้นที่จัดสัมมนาฯ ครั้งต่อไปในภาคกลางและตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตามแผนงานในปีนี้ ผมมีนโยบายให้บุคลากรภายในนำข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการสัมมนาฯ ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา มาหารือร่วมกันและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม”
 
             นายสุพรรณฯ กล่าวต่อไปว่า ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2557 นี้ ปส. จึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง การบูรณาการการดำเนินงานการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี และการจัดการกากกัมมันตรังสี  ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยระดมความคิดเห็นจาก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กว่า 80 คน หวังบูรณาการ  การดำเนินงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันในร่างระเบียบ นโยบาย คู่มือปฏิบัติ แนวทางการจัดการกากกัมมันตรังสี สำหรับผู้ปฏิบัติงานในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี รวมทั้ง นำข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการสัมมนาฯ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาหารือร่วมกัน เพื่อเตรียมการก่อนลงพื้นที่จัดสัมมนา เรื่อง “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยที่ถูกต้อง” ให้สำหรับผู้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี จากภาคกลางและตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ ต่อไป
 


สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 36/2557 เรื่อง เชิญผู้ประกอบการค้าและการขนส่งน้ำมันเข้าร่วมประชุม

พิมพ์ PDF

 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 36/2557 เรื่อง เชิญผู้ประกอบการค้าและการขนส่งน้ำมันเข้าร่วมประชุม

พิมพ์ PDF

 

เปิดงาน "สมัชชาปรมาณูเพื่อสันติ 2557 หรือ Thai Atoms for Peace 2014 (TAPE 2014)"

พิมพ์ PDF


          นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ (คนที่6 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน "สมัชชาปรมาณูเพื่อสันติ 2557 หรือ Thai Atoms for Peace 2014 (TAPE 2014)" ระหว่างวันที่ 21 – 22 พ.ค. 2557 โดยมีนายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวรายงาน และ Ms. Mawieh Oulabi ผู้เชียวชาญจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)  มาบรรยายความร่วมมือทางวิชาการของ IAEA ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแนวทางความร่วมมือในอนาคต  เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานปรมาณูทั้งในและต่างประเทศ  ณ  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2557

 

 

 
หน้า 132 จาก 438
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป