กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอื่นๆ.ดร.ปลอดประสพ มอบประกาศนียบัตรงาน "จิตอาสาปาร์ตี้-ส่งเสริมคนดี สังคมดี มีอารยะสถาปัตย์"

พิมพ์ PDF

 

           ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมอบประกาศนียบัตรให้กับบุคคล องค์กรภาครัฐ เอกชน จิตอาสาจากทั่วประเทศ ในงาน "จิตอาสาปาร์ตี้-ส่งเสริมคนดี สังคมดี มีอารยะสถาปัตย์" งานปาร์ตี้ที่จัดขึ้นเพื่อเพื่อนพี่น้องสื่อมวลชน รวมไปถึงเหล่าบรรดาจิตอาสาจากทั่วทุกวงการจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมา ณ สวนอาหารเบิกไพร บางนา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554

 

 

ข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

                       กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมบูรณาการ วทน. เยี่ยมหมู่บ้านหอยเชอรี่ จ.มหาสารคาม

พิมพ์ PDF

   

  นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ นำผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านใคร่นุ่น (หมู่บ้านหอยเชอรี่) ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 


     นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การสาธิตซึ่งเดิมเคยทำการสาธิตในห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  คราวนี้ได้เปลี่ยนมาสาธิตในพื้นที่จริงโดยเจ้าของผลงานและประชาชนในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้รับทราบการดำเนินงานของหมู่บ้านใคร่นุ่น (หมู่บ้านหอยเชอรี่) คิดว่าคงจะได้มีความร่วมมือกันในอนาคต และหวังว่าจังหวัดอื่นที่ได้มาเยี่ยมชมคงได้เห็นตัวอย่างแล้วว่ากว่าจะประสบความสำเร็จได้ ต้องใช้เวลานาน 3-5 ปี จากตัวอย่างตรงนี้จะทำให้เกิดการจุดประกายความร่วมมือในชุมชนต่างๆ ของผู้แทนที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม และติดต่อร่วมมือกันต่อไป  


     ทั้งนี้ ได้มีการสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การผลิตอิฐบล็อกประสานจากเปลือกหอยเชอรี่ 2. การผลิตสีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ 3. วิธีการกำจัดหอยเชอรี่ โดยใช้สารสกัดประคำดีควาย โดย ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     ศูนย์การเรียนรู้บ้านใคร่นุ่น(หมู่บ้านหอยเชอรี่) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบวงจรในการจัดการการใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าของหอยเชอรี่ และเพื่อเป็นแหล่งสร้างความคิดให้เกิดอาชีพที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป  ทั้งนี้ในเบื้องต้นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ  จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท)  โดยในการเตรียมพื้นที่และจัดสร้างโครงสร้างของศูนย์การเรียนรู้ฯ นั้น คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมมือกับเทศบาลตำบลท่าขอนยาง  ส่วนการผลิตอิฐบล็อกมวลประสานและอิฐปูถนนจากเปลือกหอยเชอรี่ที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งสถานที่ได้ร่วมมือกับ อ.ทนงศักดิ์ มูลตรี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และเกษตรกรของชุมชนบ้านใคร่นุ่นในการร่วมมือกันผลิตอิฐบล็อก
 

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 ภาพข่าว   : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน

 

นายกรัฐมนตรี นำนายสี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีน เยี่ยมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

พิมพ์ PDF

    

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำนายสี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ พร้อมด้วยนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยที่ผ่านมา  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554

 

 

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว    : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน

 

บูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม จังหวัดมหาสารคาม

พิมพ์ PDF

 
          นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนางานจังหวัด เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้กับประชาชน และเพื่อให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ตลอดจนการนำนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีมาร่วมจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ณ ศูนย์ประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2554 พร้อมทั้งจะนำผู้เข้าร่วมประชุมไปเยี่ยมชมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หมู่บ้านหอยเชอรี่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งไม่มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่จนประสบความสำเร็จเป็นหมู่บ้านอย่างตัวในวันที่ 27 ธันวาคม  2554


         นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนางานจังหวัด เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศให้ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อวันที่  20 เมษายน 2552  ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างกลไกการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในระยะเวลาต่อมา โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบหมายสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้าน วทน. ของจังหวัด พร้อมทั้งได้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำจังหวัด ในการทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานร่วมกันกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงแล้ว โดยได้มีการประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (PCSO) กับผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา
         สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง อันประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคเอกชนในวันนี้ เพื่อพิจารณาเชื่อมโยงนโยบาย แนวคิด และรูปแบบ (model) การดำเนินงานบูรณาการงานด้าน วทน. ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับจังหวัด รวมทั้งผลการศึกษาตามโครงการศึกษาความต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่วนภูมิภาค ในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ทำการศึกษาและมีข้อสรุปในประเด็นสำคัญแล้ว เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมร่วมกัน ในทิศทางที่สอดคล้องกับเงื่อนไข ข้อจำกัด  ตลอดจนศักยภาพ และโอกาสของแต่ละจังหวัด ในการรองรับทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ และร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด สู่การปฏิบัติต่อไป 
 

     ด้าน นางสาวคนึงนุช  พิมพ์อุบล  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและท้องถิ่นในโครงการที่เป็นความต้องการของจังหวัดและท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ รวมทั้งประสานข้อเสนอความต้องการเทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จังหวัดต้องการได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยจะมีการนำเสนอศักยภาพและความต้องการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ผู้แทนจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และการเสวนา ถึงความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนจังหวัด ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน  การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สินค้าและบริการ รวมทั้งการสร้างความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นสังคมฐานความรู้  เพื่อให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้ได้รูปแบบ (model) การดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 250 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัด ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  มหาสารคาม  กาฬสินธุ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  
         ทั้งนี้  ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและสามารถติดต่อขอรับบริการจากผู้แทนหน่วยงานที่นำผลงานไปจัดแสดงได้โดยตรง และยังจะมีการสาธิตเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตอิฐบล็อกประสานจากเปลือกหอยเชอรี่ และการผลิตสีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ด้วย
 

 
 
ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพ : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน

 

 

 

เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา BOI FAIR 2011 ในวันที่ 5 มกราคม 2555 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พิมพ์ PDF

boi fair 2011

 

เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา BOI FAIR 2011

ในวันที่ 5 มกราคม 2555 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 

คลิกดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา

Tags boifair - BOI - BOI 2011
 
หน้า 132 จาก 343
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป