กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอื่นๆ.รองนายกรัฐมนตรี ยงยุทธฯ ชมนิทรรศการ คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน ที่ท้องฟ้าจําลองกรุงเทพ

พิมพ์ PDF

 

          วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี เดินชมกิจกรรมโครงการ "คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจําลองกรุงเทพ จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันบูรณาการงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพเยาวชนและบุคลากรไทย โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร วท. ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

วีดีโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3732  โทรสาร 02 333 3834  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ยงยุทธฯ ชม กระทรวงวิทยฯ คัดของขวัญปีใหม่ให้คนไทยครอบคลุมทุกกลุ่ม

พิมพ์ PDF

 

          ตามที่นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ เดินทางตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 โดยการต้อนรับของ        นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร

 


           ทั้งนี้ นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รายงานการคัดสรรผลงานเด่นกว่า 20 โครงการ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านทั้งสังคม การศึกษา สาธารณสุข ภาคประชาชนระดับรากหญ้า การเกษตรและเศรษฐกิจ โดยจัดแบ่งเป็นกล่องของขวัญ 5 กล่อง ตามที่ได้รายงานข่าวสารไปก่อนหน้านี้แล้ว

 


           สำหรับบรรยากาศในการประชุมติดตามงานในวันดังกล่าว นายยงยุทธฯ กล่าวชื่นชมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่เตรียมความพร้อมผลงานได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมโชว์นิทรรศการย่อยเต็มพื้นที่ภายในอาคาร นับเป็นการบูรณาการภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นเอกภาพ ที่สำคัญโครงการต่างๆ ที่นำมาเป็นของขวัญให้พี่น้องประชาชนนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สามารถมองได้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน เยาวชน  การขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับรากหญ้า การยกระดับผู้ประกอบการ SMEs/OTOP การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การให้โอกาสแก่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตลอดไปจนถึงผลักดันงานวิจัยพัฒนาที่สร้างสรรค์โดยฝีมือคนไทยจนประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ นายยงยุทธฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ รู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานการพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนยีที่มิได้มุ่งหวังเพียงขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับมหภาคเพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างสรรค์และมีส่วนช่วยพัฒนาด้านสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยได้อีกด้วย

 ข่
าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพข่าว : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายรัฐพล หงสไกร

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

 

 

 

รมว.วท. เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย รับและส่ง นายกฯ ลาว ในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ

พิมพ์ PDF


                      วันที่ 20 ธันวาคม 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนรัฐบาลไปรับและส่ง นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 

 

     


                   รัฐบาลไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) กำหนดจัดการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศ ครั้งที่ 5 แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) The 5th GMS Summit ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อหลักคือ “ความมุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน GMS (Committing to Inclusive and Sustainable Development in the GMS)"

 

     


                   ในการประชุมครั้งนี้ รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพ และมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีผู้นำประเทศสมาชิกเข้าร่วม ได้แก่ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งอาณาจักรกัมพูชา นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และนายทาเกฮิโกะ นากาโอะ ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

 

     

 

 

ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  และ สำนักงานรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพข่าว : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

 

 

 

 

หารือข้อราชการ

พิมพ์ PDF

     (18 ธันวาคม 2557) หลังจบการแถลงข่าว “มอบของขวัญคนไทย ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโอกาสต้อนรับ ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และใช้เวลาช่วงสั้นๆหารือข้อราชการร่วมกัน ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เผยแพร่ข่าวและถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

รองนายกรัฐมนตรี ยงยุทธ มอบโมเดลตาชั่ง ลดเหลื่อมล้ำฯ

พิมพ์ PDF

           เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ในการที่ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี มาร่วมแถลงข่าว “วท.มอบของขวัญปีใหม่คนไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ได้มอบแท่นโมเดลตาชั่งให้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งสัญญาณลดเหลื่อมล้ำค้ำจุนกันสร้างสรรค์รากหญ้า ถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินงานวางรากฐานด้านสังคมที่ รองนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นผู้กำกับดูแล

เผยแพร่ข่าวและถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 
หน้า 268 จาก 639
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป