กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอื่นๆ.ขยายเวลาส่งภาพเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2552 “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์

พิมพ์ PDF

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี  2552  ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย” และเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้ที่สนใจ จึงได้ขยายระยะเวลาการเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552  นี้

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิมพ์ PDF

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะชาวนาไทย ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุขและพอเพียง มาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี และเทิดทูนพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการเกษตร ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการผลิตข้าว สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว ตลอดจนกิจกรรมด้านเกษตรกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนไทย และเศรษฐกิจของชาติมาโดยตลอดอัน เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ก.วิทย์ฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรยีนที่ควบคุมความหอมในข้าว  ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข  วังไกลกังวล  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ก. วิทย์ฯ จัดกิจกรรมวันพบนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2552

พิมพ์ PDF

(25 มิถุนายน 2552)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) จัดกิจกรรมวันพบนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี  2552  โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดงาน  ณ  ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

กระทรวงวิทย์ฯ เสนอทำลายลำไยค้างสต็อกด้วยเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอแนวทางบริหารจัดการและทำลายลำไยค้างสต็อก  ปี 2546 และปี 2547 โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล เห็นผลภายใน 6-9 เดือนพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มคืนเงินเข้ารัฐ 30 ล้าน

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 268 จาก 296
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป