Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กลุ่มเพื่อน สวทช. FoN เดินหน้าช่วยฟื้นฟูหลังน้ำท่วม

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

      นายกมล  บันไดเพชร  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าว กลุ่มเพื่อน สวทช. (Friends of NSTDA (FoN))  เดินหน้าช่วยฟื้นฟูหลังน้ำท่วม แจกถุงฟื้นฟูบ้าน พร้อมแพคเกจดูแลบ้านและธุรกิจหลังน้ำลด  แก้ปัญหาตื่นตูมซ่อมบ้านจนถูกผู้รับเหมาโขกราคา ดันกลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีช่วยเหลือ SMEs รับซ่อม ตรวจสอบ แจกซอฟต์แวร์ หางานให้ฟรี ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 


      นายกมล  บันไดเพชร  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า เมื่อเกิดปัญหาอุทกภัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทมาก อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ 70% เป็นข้อมูลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา การระบายน้ำต่างๆ และจากเหตุอุทกภัยสิ่งที่เห็นนอกจากความสูญเสียแล้ว ยังเห็นความมีน้ำใจของคนไทย ที่ร่วมมือช่วยเหลือกัน  การที่ สวทช. ได้ริเริ่มโครงการเพื่อน สวทช. (FoN) ขึ้น เพื่อระดมเทคโนโลยี เชื่อมโยงกับทรัพยากรอื่นๆ ในการเข้าช่วยเหลือปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ โดยเน้นการเป็นโซลูชั่น การให้ความรู้และหวังผลที่จะให้รวมกลุ่มกันดำเนินการต่อไปในระยะยาว นับเป็นความคิดริเริ่มที่ดีที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้


     ด้าน ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า  กลุ่มเพื่อน สวทช. (FoN) เกิดขึ้นจากน้ำใจของผู้ประกอบการทั้งหลายที่อยากเห็นผู้ประสบภัยรุกขึ้นยืนได้เร็วที่สุด โดยรวมกลุ่มคนที่มีความสามารถหลากหลาย แต่เมื่อรวมกันแล้วจะมีความสามารถครบ เพื่อร่วมกันทำ CSR ให้กับประเทศไทย โดยจะช่วยกลุ่มผู้ประกอบการก่อน เพื่อให้มีความสามารถในการกลับมาประกอบการได้เร็วที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มเศรษฐกิจจะทำให้เกิดการจ้างงานที่เร็วขึ้น โดยผู้ประกอบการ SMEs ที่มีปัญหาเรื่องจากอุทกภัย อาทิ การฟื้นฟูเครื่องจักร เครื่องมือประกอบการ สามารถติดต่อ FoN ได้ โดยกรอกข้อมูลว่าต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องใด หรือหากต้องการคนงานก็สามารถติดต่อได้ เพื่อ SMEs ให้กลับคืนมาสู่สภาพที่ดีที่สุดโดยเร็ว  และหากท่านที่ธุรกิจไม่ได้ประสบปัญหาอุทกภัย แต่ประสงค์ที่จะทำ CSR ก็สามารถเข้าร่วมกับกลุ่มเพื่อน สวทช. (FoN) ได้ โดยสามารถติดต่อ FoN ได้ที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โทรศัพท์: 02-564-8000 ติดต่อโครงการ CSR โทรสาร: 02--564-7001 www.friends-nstda.com , ww.facebook.com/FoN2011  


     ด้าน นายชวลิต  จรรยารักษ์สกุล  กรรมการผู้จัดการบริษัท ทูบีซิมเปิล ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม FoN กล่าวว่า  กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมแต่มีกำลังฟื้นฟูไม่มากคือ กลุ่มธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าช่วยเหลือ ขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น ทางกลุ่ม FoN จึงเห็นว่าแม้ความต้องการด้านนี้อาจจะไม่เร่งด่วน แต่มีความจำเป็นต่อการฟื้นฟูกิจการของ SMEs อย่างยิ่ง ขณะนี้ FoN ได้รวบรวมบริการต่างๆ ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย 1. กลุ่มที่สามารถให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ 2. กลุ่มที่สามารถให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และ 3. กลุ่มที่สนับสนุนด้านต่างๆ หลังจากการฟื้นฟูสภาพเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปัจจุบันมีภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประมาณ 10 ราย และยังเปิดโอกาสให้มีรายใหม่เข้ามาได้ตลอดเวลา
    ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีปัญหาคอมพิวเตอร์ถูกน้ำท่วม และต้องการกู้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เนคเทค กำหนดจัดเสวนาให้ความรู้ด้านข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการกู้ข้อมูลฮาร์ดดิสก์สำหรับผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2554 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าฟอร์จูน ทาวน์ ชั้น 3 รายละเอียดสอบติดต่อได้ที่ NECTEC Call Center 02-5249200ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ภาพโดย     : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready