กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอื่นๆ.นิทรรศการความหลากหลายสู่ความยั่งยืน

พิมพ์ PDF

        งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 / เช้าวันนี้ (21 พฤศจิกายน 2558) บรรยากาศความสนุกสนานที่พกมาพร้อมสาระความรู้กำลังเริ่มขึ้น นิทรรศการความหลากหลายสู่ความยั่งยืน (Thailand Biodiversity Pavilion) ก็เป็น 1 โซนที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ทรัพยากร สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว น้องๆ จะได้ตื่นตากับโรงภาพยนตร์ 3 มิติเรียนรู้ “กำเนิดเอกภพ กำเนิดโลก จุดเริ่มต้นความหลากหลายทางชีวภาพ” และเมื่อเดินลัดเลาะจากระเบียงป่ามาก็จะได้พบกับมหัศจรรย์ความหลากหลายทางชีวภาพของไทยในโซนโอนลี่อินไทยแลนด์ (Only in Thailand) ซึ่งจะได้พบกับการแสดงผลงานวิจัยและแมลงชนิดใหม่ของโลก ค้นพบโดยนักวิชาการด้านธรรมชาติวิทยาของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถพบได้เฉพาะถิ่นของไทยเท่านั้น ซึ่งมีถึง 4 ชนิดด้วยกัน อาทิ มดต้นไม้สิรินธร ที่ได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งแมลงชนิดใหม่ของโลกที่ได้รับการตีพิมพ์ล่าสุดในปี 2558 ได้แก่ จิ้งหรีดต้นไม้สะแกราช, ตั๊กแตนแม่โจ้แพร่ และ มดหนามสาคร

 

     
     


     งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 ที่ที่คุณจะได้สัมผัสกับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด พบกันได้ที่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-20.00 น. (เข้าชมฟรีตลอดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)


ข่าวและภาพข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสางชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ 
 
ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727-3732 โทรสาร02-333-3874   

- See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/5397-2015-11-21-06-43-47.html#sthash.7JgYUEP3.dpuf

ข่าวและภาพข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสางชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ 
 
ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727-3732 โทรสาร02-333-3874   

- See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/5397-2015-11-21-06-43-47.html#sthash.7JgYUEP3.dpuf

ข่าวและภาพข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสางชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ 
 
ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727-3732 โทรสาร02-333-3874   

- See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/5397-2015-11-21-06-43-47.html#sthash.7JgYUEP3.dpuf

ข่าวและภาพข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสางชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727-3732 โทรสาร02-333-3874  

 

 

ต่อยอดการเรียนรู้ด้วยนิทรรศการวิกฤต ลม ฟ้า อากาศ

พิมพ์ PDF

 

      งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 / ต่อยอดการเรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change กัน ด้วยนิทรรศการวิกฤต ลมฟ้า อากาศ ที่ที่คุณจะได้สัมผัสความตื่นตา ตื่นใจไปกับการผจญภัย 4 มิติบน Tomorrow Ship ร่วมคลายความสงสัยเรื่องธรรมชาติของฤดูกาลและสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบและแนวการการป้องกันรับมือกับสภาวะดังกล่าว ตลอดจนแนวทางการแก้ไข ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน

     ก๊าซเรือนกระจก มีคุณสมบัติช่วยดูดกลืนพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพื่อไม่ให้โลกรับรังสีความร้อนในปริมาณที่มากเกินไป ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วย ก๊าซโอนโซน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน เป็นต้น เปรียบเสมือนหลังคาโลก แต่เมื่อชั้นบรรยากาศของโลกมีก๊าซเรือนกระจกที่เป็นก๊าซเสียมากเกิน รวมตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศโลก มีผลให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องมาโลกสะท้อนกลับไปได้ไม่หมด ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นความหมายของภาวะโลกร้อน (Global warming)


    ตัวอย่างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการใช้ยานพาหนะ นำไปสู่การเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การฝังกลบขยะ การย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิตของแบคทีเรีย ทำให้เกิดก๊าซมีเทน การรั่วซึมของก๊าซฟลูออโรคาร์บอนจากอุตสาหกรรมการทำความเย็น การเผาทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดสารตะกั่ว แคดเมี่ยม ปรอท ซึ่งสาเหตุต่างๆ เหล่านี้จะทำให้ผลกระทบมากมาย เช่น การเกิดปรากฏการณ์แอลนีโญ่ การเกิดปรากฏการณ์ลานีญ่า ปริมาณน้ำฝนเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดโรคระบาด พืชผลทางการเกษตรเสียหาย

        

   
     

 

   ทั้งนี้ หากการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหน้าที่ของคน เพียงกลุ่มเดียวคงไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะทุกคนบนโลกเป็นผู้ก่อปัญหาขึ้นมาทั้งนั้น และสาเหตุที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การบริโภคที่เกินความจำเป็นของมนุษย์ และวิธีการลดโลกร้อนนั้นก็มีวิธีง่ายๆ เช่น ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์น้ำ ป่าไม้ และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดความรู้เรื่องภาวะโลกร้อนอย่างทั่วถึง รณรงค์ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นฐาน เพียงแค่นี้เราก็สามารถช่วยลดปัญหาลงได้เยอะเลยค่ะ
    สำหรับผู้ที่สนใจอยาก ค้นหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มิใช่มีแต่ในห้องเรียน สามารถมาพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ได้ที่ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-20.00 น. (เข้าชมฟรีตลอดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
    

 

 

ข่าวและภาพข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสางชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ 

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727-3732 โทรสาร02-333-3874   

 

 

กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

พิมพ์ PDF


          20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี  ทั้งนี้ มียอดเงินบริจาคเพื่อสมทบเป็นปัจจัยรวมทั้งสิ้น 1,284,817.75 บาท พร้อมมอบถวายแด่      พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


 

          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถวายผ้าพระกฐินฯ ว่า “ผ้าพระกฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงสบริวารทั้งปวงนี้  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  กอปรด้วยพระราชศรัทธา  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้  ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐินทานนี้  กระทำกฐินัตถารกิจ  ตามพระบรมพุทธานุญาต นั้น เทอญ.” นอกจากนี้  ประธาน ได้มอบเงินบำรุงการศึกษาให้กับโรงเรียนในอุปถัมภ์ของวัดธาตุทอง ได้แก่ วัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) และโรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง โรงเรียนละ 15,000 บาท

 

   
   

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 ํ เผยมหกรรมวิทยาศาสตร์ อีก 5 วันเท่านั้น พลาดแล้ว พลาดเลย

พิมพ์ PDF

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

อพวช. โชว์ศักยภาพผลงานวิจัยการค้นพบแมลงชนิดใหม่ของโลก จัดเต็มนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ อิมแพ็ค

พิมพ์ PDF

อพวช. โชว์ศักยภาพผลงานวิจัยการค้นพบแมลงชนิดใหม่ของโลก พร้อมจัดเต็มนิทรรศการและกิจกรรมวิทย์ฉลอง “20 ปี อพวช. กับเส้นทางสู่อนาคต” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี นี้

   อพวช. ยกพลขนขบวนโชว์ศักยภาพงานวิจัยการค้นพบแมลงชนิดใหม่ของโลก พร้อมจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์เต็มพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร เพื่อฉลอง 20 ปี อพวช. กับเส้นทางสู่อนาคต” (NSM 20 Years and Beyond) ภายในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558” ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 

     นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า เนื่องในปีนี้เป็นปีแห่งการครบรอบ 20 ปี อพวช. ประกอบกับ อพวช. เป็นแม่งานหลักสำคัญที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบหมายให้ดำเนินการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2558 ซึ่งนอกจากภายในงานจะมีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศแล้ว อพวช. ยังได้กำหนดจัดทำ “นิทรรศการ 20 ปี อพวช. กับเส้นทางสู่อนาคต” หรือ NSM 20 Years and Beyond ขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมด้านการสื่อสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นการเชื่อมโยงปีสากลแห่งแสงเป็นธีมหลักในการสร้างสรรค์นิทรรศการชุดนี้ขึ้นมา อันประกอบด้วย การนำเสนอพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โดยใช้เทคนิคการสร้างกราฟิกเสมือนจริง (Projector Mapping) ฉายไปที่พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ตึกดูมีชีวิต พร้อมชมนิทรรศการต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์ได้ 360 องศา ผ่านมือถือกับเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ที่จะทำให้ผู้เข้าชมได้รับอรรถรสในการรับชมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีชิ้นงานที่จะทำให้สนุกสนานไปกับการทดลองวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่น่าสนใจ เช่น อุโมงค์พิศวง, หลุมลึกสุดใจ, เลเซอร์ แมส (Laser Maze), อิลลูชั่น เลเซอร์ (Illusion Laser), ภารกิจสุดท้าทายมิชชั่นอิมพอสซิเบิ้ล (Mission Impossible) และตื่นตาตื่นใจกับหุ่นยนต์ทำงานตามแสง พร้อมกับกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เข้าชมทุกคนได้รับความเพลิดเพลินอีกมากมาย

   
   

 

    ทั้งนี้ นอกจากนิทรรศการ 20 ปี อพวช. ดังกล่าวแล้ว ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง คือ นิทรรศการความหลากหลายสู่ความยั่งยืน (Thailand Biodiversity Pavilion) ในโซนโอนลี่อินไทยแลนด์ (Only in Thailand) ซึ่งจะได้พบกับการแสดงผลงานวิจัยและแมลงชนิดใหม่ของโลก ที่สามารถค้นพบได้เฉพาะถิ่นของไทยเท่านั้น โดยนักวิชาการด้านธรรมชาติวิทยาของ อพวช. ผู้เข้าชมจะได้พบตัวจริงภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งนี้ซึ่งมีถึง 4 ชนิดด้วยกัน อาทิ มดต้นไม้สิรินธร ที่ได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งแมลงชนิดใหม่ของโลกที่ได้รับการตีพิมพ์ล่าสุดในปี 2558 ได้แก่ จิ้งหรีดต้นไม้สะแกราช, ตั๊กแตนแม่โจ้แพร่ และ มดหนามสาคร 


   นอกจากนี้ อพวช. ยังร่วมจัดนิทรรศการช้างไทย และนิทรรศการของเล่นภูมิปัญญา ที่จะทำให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ภูมิปัญญาจากของเล่นนานาประเทศ ในธีม “ของเล่นโลก ของเล่น AEC และของเล่นไทย นำไปสู่นวัตกรรม” พร้อมยังได้สนุกสนานกับการประดิษฐ์ทดลองของเล่นนานาชนิดอีกด้วย 

    สำหรับในบูธนิทรรศการชีวิตดีดี...ด้วยดิจิตอล ผู้เข้าชมจะได้พบกับหุ่นยนต์โรโบเทสเปียน (Robo TheSpian) ฮิวมานอยด์สุดอัจฉริยะ จากประเทศอังกฤษ ที่ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างและการเคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์ และสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ด้านความบันเทิง ให้ความรู้ และการโฆษณาได้  ยิ่งไปกว่านั้น อพวช. ยังเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับเยาวชนด้วยกิจกรรมอีกมายมาย อาทิ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์, ลานกิจกรรมปัญญาเยาว์, ห้องฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์, การประกวดแข่งขันและแสดงผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 รวมทั้ง การสัมมนาและบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ความหลากหลายของสัตว์ทะเลไทยและเกาะฮอกไกโด กับการถ่ายภาพใต้ทะเล”, การบรรยายพิเศษเรื่อง “ใช้ชีวิตแบบนักวิทย์” (Life as a scientist), การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “STEM Education : Informal Learning Experiences” และการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “ความมหัศจรรย์ของคณิตศาสตร์ในยันต์ล้านนา” 

    มาร่วมฉลอง 20 ปี อพวช. กับนิทรรศการ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ และการค้นพบเหล่านี้ได้ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-20.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

 

 

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   โทร  0-2577-9999 

ติดต่อ กองประชาสัมพันธ์  สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   

คุณพัชร์ชิสา (ปัญญ์) 094-486-5599 / คุณฐาปนี (เก๋ง) 085-772-9955 / คุณสุตานันท์ (กอล์ฟ) 089-499-5531 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558

สุวรรณา (นา) โทร 081-565-5540 / พัสรา (ต่าย) โทร 087-497-8183  อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสางชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ 
ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727-3732 โทรสาร02-333-3874   

 

 

 
หน้า 132 จาก 627
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป