กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอื่นๆ.เทคโนโลยีการแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง

พิมพ์ PDF

เทคโนโลยีการแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง     กล้วยเล็บมือนาง มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Musa nana Linn. ปลูกมากในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ผลมีลักษณะคล้ายนิ้วมื้อ กล้วยเล็บมือนางมีคาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ และวิตามิน โดยเฉพาะมีวิตามินเอสูง และวิตามินซี กล้วยเล็บมือนาง เป็นกล้วยที่มีรสชาติดี มีลักษณะเนื้อนุ่ม เมื่อสุกมีกลิ่นหอมและมีรสหวาน กล้วยเล็บมือนางผลสุกจึงเป็นที่นิยมบริโภคมาก นอกจากนี้มีการผลิตกล้วยเล็บมือนางอบ หรือกล้วยตาก

     กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีอาหารในการศึกษาแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง เพื่อพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ น้ำกล้วยพร้อมดื่ม น้ำกล้วยเล็บมือนางหวานเข้มข้น เครื่องดื่มน้ำกล้วยกึ่งสำเร็จรูป แป้งกล้วยเล็บมือนาง กล้วยเล็บมือนางอบเนย กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง (กล้วยตาก) กล้วยเล็บมือนางแผ่นบาง และแผ่นหน้า กล้วยเล็บมือนางแผ่นกรอบ กล้วยเล็บมือนางหยี แยมกล้วยเล็บมือนางผสมน้ำส้มเขียวหวาน และแยมกล้วยผสมสับปะรด กล้วยเล็บมือนางในน้ำเชื่อม หรือในน้ำกะทิ บรรจุในขวดแก้วหรือกระป๋อง ข้าวเกรียบกล้วยเล็บมือนาง

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางวรรณดี มหรรณพกุล
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศพท์ : 0 2201 7420,7415
โทรสาร  : 0 2201 7102
E-mail  : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     

 

 

 

เทคนิคการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ

พิมพ์ PDF

การย้อมฝ้าย

     ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปสร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่าได้ ถ้ามีการพัฒนาให้มีสมบัติด้านความคงทนของสีดี และยังสามารถเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนได้เป็นการสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชนตระหนักถึงการนำวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่นใบหูกวางหรือ เปลือกผลมังคุด ที่วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร สามารถสกัดและทำเป็นสีย้อมฝ้ายได้ จึงได้มีการศึกษาวิจัยพัฒนากระบวนการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ จากใบหูกวาง และจากเปลือกผลมังคุด เริ่มตั้งแต่การเตรียมเส้นด้ายฝ้ายก่อนย้อม การเตรียมสีย้อม การย้อมสี การใช้สารช่วยติดสี และการทำให้ฝ้ายที่ย้อมสีมีความคงทนของสีต่อการซักฟอกได้ดี มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มแม่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีประกอบด้วยภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติจริง ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะเรียนรู้เทคนิค วิธีการและเข้าใจเหตุผลทุกขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ สามารถนำไปปฏิบัติ และสามารถขยายผลให้กับชุมชนได้ต่อไป

 

ประโยชน์
1. เป็นการสร้างงาน เพิ่มรายได้ ทำให้ไม่เกิดการย้ายถิ่นและน้ำทิ้งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมชุมชน
2. ผู้รับการถ่ายทอดสามารถนำไปขยายผลทดลองต่อยอดกับพืชให้สีชนิดอื่นได้
3. เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มแม่บ้านที่ใช้สีเคมีย้อมผ้าไม่ต้องเสี่ยงกับไอของสีเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4. นํ้าสีหลังย้อมแล้วสามารถเก็บไว้ย้อมซ้ำได้อีก

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางพิศมัย เลิศวัฒนะพงษ์ชัย
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์           : 0 2201 7108
โทรศัพท์มือถือ : 08 9445 1689
โทรสาร             : 0 2201 7102
E-mail               : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

เครื่องบรรจุและผนึกน้ำมะนาวพร้อมปรุง

พิมพ์ PDF

                                                                      
     เครื่องบรรจุและผนึกน้ำมะนาวพร้อมปรุง กระบวนการทำงานของเครื่อง เป็นแบบอัตโนมัติ เริ่มตั้งแต่การลำเลียงถ้วยพลาสติกเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับ เติมน้ำมะนาวและเมื่อทำการเติมน้ำมะนาวเสร็จแล้ว เครื่องจะทำการปิดผนึก พร้อมน้ำถ้วยพลาสติกออกจากกระบวนการ การทำงานของเครื่องทั้งหมด ควบคุมด้วย PLC (Programmable Logic Control) ซึ่งสามารถปรับค่า ต่างๆ ได้ง่าย มีความสะดวกกับผู้ใช้งาน เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้ผลิตภัณฑ์ สำเร็จที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ

 

 

 

รายละเอียด
คุณลักษณะเด่น
1. ระบบทำงานอัตโนมัติ
2. ควบคุมด้วย PLC
3. ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
รายละเอียดเครื่อง
1. ขนาดเครื่อง (กxยxส) 75x135x160 เซ็นติเมตร
2. น้ำหนัก 300 กิโลกรัม
3. ปริมาตรช่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 100 ลิตร
4. ใช้ไฟ 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 500 วัตต์ กำลัลิถ้ต่ชั่ถ้ซีซี)

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นายยุทธนา ตันติวิวัฒน์
ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2577 9000
โทรสาร : 0 2577 9009
Call center : 0 2579 3000
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

เครื่องล้างผลไม้ครบวงจร

พิมพ์ PDF

                                                                  
      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ได้ทำการวิจัยและพัฒนา เครื่องล้างผลไม้ครบวงจร โดยเครื่องสามารถทำงานได้อย่างครบวงจร นับตั้งแต่ การล้าง การทำแห้ง การเคลือบแว็กซ์ การอบลมร้อน การติดสติ๊กเกอร์ และการคัดขนาดตามที่ต้องการ มีกำลังการผลิต 1,000-1,500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง นับเป็นอีกนวัตกรรมที่สามารถช่วยทดแทน การนำเข้า เครื่องจักรจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี โดยเครื่องนี้ เหมาะเป็นพิเศษกับผลไม้ตระกูลส้ม ที่มีลักษณะทรง กลม เช่น มะนาว ส้มเขียวหวาน ส้มโชกุน ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มโอ และ มังคุด เป็นต้น

 

รายละเอียด
คุณลักษณะเด่น
1. ทำงานแบบต่อเนื่องตั้งแต่การล้างจนถึงบรรจุลงกล่อง
2. ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
3. กำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 1,500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
รายละเอียดเครื่อง
1. ความยาวตลอดสายการผลิต 16 เมตร
2. โครงการส่วนที่สัมผัสกับอาหารทำด้วยแสตนเลส เกรด 304 3. ระบบไฟฟ้าที่ใช้ 220 V 50 Hz

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงศ์
ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2577 9000
โทรสาร : 0 2577 9009
Call center : 0 2579 3000
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

เครื่องผลิตน้ำมะขามเข้มข้น

พิมพ์ PDF

                                                    
 
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ได้พัฒนาเครื่องผลิตน้ำมะขาม เข้มข้น มีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำมะขามเข้มข้น ได้ 600 ลิตร ต่อชั่วโมง อาศัยหลักการแยกน้ำมะขามออกจาก กาก เปลือกและ เม็ด ผ่านการกรอง 2 ระดับ คือการกรองหยาบและกรองละเอียด น้ำมะขามที่ได้มีความสะอาด ถูกสุขอนามัยและได้มาตรฐานสากล โครงสร้างทำด้วยสแตนเลสอย่างดี นอกจากนี้เครื่องผลิตน้ำมะขาม เข้มข้น ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบอื่นได้ เช่น องุ่น มะม่วง มะเขือเทศ

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงศ์
ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2577 9000
โทรสาร : 0 2577 9009
Call center : 0 2579 3000
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน้า 268 จาก 357
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป