Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ทีมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติเอบียู โรโบคอน ครั้งที่ 10

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติเอบียู โรโบคอน ครั้งที่ 10 (ABU Robocon หรือ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2011) ซึ่งมีทีมเยาวชนจากประเทศต่างๆ ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 18 ประเทศ รวม 19 ทีม (ไทยส่ง 2 ทีม) พร้อมมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันฯ ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ประเทศไทย ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554


          ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการแข่งขันฯ ว่า กระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ได้กรุณามอบหมายให้กระผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ABU Robocon 2011, Bangkok ในวันนี้  ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ผมขอต้อนรับคณะสมาชิกสหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ABU และผู้แทนเยาวชนจากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ABU Robocon 2011, Bangkok  ทุกท่าน สู่ราชอาณาจักรไทย และขอแสดงความยินดีในวาระครบ 10 ของการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest ในโอกาสนี้


          ผมขอเรียนว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ได้พัฒนาก้าวไกลและมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการประดิษฐ์ หุ่นยนต์ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างชวางในหมู่เยาวชน เราทุกท่านคงทราบกันดีว่างานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสิ่งที่ดีงาม ยิ่งกว่านั้นเรายังมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน ในการที่จะก้าวไปสู่เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อให้สังคมได้ยืนอยู่บนพื้นฐานของความรู้หรือวิทยาการ หรือที่เราเรียกกันว่า Knowledge Best country ซึ่งเป็นความปรารถนาของรัฐบาลในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัย และร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผมจึงเห็นว่าการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ จึงเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง  เพราะการให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายอย่างจริงจัง  การแข่งขันหุ่นยนต์ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาแนวความคิดและทักษณะในการพัฒนาผลงานทางด้านเทคโนโลยีแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอีกด้วย เหนือสิ่งอื่นใด ประสบการณ์ที่ทุกท่านทุกฝ่ายจะได้รับจากกิจกรรมนี้จะเป็นแรงผลักดัน เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่มีมูลค่าต่อมนุษยชาติอย่างไม่รู้จบในอนาคต กระผมขอแสดงความชื่นชมอย่างจริงใจและด้วยความเคารพมายังคณะผู้จัดงานที่ได้ตระหนักถึงบทบาทตัวเองในการให้ความสำคัญกับเยาวชน ซึ่งเป็นบุตรหลานของเราและเป็นอนาคตในภายภาคหน้า  ได้ร่วมกันเปิดเวทีให้แก่เขา ให้เขาได้แสดงความสามารถ เขาจะเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของตนเองและหมู่คณะ อันจะเป็นผลดีอย่างมหาศาลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวโลกในอนาคต     


         ทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติเอบียู โรโบคอน ครั้งที่ 10 ได้แก่


         รางวัลชนะเลิศ                           ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จากประเทศไทย
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    ได้แก่ ทีมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จากประเทศไทย
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    ได้แก่  ทีม Lac hong university จากประเทศเวียดนาม
                                                                    และทีม Batam Polytechnic จากประเทศอินโดนีเชีย
          รางวัล Best idea award                ได้แก่  ทีม The hong kong university of science and technology จากประเทศฮ่องกง
          รางวัล Best engineering award   ได้แก่  ทีม Huazhong university of science and technology จากประเทศจีน
          รางวัล Best design award            ได้แก่ ทีม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จากประเทศไทย
          รางวัล ABU robocon award         ได้แก่ ทีม The university of Tokyo จากประเทศญี่ปุ่น
          รางวัล Panasonic award               ได้แก่ ทีม Soutsaka college of management and technology จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
          รางวัล Toyota award                    ได้แก่ ทีม Lac hong university จากประเทศเวียดนาม
          รางวัล Mabuchi award                  ได้แก่ ทีม The hong kong university of science and technology จากประเทศฮ่องกง

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ภาพข่าว     :  นายองอาจ  ทองเปลี่ยน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready