กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอื่นๆ.ก.วิทย์ฯ โดย สทอภ. ผนึกกำลังองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่นส่งเครื่องบินเรดาร์พิเศษสำรวจน้ำท่วม

พิมพ์ PDF

 

         ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือกับองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ JAXA ส่งเครื่องบินติดอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบเรดาร์ บินสำรวจพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท และอยุธยา โดยภาพถ่ายทางอากาศระบบเรดาร์นี้ เป็นภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง และเมือผนวกกับภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS และดาวเทียมดวงอื่นๆ ที่ สทอภ. รับสัญญาณ จะช่วยให้การวิเคราะห์และประเมินพี้นที่เสียหายจากน้ำท่วมเป็นไปอย่างแม่นยำ


         โครงการความร่วมมือนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการขั้นสูง และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและราชอาณาจักรไทย  โดยเมื่อครั้งที่ประเทศญี่ปุ่นประสบภัยสินามิ เมื่อเดือนมีนาคม 2554 สทอภ. ได้มอบภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS บริเวณที่ได้รับความเสียหายจากสึนามิแก่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 55 ภาพ มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และการส่งเครื่องบินเรดาร์บินสำรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ องค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ JAXA ก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเช่นกัน  นอกจากนี้ สทอภ. ยังมีความร่วมมือกับ JAXA ด้านงานวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร การทำแบบจำลองเพื่อการบริหารจัดการน้ำท่วม และการกัดเชาะชายฝั่งอีกด้วย
 

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร 

Tags JAXA
 

ดร.ปลอดประสพ รมว.วท. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “รู้ไว้ใช่ว่า” เปลี่ยนแนวความเชื่อที่ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

 

 

       ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้สัมภาษณ์ในรายการ "รู้ไว้ใช่ว่า" ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (อพวช.) ในประเด็นเรื่องการปรับเปลี่ยนแนวทางความเชื่อที่ประกอบไปด้วยวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554

 

    

       ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รมว.วท. กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนแนวคิดทางความเชื่อที่ประกอบไปด้วย สังคมฐานความรู้ Knowledge based Society ภายใต้กระบวนการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล  Innovative Economy ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติและการปรับเปลี่ยนวิธีคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลจากการจัดลำดับองค์ความรู้เพื่อให้วิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคน
 

ผู้เขียนข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ถ่ายภาพข่าว : นายองอาจ ทองเปลี่ยน

 

ดร.ปลอดประสพ ลงพื้นที่ จ.นครสววรค์ เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข

พิมพ์ PDF

     
          ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ถูกต้องท่วม  พร้อมทั้งได้ให้นโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวแก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนกับพร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554


          ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวให้นโยบายฯ ว่า แนวคิดการป้องเมืองอย่างถาวรต้องเกิดขึ้น ต้องขอให้ทางจังหวัดทำแผนให้ชัดเจนทางด้านวิศวกรรม  คือมั่นใจว่าจะรักษาเมืองให้ได้จริง ๆ โดยต้องคิดเป็น 2 อย่าง ในบางพื้นที่ที่ไม่สนใจเรื่องความสวยงามก็สร้างเป็นแบบถาวร  แต่ส่วนที่เกี่ยวกับการจราจร  การท่องเที่ยวก็ต้องคิดว่าจะทำอย่างไร อาจจะต้องสร้างเขื่อนแบบเก็บได้ โดยมีการสร้างฐานไว้สูงระดับหนึ่ง  พื้นที่เกษตร พื้นที่ลุ่มจะต้องถูกใช้เพื่อการกระจายน้ำ จะต้องไปคิดว่าปฏิทินปลูกพืชให้เร็วขึ้น 1 - 2 เดือน และต้องปรับพันธุ์พืชให้คุ้นเคยกับความชื้นอุณหภูมิของแสงเพราะปลูกเร็วกว่าเดิม ให้ได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม พอถึงฤดูน้ำก็ไม่ต้องปลูก รัฐบาลก็เช่าเป็นพื้นที่ทิ้งน้ำ  เรื่องเขื่อนแม่วงก์  ผมรับปากว่าจะไปศึกษาเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าจะทำอย่างไร  แต่แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมีมาก เพราะเขื่อนเป็นอุปกรณ์ควบคุมน้ำที่ดีที่สุดอันหนึ่ง เราจะไม่กล้าตัดสินใจอย่างที่ผ่านมาไม่ได้แล้ว  อีกแห่งหนึ่งคือบึงบอระเพ็ด ซึ่งมีอยู่แล้ว จะต้องหาทางให้มีการใช้ประโยชน์จากบึงบอระเพ็ดให้มากกว่าเดิม ให้กักเก็บน้ำได้มากขึ้น

 


          เรื่องระบบการเตือนภัยกรณีเขื่อนมีปัญหาแตกร้าว เช่น หอกระจายข่าว หรือรถตำรวจ รถเทศบาลมีกี่คัน จอดที่ไหน และใช้สัญญาณเสียงอย่างไร และต้องมีการซักซ้อมว่าจะเอาคนเหล่านี้ไปไว้ที่ไหน  โรงเรียนหรือที่สูง  ซึ่งระบบเตือนภัยจะมีการจัดทำใหม่หมดทั้งประเทศ ให้หมั่นใจว่าเราจะเข้าใจภัยที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าเป็นเวลายาวๆ และติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงขั้นการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับประชาชน สถานีตำรวจในระดับตำบลและอำเภอจะติดตั้งเครื่องมือวัดฝนและวัดอากาศ เนื่องจากมีกำลังพลและระบบสื่อสาร ตำรวจก็ยังมีระบบสื่อสารที่จะทำให้เครือข่ายเชื่อมโยงกันได้ นั่นเป็นเรื่องในเมืองหรือชายป่า ที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง เกิดน้ำป่า และกรมอุทยานก็จะต้องติดตั้งเครื่องมือเหมือนกับตำรวจ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยราชการมีหน่วยปฏิบัติการอยู่ 3,000 หน่วยทั่วประเทศ  ได้ติดตั้งเครื่องมือและระบบการเก็บข้อมูลและการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ผมคิดว่าเราจะเตือนภัยและย้ายคนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

 


          ด้าน นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สรุปรายงานสถานการณ์ฯ ว่า จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ 128 ตำบล 1,431 หมู่บ้าน มีประชากร 1,073,200 คน มีพื้นที่ประมาณ 9,597 ตารางกิโลเมตร สถานการณ์ปัจจุบันมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 10 อำเภอ 69 ตำบล 571 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเสียหาย 59,637 ครัวเรือน 185,610 คน บ้านถูกน้ำท่วม 52,739 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหายรวม 657,307 ไร่ ถนนเสียหาย 489 สาย โรงเรียนปิดการเรียนการสอน 66 แห่ง โรงพยาบาลและสถานีอนามัย 19 แห่ง ด้านการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดใช้การบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสทุกระดับและตามนโยบาย 2P2R ของนายกรัฐมนตรี  ในส่วนการชดเชยบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม ครัวเรือนละ 5,000 บาท ได้จ่ายเงินไปแล้ว 35,567 หลังคาเรือน

 


          หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาล ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์  และช่วงบ่ายที่วัดโกรกพระเหนือ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้ลงเรือตรวจการณ์ไปมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบภัย พร้อมตรวจสภาพน้ำท่วมในพื้นที่

 


          ทั้งนี้ ในวันที่ 25 กันยายน 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่โรงเรียนบ้านสระงาม หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยในพื้นที่ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้นำเครื่องกรองน้ำเคลื่อนที่ที่สามารถผลิตน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค ไปติดตั้งให้บริการกับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยบริเวณหน้าโรงรียนบ้านสระงามด้วย  หลังจากแจกถุงยังชีพแก่ราษฎรแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้ลงเรือตรวจการณ์ไปมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบภัย พร้อมตรวจสภาพน้ำท่วมในพื้นที่ด้วย
 


 
ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร

 

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ให้สัมภาษณ์ในรายการก้าวใหม่ประเทศไทย

พิมพ์ PDF

 

   เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2554  ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะรองปธ.คกก.บริหารจัดการน้ำและการเตือนภัย ฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการก้าวใหม่ประเทศไทย เวลา 22.05-23.00 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดำเนินรายการ โดย  พีระพัฒน์  วัฒนาภิรมย์

 

เขียนข่าว/ภาพข่าวโดย  : นายองอาจ ทองเปลี่ยน

 

 

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าพบปะหารือและเยี่ยมคารวะ ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท.

พิมพ์ PDF

 

         ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นายเซอิจิ โคจิมะ (H.E. Mr. Seiji Kojima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ Mr. Setsuo luchi, President, JETRO Bangkok, Chief Representative for ASEAN & South Asia, JETRO เข้าพบปะหารือและเยี่ยมคารวะ ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554

ข่าวโดย  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ภาพข่าว  :  นายองอาจ ทองเปลี่ยน

               กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน้า 268 จาก 467
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป