กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอื่นๆ.ประวัติ นายสราวุฒิ สุจิตจร

พิมพ์ PDF

Curriculum Vitae

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
Professor Wing Commander Dr.Sarawut Sujitjorn
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2555
Position: Director of Synchrotron Light Research Institute
Effective dated, 1st June 2012
E mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

1. ประวัติส่วนตัว
    • เกิด 22 มิถุนายน 2504
    • Birth: 22 June 1961

2. ประวัติการทำงาน
    • ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. ประวัติการศึกษา
    • PhD (Electronic and Electrical Engineering), University of Birmingham, UK, 1987
    • BSc (Electrical Engineering), 1st Class Honours-Gold Medal, Royal Thai Air Force Academy, Thailand, 1984

4. สถานที่ทำงาน

    สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)   
    111 ถนนมหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000

5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
    • ประถมาภรณ์ช้างเผือก
    • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
    • เหรียญจักรมาลา

6. ประสบการณ์การทำงาน
    • ด้านบริหาร   เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆต่อไปนี้
        - กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
        - กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
        - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        - หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        - รองคณบดี  สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        - รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    • ด้านวิชาการ
        - สอนในระดับปริญญาตรี  โท และเอก  ทางด้านการวิเคราะห์วงจร อัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการ ระบบควบคุม  
        - เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก
        - มีผลงานหนังสือ และตำรา 3 เล่ม  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ 1 ผลงาน      
          บทความวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มากกว่า 150 บทความ   สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 17 ผลงาน  
    • ด้านบริการวิชาการ
        - กรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน)
        - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ
        - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย/วิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ
        - กรรมการวิชาการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
        - กองบรรณาธิการวารสารระดับชาติและนานาชาติ
        - ผู้ประสานงานไทย-แคนาดา  การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แบบปฏิสัมพันธ์
        - งาน WorldTech’95
    • ประสบการณ์ด้านอื่นๆ
        - มีความชำนาญด้านเครื่องสายไทย และฝึกสุนัข
 
 

ที่มา : นางสาวพัชร์นรี  ธนาคุณ
         สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)
         ช่วยราชการ สป.วท.
 

 

   

 

ผช.รมว.วท. ประจำกระทรวงวิทย์ฯ ตรวจเยี่ยม ปส.

พิมพ์ PDF

  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมสำนักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ โดยมมี ศ.ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว เลขาธิการ, รองเลขาธิการ ,ข้าราชการและพนักงานให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปถึงผลการดำเนินงาน และพาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของ สำนักงานฯ

 ถ่ายภาพ และ เขียนข่าว : โดย นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

ไข่มดแดงและหอยทาก คว้ารางวัลการแข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก Intel ISEF 2012

พิมพ์ PDF

     ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จเยาวชนไทยที่ร่วมแสดงศักยภาพในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก Intel ISEF 2012 พร้อมมอบเกียรติบัตร ของรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยที่เป็นตัวแทนประเทศทไยไปแข่งขันและทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  นายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จํากัด ร่วมในพิธี ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555


     ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ตอนเช้าทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ให้ผมไปเจอเด็กนักเรียนเล็กๆ 2 โรงเรียน และให้ผมพูดเรื่องดาวพระศุกร์จะผ่านดวงอาทิตย์ ซึ่งนานๆ จะเกิดครั้งหนึ่ง เกิดปีนี้แล้วก็จะต้องรอไปอีก 107 ปี วิชาดาราศาสตร์ เป็นศาสตร์ทางฟิสิกส์ แต่สาขาดาราศาสตร์ถูกนำมาใช้กระตุ่นให้คนสนใจวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อสนใจก็จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในที่สุดก็จะมีความรู้ทางด้านฟิสิกส์
     ตกเย็นก็มาที่นี่ ได้มีเจอกับเด็กอีกชุดหนึ่ง  ผมเห็นเด็กเหล่านี้ ช่างพูด ช่างเจรจา คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผล และกล้าแย้ง มีสติปัญญามีวิธีคิด ผมดีใจกับท่านผู้ปกครองที่มีลูกเก่งๆ แบบนี้  และต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ คุณลูกก็เก่งขนาดนี้ สำคัญว่าคุณพ่อคุณแม่ทุ่มเทให้คุณขนาดนี้ วันหน้าเมื่อคุณพ่อคุณแม่แก่คุณจะทุ่มเทให้พ่อแม่ได้เท่านี้เหรือเปล่า โตไปภายหน้าความกตัญญูกตเวทีอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง คุณได้รางวัลไปในวันนี้ โตไปในวันข้างหน้า รางวัลที่ใหญ่กว่านี้ยังมีอยู่ในวันข้างหน้า คือรางวัลที่ตัวคุณจะต้องตอบแทนพ่อแม่ และเมื่อไหร่ใครรู้คนเขาจะชื่นชมคุณ และคุณจะภูมิใจยิ่งกว่ารางวัลที่คุณได้รับ ฉะนั้นวันนี้ผมดีใจแทนท่านผู้ปกครองทุกท่านและขอบคุณหลายๆ หน่วยงานที่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ และขอแสดงความยินดีกับเด็กๆ ทุกคน และขอให้ทำคุณตอบแทนพ่อแม่และแผ่นดิน

    ด้าน นายเอกรัศมิ์  อวยสินประเสริฐ  กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เราสนับสนุนการประกวด อินเทล ไอเซฟ มาอย่างต่อเนื่อง เพราะเราตระหนักดีว่าวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของโลกในอนาคต งานการประกวดดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุนให้นักเรียนจำนวนหลายล้านคน ฝึกใช้ทักษะด้านต่างๆ ของตนในการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อนำไปต่อยอดเป็นแนวทางที่สามารถใช้ได้ผลจริงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับโลก 

     การแข่งขันประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก Intel International Science and Engineering Fair หรือ Intel ISEF จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน พฤษภาคม โดยทีมเยาวชนไทยที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด จะต้องได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Science Competition : YSC) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์โลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก Intel ISEF 2012 : Intel International Science and Engineering Fair 2012 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-13 พฤษภาคม 2555 ณ เมืองพิตส์เบิร์ก เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งในปีนี้ถือได้ว่าเป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ มีการคัดเลือกนักคิด นักประดิษฐ์ และนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์กว่า 1,500 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดต่างๆ กล่าว 446 งาน ในกว่า 70 ประเทศและส่วนการปกครองต่างๆ ทั่วโลก

     ในมหกรรมดังกล่าวทีมเยาวชนไทย ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์จนคว้ารางวัล Grand Award-Second Award ได้ถึง 2 ทีมในสาขาสัตววิทยา (Animal Science) ในหัวข้อโครงงานการศึกษาความสัมพันธ์การย่อยสลายอาหารของมดแดงกับคุณค่าทางโภชนาการในไข่มดแดง (Effect of Food Type on Quantity and Nutritional Quality of Weaver Ant, Larvae) โดย นายกิตติธเนศน์ ธนรุ่งโรจน์ทวี จากโรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ อาจารย์ที่ปรึกษา นางจตุพร  พรเกียรติคุณ และโครงงานบทบาทของหอยทากสยามในสวนยางพารา (Effect of Siamese Snail on Natural Rubber Coagulation) โดย นายจตุพร ฉวีภักดิ์ , นายณัฐพงศ์ ชิณรา และ น.ส.นันทกานต์ ล่องโลด จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์ที่ปรึกษา นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ  โดยทั้งสองทีมได้รับเงินรางวัลทีมละ 1,500 เหรียญสหรัฐ 
 ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร

 

รมว.วท. เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว Transit of Venus “ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์”

พิมพ์ PDF

 

      วันนี้ (1 มิถุนายน 2555) เวลา 10.00 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว Transit of Venus ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษ “ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์” 6 มิถุนายน 2555 โดยมี รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.
     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วิทยาศาสตร์กับดาราศาสตร์คือความสนใจในดวงดาวจนไปสู่วิชาฟิสิกซ์ สิ่งสำคัญสำหรับการปลูกฝังให้คนไทย มีความรู้ความเข้าใจ และความสำคัญในเรื่องดวงดาว การสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการใช้ดาราศาสตร์เพื่อให้คนไทยเกิดความรัก ความเชื่อ และความชอบในด้านดาราศาสตร์ โดยทางรัฐบาลจะสนับสนุนกล้องโทรทัศน์บนดอยอินทนนท์ในเดือนมกราคม 2556 และจะสร้างหอดูดาวแบบส่งสัญญาณสู่ห้องเรียนสำหรับเยาวชนไทยโดยไม่จำเป็นต้องไปศึกษาที่หอดูดาวโดยตรง 
 

     

     ทั้งนี้ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความเห็นว่าดวงอาทิตย์เป็นตัวแทนของอำนาจ ดาวพระศุกร์เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีความสวยงามและความสุข ซึ่งเปรียบเทียบได้กับผู้ที่มีอำนาจจะโปรยปรายความรักบนสังคมไทยให้เกิดความปรองดองและประชาชนชาวไทยจะได้สัมผัสกับความรัก ความสามัคคี และความปรองดองกันไปจนถึงอีก 105 ปีในอนาคตข้างหน้าซึ่งนับเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่ง

 


     รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์เป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษและหาชมได้ยาก การสังเกตการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ยังเป็นการศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์ที่ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถคำนวณระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์อย่างแม่นยำ โดยจะเห็นได้จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ถูกกล่าวถึงมานานนับหลายศตวรรษ  ในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 จะเป็นอีกวาระหนึ่งที่คนไทยจะได้เห็นปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์เหนือฟ้าเมืองไทย

     นอกจากนี้ ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เหมือนปรากฏการณ์สุริยุปราคา และจันทรุปราคา ซึ่งปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ใช้เวลากว่าศตวรรษถึงจะเกิดขึ้น 2 ครั้ง และแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาห่างกัน 8 ปี โดยในรอบศตวรรษนี้ ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 หากพลาดการชมปรากฏการณ์ในครั้งนี้คงต้องรอไปอีก 105 ปี หรืออีกกว่าหนึ่งศตวรรษในอนาคต  โดยครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2660 และวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2668 

 


   ดร.ศรันย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ เป็นปรากฏการณ์ที่ดาวศุกร์เคลื่อนที่ผ่านแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ทำให้ดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์ และโลก เรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน เมื่อสังเกตจากโลกจะเห็นดาวศุกร์ปรากฏเป็นจุดกลมเล็กเคลื่อนที่ผ่านดวงอาทิตย์ (ถ้าเปรียบเทียบขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์เท่ากับลูกบาสเกตบอล ขนาดของดาวศุกร์ที่ปรากฏผ่านหน้าจะมีขนาดปรากฏเท่ากับเม็ดถั่วเขียว) โดยดาวศุกร์จะเคลื่อนที่ตัดจากขอบด้านตะวันออกของดวงอาทิตย์ไปยังด้านตะวันตกใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 6 ชั่วโมง  สามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ดวงอาทิตย์โผล่พ้นจากขอบฟ้าเวลา 05:49 จนถึงเวลาประมาณ 11:49 น. (ตามเวลาประเทศไทย  ณ กรุงเทพมหานคร) ของวันที่ 6 มิถุนายน 2555 โดยสามารถสังเกตเห็นได้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

 


     ในการนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายทางดาราศาสตร์กว่า 51 หน่วยงานในหลายจังหวัด จะจุดสังเกตปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศสามารถสัมผัสปรากฎการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษในครั้งนี้พร้อมกัน และได้ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤษ์ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตั้งกล้องจำนวนกว่า 20 ตัว และถ่ายทอดสดผ่านจอภาพขนาดใหญ่ ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอุทยานหลวงราชพฤษ์ ตั้งแต่เวลา 06.00 -12.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

 

เขียนข่าวโดย : นีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : รัฐพล หงสไกร

 

Mr.Tatsuo Hirano รมต.ญี่ปุ่น เข้าพบ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

พิมพ์ PDF
   
   

     Mr.Tatsuo Hirano, Minister for Reconstruction, Minister for Comprehensive Review of Measures in Response to the Great East Japan Earthquake ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณะและฟื้นฟูประเทศหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     On 31 May 2012, Dr. Plodprasop Suraswadi, Minister of Science and Technology discussed with Mr. Tatsuo Hirano, Minister of Reconstruction of Japan on disaster response measures.

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 
หน้า 132 จาก 354
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป