กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวหน่วยงานในสังกัด
พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552  นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รับการส่งมอบนมโรงเรียนจากอำเภอพะโต๊ะ โดยนายกรัณฑ์  ปิ่นสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้นำส่งมอบนมเพื่อให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตรวจสอบคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

           นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลังว่า นมดังกล่าวเป็นนมโรงเรียน ผลิตโดยโรงงานผลิตนมภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นนมยูเอชที จำนวน 6 กล่อง นมพาสเจอร์ไรซ์ 8 ถุง และจากการดื่ม กลิ่นและรสชาติเหมือนนมปกติทั่วไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบความผิดปกติ อย่างไรก็ตามจะส่งมอบให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจสอบและจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 สัปดาห์ จึงจะทราบผล หลังจากนั้นทางกรมวิทยาศาสตร์บริการจะแจ้งให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทราบ ก่อนจะส่งมอบข้อมูลรายงานยังกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

 

ข่าวประเมินผลงาน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป