Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. เป็นตัวแทน นายกรัฐมนตรี รับฟังการประชุมความเดือดร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

          นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนเดินทางไปรับฟังการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยน้ำจืดจำนวนมากไหลลงทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยมี นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชกาลจังหวัดสมุทรสาครและคณะ ทำการตอนรับ ณ. ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

 


          ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีฝากความระลึก และความห่วงใยมายัง จังหวัดสมุทรสาครและทุกจังหวัดที่เป็นปลายน้ำ โดยอยากเห็นบ้านเมืองเรากลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ลดความเดือดร้อนให้เหลือน้อยที่สุด อะไรที่รัฐบาลสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลความทุกข์ยากของประชาชนรัฐบาลจะทำอย่างสุดความสามารถ และขออภัยประชาชนทุกคนเนื่องจากในบางครั้งที่ความช่วยเหลืออาจจะล้าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ในเรื่องของความช่วยเหลือ หรือไม่สามารถคลายความทุกข์ได้เร็วตามประสงค์ของประชาชน ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องได้ เพราะประชาชนไม่มีส่วนผิด แต่ประชาชนตกเป็นจำเลยของธรรมชาติ 


          ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีหวังว่าภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ทุกอย่างน่าจะลงตัวได้มากที่สุด เพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชน ด้านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงด้านของการตัดสินใจ เรื่องไหนที่เป็นเรื่องเร่งรีบสามารถตัดสินใจแทนท่านเลย โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นความเดือดร้อนและเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนจริง ๆ เราผู้เป็นราชการก็มีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ความเดือดร้อนหมดไปเร็วที่สุด ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจะนำเรื่องนี้เข้า ครม. เพื่อมาสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น มีจริงและเป็นปัญหาเร่งด่วนแค่ไหน เป็นปัญหาระยะกลางหรือระยะยาว ที่สำคัญต้องเป็นปัญหาที่แก้ได้ในเรื่องของงบประมาณที่ใช้ในการช่วยเหลือก็ยังคงมีอยู่ ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง ไม่ได้ร่ำรวยจะใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายหรือใช้แบบไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนไม่ได้


          นาย พิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า น้ำที่เข้ามาในจังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนมาก ซี่งมีผลกระทบในเขตพื้นที่ อ้อมน้อย สวนหลวง แคราย มวลน้ำส่วนใหญ่จะไหลลงคลองทวีวัฒนา โดยทางจังหวัดสมุทรสาครมีการดำเนินการ คือ ไม่ขวางทางน้ำแต่จะพลัดดันน้ำออกให้เร็วที่สุด ส่วนหนึ่งใช้เครื่องสูบน้ำที่มีทั้งหมด จำนวน ๔ ตัว  อีกส่วนหนึ่งจะระบายออกสู่โครงการแก้มลิง โดยคาดว่าในวันที่ ๑๕ ธันวาคม 2554 มวลน้ำน่าจะหมดลง และในขณะนี้จังหวัดสมุทรสาคร กำลังกู้พื้นที่ที่อยู่เหนือถนนเพชรเกษม โดยใช้วิธีการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำท่าจีน ส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ คาดว่าคงจะใช้เวลาอย่างช้าประมาณ ๕ วัน ที่ระบายน้ำออกจนหมด
          นาย จิตจรูญ ตันติวาลา ประมงจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จากที่มวลน้ำจืดไหลลงมที่จังหวัดสมุทรสาครมีผลกระทบกับสัตว์น้ำจำนวนมาก เนื่องจากน้ำเสีย และสีของน้ำเปลี่ยนไปจากสีน้ำตาลเป็นสีคล้ำและมีกลิ่น จึงได้ทำการตรวจสอบสถานีบริเวณชายฝั่งทั้งหมด ๑๓ สถานี ซึ่งมีผลกระทบเช่นเดียวกัน น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมน้ำตาล และสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณนั้น เช่น หอย ปู ต่าง ๆ ก็ตายเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น  ซึ่งพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่เลี้ยงหอยบริเวณตำบล พันท้าย และได้รับผลกระทบมาก หอยที่เกาะไม้ไผ่ก็ตายหมด เพราะมีกลุ่มเกษตรกรจำนวนมาก เพราะในช่วงฤดูการนี้เป็นช่วงที่หอยเล็กเข้ามาเกาะไม้ไผ่ แต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกหอยหรือพันธ์หอย จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผลกระทบกับกลุ่มผู้เลี้ยงหอยเป็นอย่างมาก ในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย โดยจะดำเนินการในการรวบรวมจัดหาพันธ์สัตว์น้ำปล่อยลงสู่บริเวณชายฝั่งทะเล เพื่อให้เกิดความสมดุลของน้ำกลับมาสู่ปกติ
          ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เราดูน้ำซึ่งมีน้ำท่วมหลายจังหวัดมากตั้งแต่ จังหวัดสุโขทัย พิจิตร  อยุธยา จนถึง กทม. ณ ขณะนี้น้ำเริ่มลดลงแล้ว ส่วนน้ำที่ดันออกสู่อ่าวทะเลยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับชาวประมงเช่นกัน โดยสั่ง เรื่องนโยบายการช่วยเหลือในหลักการจะมี ๔ ข้อ ด้วยกัน คือ เราจะเพิ่มพ่อพันธ์ แม่พันธ์หอยแครง หอยแมลงภู่ จากการไปซื้อและนำมาปักให้ใน ๕ จังหวัด หอยกลุ่มนี้จะเป็นพ่อพันธ์ แม่พันธ์ เมื่อน้ำทะเลกลับสู่สภาพวะปกติ หอยเหล่านี้ก็จะออกลูกหลาน ชาวบ้าน ชาวประมงจะมีรายได้ต่อไปในระยะยาว และเราจะซื้ออุปกรณ์ในการเลี้ยงหอยแมลงภู่ คือ ไม้ไผ่ ทั้งนี้มีชาวประมงที่เก็บหอยเป็นอาชีพหลักที่ไม่ได้จดทะเบียนเลยตกสำรวจไม่ได้รับความช่วยเหลือ ทางเราได้รับปากเพื่อจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีและเสนอต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการเกี่ยวกับการเยียวยา ว่า มีชาวประมงเหล่านี้ที่เขาเดือดร้อนเหมือนกันต้องหาช่องทางการช่วยเหลือ แต่อาจจะไม่เท่ากับชาวประมงที่ได้มาลงทะเบียน และยังได้รับการร้องเรียนจากชาวประมงอีกเรื่องหนึ่งคือ มีเรือขนาดใหญ่เข้ามาชายฝั่ง กุ้ง หอย ปู ปลา ที่มีน้อยอยู่แล้วทำให้เกิดปัญหาต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงดังกล่าว โดยทางกรมประมงและกรมทรัพยากรทะเลจะออกไปตรวจตราให้ชาวประมงแน่ใจว่าไม่มีสิ่งอย่างนี้มาทำลายประชาชนมากเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
          ทั้งนี้ ยังได้รับปากแทนท่านนายกรัฐมนตรีว่า เราจะพลัดดันน้ำจืดออกไปให้เร็วที่สุดและจะพลัดดันน้ำเสียออกไปให้หมดโดยเร็ว เพราะว่าน้ำจืดจำนวนมหาศาลกับน้ำเสียเหล่านี้ทำให้ กุ้ง หอย ปู ปลา ใน ๕ จังหวัด และชาวบ้านเดือดร้อน ทั้งหมดนี้มีเรื่องนอกกรอบอีกเรื่องหนึ่ง คือ จังหวัดเพชรบุรีกับ จังหวัดสมุทรสงครามที่จริงไม่ได้ถูกประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ แต่ตัวจังหวัดได้รับผลกระทบจากน้ำจืดที่ไหลมา เพราะว่า น้ำจืดที่ออกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน รวมถึงบางปะกงในช่วงนี้เป็นน้ำจืดมีลมเหนือแรง โดยไหลไปที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามทำให้สัตว์น้ำตาย เพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านนายกรัฐมนตรียกเว้นให้ ๒ จังหวัดนี้ได้รับความช่วยเหลือเหมือนกับจังหวัดอื่น ๆ
          จากการประชุมครั้งนี้ มีความเห็นตรงกันในทุกหน่วยราชการ โดยชาวประมงเองก็มีความพึงพอใจในการช่วยเหลือจากทางราชการ และขอทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขอโทษชาวประมงกับทุกจังหวัด จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นภัยพิบัติ ๑๐๐ ปี ที่เกิดขึ้นและรัฐบาลได้ทำดีที่สุดแล้ว แต่ก็ไม่ได้พึงพอใจในสิ่งที่ทำ โดยคิดเสมอว่าเราสามารถทำได้มากกว่านี้ จะบริหาร กระจายน้ำ มีวิธีป้องกันพื้นที่ ที่สำคัญได้ดีกว่านี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ไว้วางใจและเลือกเรามาเป็นรัฐบาล


เขียนข่าวโดย : พัชรี  จันทะวงษ์
เผยแพร่ข่าวโดย : นีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : องอาจ  ทองเปลี่ยน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready