กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอื่นๆ.สดร. ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือชุด "อารยธรรมดาราศาสตร์ไทย"

พิมพ์ PDF

และสาธิตการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้ (PROMPT8)
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  
 

               สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือชุด “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทย” และสาธิตการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้ พร้อมถวายรหัสส่วนพระองค์สำหรับทรงใช้กล้องโทรทรรศน์ทางไกลฯ ดังกล่าว แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
               เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ และคณะทำงานจัดทำหนังสือ “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทย” เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือชุด “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทย” เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อพระราชทานให้โรงเรียนต่าง ๆ ในโครงการตามพระราชดำริ หนังสือชุด “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทย” เป็นหนังสือที่สถาบันวิจัยดาราสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดทำขึ้นต่อเนื่องจากหนังสือชุด “พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย” โดยมุ่งหมายที่จะรวบรวมบันทึกความเป็นมาของดาราศาสตร์ในอารยธรรมไทยเข้าไว้ด้วยกัน ในชุดแบ่งออกเป็น ๓ เล่ม ได้แก่ เล่มที่ ๑ โบราณคดีดาราศาสตร์ไทย เล่มที่ ๒ ดาราศาสตร์ราชสำนัก และเล่มที่ ๓ ดาราศาสตร์พื้นบ้านไทย

 

 

               ในโอกาสนี้ สดร. จัดแสดงนิทรรศการหอดูดาวซีกฟ้าใต้ (Thai Southern Hemisphere Observatory, TSO) พร้อมสาธิตการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติหอดูดาวซีกฟ้าใต้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖ เมตร และทูลเกล้าฯ ถวายรหัสส่วนพระองค์สำหรับทรงใช้งานกล้องโทรทรรศน์ฯ ดังกล่าว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงถ่ายภาพเนบิวลาหงษ์ (M17 Omega Nebula or Swan Nebula) ซึ่งเป็นเนบิวลาชนิดเปล่งแสง อยู่บริเวณกลุ่มดาวคนยิงธนู มีลักษณะคล้ายหงส์ อยู่ห่างจากโลกประมาณ 5,000 ปีแสง ในโอกาสดังกล่าวด้วย
รองศาสตราจารย์บุญรักษา เปิดเผยว่า หอดูดาวซีกฟ้าใต้ (Thai Southern Hemisphere Observatory, TSO) เป็นโครงการที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ ภายใต้โครงการ PROMPT (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ณ  หอดูดาวเซอร์โรโทโลโล สาธารณรัฐชิลี เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์และสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าในซีกฟ้าใต้ 
  
 


  

 
เนบิวลาหงษ์ (M17 Omega Nebula or Swan Nebula)
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

วว. จับมือบริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด วิเคราะห์ทดสอบสารเพิ่มคุณค่าอาหารจากข้าว/ผลิตภัณฑ์

พิมพ์ PDF


 

           สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ศึกษาพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบสารเพิ่มคุณค่าอาหารจากข้าว ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้จากข้าว รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
           นายยงวุฒิ   เสาวพฤกษ์  ผู้ว่าการ วว.  กล่าวชี้แจงว่า มุ่งเน้นให้ความสำคัญในความร่วมมือดำเนินงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ วว. รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมดำเนินงานในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบสารเพิ่มคุณค่าอาหารจากข้าวและผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้จากข้าว รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ทดสอบระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ได้รับจากความร่วมมือกันในครั้งนี้     
“วว.  มีความยินดีและพร้อมนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากรด้านวิชาการการวิจัย รวมทั้งเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผ่านช่องทางความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือระหว่าง วว. กับ บริษัท น้ำมันบริโภคไทยจำกัด จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับหน่วยงานทั้งสองรวมทั้งส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” ผู้ว่าการ วว. กล่าว
           ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน ด้วยศักยภาพของบุคลากรและการเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเคมี รวมทั้งให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี ดังนี้ 1. งานบริการทดสอบและวิเคราะห์ บริการ ทดสอบ/วิเคราะห์ สินค้า และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ตลอดจนงานวิเคราะห์เพื่อขอขึ้นทะเบียนอาหารและยา และเพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารน้ำ น้ำดื่ม น้ำเสีย สารปนเปื้อน แร่และโลหะ คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเคมี สารเจือปนสีและโพลิเมอร์ และปิโตรเคมี ยาและเครื่องสำอาง รวมทั้งบริการสอบเทียบ เครื่องมือวิเคราะห์ เครื่อง Atomic Absorption, Spectro  photometer, pH Meter, เครื่อง Emission spectrometer

 

 

           2. งานบริการที่ปรึกษา บริการที่ปรึกษาด้านติดตั้งเครื่องมือ การฝึกอบรมวิธีการวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพวัสดุ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม บริการที่ปรึกษาแนะนำในการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานISO/IEC 17025 3. งานฝึกอบรม จัดฝึกอบรมทางวิชาการให้บุคคลภายนอกและภายใน 4.งานพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐาน  ISO/IEC 17025
ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งมีขอบข่ายการรับรอง ดังนี้ การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว ในน้ำผลไม้ นม และผลิตภัณฑ์นม ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว ทองแดง อาร์เซนิก แคดเมียม โครเมียม เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล สังกะสีในน้ำและน้ำ การหาปริมาณบิสฟีนอล A ในพลาสติก พทาเลตในพลาสติก สารอินทรีย์ระเหยง่ายในผลิตสี และการทดสอบคุณสมบัติการใช้งานของสีอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ดังเช่น ในกรณีของการวิเคราะห์สารคุณค่าอาหารในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เป็นต้น

 

 

           นายประวิทย์  สันติวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด  ผู้ผลิต “น้ำมันรำข้าวคิง” และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าว กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 37 ปี ที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจมานั้น เราให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะเชิ่อมั่นว่าจะเป็นสิ่งที่สร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนมาสู่บริษัทฯ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านกระบวนการผลิตและการวิจัย เพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีคุณภาพสูง จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถส่งน้ำมันรำข้าวไปขายได้กว่า 30 ประเทศทั่วโลก  ควบคู่ไปกับด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันรำข้าวอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับชาติถึง 4 รางวัล ในช่วงระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เรื่องการวิจัยและพัฒนาจะยิ่งทวีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น หากได้ร่วมดำเนินการกับบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ และสามารถเข้าถึงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูง  ดังนั้น จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จะได้ร่วมมือกันศึกษาและวิจัยในเรื่องต่างๆที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรหลักของไทย รวมถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ชาวนาผู้ปลูกข้าวจนถึงผู้บริโภค และยังจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทยให้ก้าวทันยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกด้วย”

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ที่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. โทร. 0 2323 1672-80, 0 2323 1905 E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์ ป้่องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

วว. จัดประกวดออกแบบ Mascot วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สร้างความสุขให้สังคมไทย

พิมพ์ PDF

            สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบตัวการ์ตูน (Mascot)  ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความสุขให้สังคมไทย” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่ง Mascot ที่จะจัดทำขึ้นนั้น มีจุดมุ่งหมายให้เป็นสื่อที่แสดงถึงสัญลักษณ์ตัวแทนองค์กร เพื่อเป็นสื่อกลางในการบอกเล่าเรื่องราวของ วว. รวมทั้งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

            ผู้สนใจสามารถส่งผลงานในนาม “สถาบันการศึกษา” ได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการประกวดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://www.tistr.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ วว. เลขที่ 35 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0 2577 9359-60 โทรสาร 0 2577 9362  ในวันและเวลาราชการ หรือที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
             ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 

สวทน.ผุดโครงการพัฒนาอาชีพ Career Academy เปิดช่องทางทำกินตั้งแต่วัยเรียนนำร่องภาคเหนือ

พิมพ์ PDF

           สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ริเริ่ม "โครงการนโยบายส่งเสริมการยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) ในระบบการศึกษา โดยเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการผ่านกลไก Career Academy "ให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านอาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบการมืออาชีพควบคู่กับการปรับเนื้อหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับอาชีพ แก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนระดับประเทศ เดินสายประชุมร่วมโรงเรียน มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมนำร่องพื้นที่ภาคเหนือ
            ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ รองเลขาธิการ สวทน. กล่าวว่า แนวโน้มโครงสร้างของประชากรไทยในวัยเด็กในอนาคตจะลดลง โดยที่ประชากรของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น ทำให้อาจเกิดภาวะการขาดแรงงาน และประชากรในวัยเด็กอาจต้องแบกรับภาระการทำงานมากขึ้น อีกทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ และปัญหาการศึกษาที่ไม่ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สวทน. จึงริเริ่ม "โครงการนโยบายส่งเสริมการยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) ในระบบการศึกษา โดยเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการผ่านกลไก Career Academy " เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านอาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบการมืออาชีพขณะที่ยังศึกษาในชั้นเรียน อีกทั้งยังมีการปรับพื้นฐานเพื่อยกระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM )ให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับการเรียนรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ การเรียนการสอนจากโครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในความก้าวหน้าในด้านเส้นทางอาชีพได้ในอนาคต สำหรับผู้ที่ไม่เรียนต่อในระบบการศึกษา จะสามารถนำความรู้ และทักษะจากโครงการนี้ ให้กลายเป็นบุคลากรที่มีความมั่นใจและความพร้อมในการทำงาน เป็นแรงงานที่มีฝีมือ หรือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ได้ในอนาคต 
           ดร.กิติพงค์  กล่าวต่อว่า ขณะนี้ สวทน. ได้ลงพื้นที่ภาคเหนือ จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือไปยังชุมชน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ การจัดทำเนื้อหาการเรียนการสอน STEM การหาการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการเรียนการสอนด้านอาชีพ เพื่อให้ได้เป็นหลักสูตรนำร่องในโครงการดังกล่าว เช่นเมื่อเร็วๆนี้ คณะนักวิจัย สวทน. ร่วมกับ ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ บจก.เพียรกุศลไหมและฝ้าย และอาจารย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการนำร่องโครงการ ในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่ภาคเหนือ เป็นต้น


ขอข้อมูลเพิ่มเติมแผนกประชาสัมพันธ์ : นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข สนง.คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โทร: Tel. 662 160 5432 Ext 701 Website: www.sti.or.thผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 

ปส. บูรณาการบุคลากรภายใน คุมเข้มจัดการขยะรังสีให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

พิมพ์ PDF

       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในการจัดการกากกัมมันตรังสี ย้ำให้บุคลากรภายในตระหนักต่อภารกิจด้านการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ถูกวิธี เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
       นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ปส. ลงพื้นที่ภาคเหนือ (เชียงใหม่) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) จัดสัมมนา “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยที่ถูกต้อง” เพื่อให้ผู้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีจาก 14 จังหวัด ภาคเหนือ และ 21 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี เมื่อมีความประสงค์ที่จะเลิกใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี ปรากฏว่า มีผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก
       “ผมเห็นว่าการจัดการสัมมนาฯ ดังกล่าวช่วยกระตุ้นให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ตื่นตัวและตระหนักต่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ก่อนการลงพื้นที่จัดสัมมนาฯ ครั้งต่อไปในภาคกลางและตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตามแผนงานในปีนี้ ผมมีนโยบายให้บุคลากรภายในนำข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการสัมมนาฯ ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา มาหารือร่วมกันและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม”
        นายสุพรรณฯ กล่าวต่อไปว่า ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2557 นี้ ปส. จึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง การบูรณาการการดำเนินงานการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี และการจัดการกากกัมมันตรังสี  ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยระดมความคิดเห็นจาก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กว่า 80 คน หวังบูรณาการ  การดำเนินงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันในร่างระเบียบ นโยบาย คู่มือปฏิบัติ แนวทางการจัดการกากกัมมันตรังสี สำหรับผู้ปฏิบัติงานในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี รวมทั้ง นำข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการสัมมนาฯ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาหารือร่วมกัน เพื่อเตรียมการก่อนลงพื้นที่จัดสัมมนา เรื่อง “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยที่ถูกต้อง” ให้สำหรับผู้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี จากภาคกลางและตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ ต่อไป
 


สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 
หน้า 268 จาก 590
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป