ความก้าวหน้าเทคโนโลยีชีวภาพด้านสเต็มเซลล์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
Support

สเต็มเซลล์ (Stem Cells)  หรือเซลล์ต้นตอมีคุฯสมบัติสองประการสำคัญที่ได้สร้างความหวังให้กับทั้งวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ซึ่งได้แก่ความสามารถในการสร้างทดแทนตัวเองขึ้นมาใหม่ และการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ชนิดอื่น ๆ ได้มากมายหลายชนิด

คุณสมบัติเหล่านี้ จึงจุดประกายให้มีการศึกษาค้นคว้าต่อเนื่องถึงความเป็นได้และประสิทธิภาพในการนำเซลล์ต้นตอไปใช้ในการรักษาโรคในอดีตที่ไม่สามารถรักษาได้ เช่น โรคอัลไซต์เมอร์ โรคพาร์กินสัน และโรคเบาหวานในเด็ก

ปัจจุบันสหรัฐอเมริกางานวิจัยเซลล์ต้นตอได้มีการพัฒนาก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมากกว่าในอดีตเนื่องจากนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาที่ได้ให้การสนับสนุนรวมทั้งให้เงินทุนแก่งานวิจัยเซลล์ต้นตอ

โดย นางสาวทิพย์อาภา   ภูวนัตตรัย ที่ปรึกษาโครงการ เสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี)
28 พฤศจิกายน 2552 

Us Stem Cells Report 2009

View more documents from msciences