Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งนำเทคโนโลยีฟื้นฟูนิคม(สวน)อุตสาหกรรมนำร่องแห่งแรกบางกระดี

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคม(สวน)อุตสาหกรรมบางกระดีใน”โครงการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมของไทยที่ประสบอุกภัย”

เพื่อมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีจากหลายๆ แห่งมารวมเข้าไว้ด้วยกันเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ กลุ่มบริษัทโตชิบ้า ประเทศไทย นิคม(สวน)อุตสาหกรรมบางกระดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี


     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การเกิดอุทกภัยในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์จากการเกิดวิกฤติการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและเขตภาคกลาง และประเทศไทยไม่มีเครื่องมือที่พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งของประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาดังกล่าว จากสถานการณ์ในครั้งนี้น้ำมาเร็วกว่าปกติ 2-3 เดือน และปริมาณที่มากกว่าปกติ 38-40% ซึ่งฝนตกมาตลอดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์โดยมีน้ำมากคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 80,000 ล้าน ลบ.ม. จึงเป็นผลทำให้น้ำล้นคลองรังสิตซึ่งเป็นแนวกั้นหลักสำคัญของกรุงเทพฯ โดยปี พ.ศ. 2538 นั้น รังสิตปทุมธานียังไม่ท่วม เนื่องจากถนนตรงนี้ยังไม่ถูกสร้างน้ำที่ท่วมได้ก็จะต้องมาจากทางแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่ง ณ. ปัจจุบันนี้เราควรรับมือกับสถานการณ์ครั้งยิ่งใหญ่นี้ให้ได้ บนพื้นที่ของโลก Wet Period Climate Change จากการที่โลกร้อน ทำให้เกิดไอน้ำและตกมาเป็นฝนจนเกิดน้ำมาก โดยการใช้วิธีกันน้ำให้มาช้าที่สุด เพื่อหาวิธีการผันน้ำออกไปให้ได้และมีเทคโนโลยีที่ดีพอกับการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะนี้ให้ได้ จากการพยายามติดตามข่าวสารให้มากเพื่อเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้า ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในระยะยาวเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ต้องช่วยเหลือพึ่งพากัน ต้องสร้างความเชื่อมั่น ให้กับชาวต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งเราไม่สามารถที่จะห้ามฝน ห้ามธรรมชาติได้ แต่เราจะมีมาตรการ วิธีการป้องกันที่ช่วยได้จริง และลดความเสียหายลงได้เพื่อซื้อเวลา การถ่วงน้ำนั้นจะถือเป็นยุทธศาสตร์ที่จะทำให้เราผันน้ำออกไปได้โดยเร็ว จากการเพิ่มขีดความสามารถในการผันน้ำ 


    ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท กล่าวว่า มว. มีขีดความสมารถสูงในความแม่นยำจากการผลิตสินค้าทุกอย่าง โดยสินค้าใดที่ผ่านการรับรองจาก Lab ของเรา ก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ ลดความหวาดระแวงในตราสินค้า โดยทาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ช่วยกันดูแลเรื่องระบบฟังก์ชั่น ให้มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด โดยรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือทุกภาคส่วน อาทิเช่น  ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม เพื่อบรรเทาปัญหา และการสร้างความรู้ ความเจริญก้าวหน้า จากประสบการณ์ในครั้งนี้ให้กับประเทศต่อไป


    คุณ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทโตชิบาประเทศไทย และ บริษัทส่วนอุตสาหกรรมบางกระดี จำกัด จ. ปทุมธานี กล่าวว่า นิคม(สวน)อุตสาหกรรมบางกระดี จ. ปทุมธานี ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 24 ปี ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมเอกชนชั้นนำระดับต้นของประเทศไทย เพื่อการผลิตในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยมีปรัชญาในธุรกิจว่า อุตสาหกรรมจะต้องอยู่คู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงใช้คำว่า สวนอุตสาหกรรมโดยคำนึงถึง การช่วยเหลือประชาชนมาตลอดเป็นอย่างดี มิใช่เพียงเฉพาะตอนเกิดอุทกภัย และมีนโยบายน้ำท่วมในการดูแลชุมชนต่อไปพร้อม ๆ กัน  ทั้งนี้ นำเริ่มท่วม ณ บริเวณนิคม(สวน)อุตสาหกรรมบางกระดีเมื่อคืนวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ซึ่งมีน้ำล้อมรอบโดย ทางด้านทิศเหนือ คือ คลองเชียงรากที่ขุดตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 ทางทิศใต้ คือ คลองรังสิตที่กั้นระหว่างปทุมธานีกับกรุงเทพฯ ทางดานขวามือ คือ คลองประปา และทางด้านซ้ายมือ คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แนวทางการป้องกันน้ำท่วมจะแบ่งได้ทั้งหมด 3 จุด คือ จุดแรกจะเริ่มกั้นตั้งแต่เจ้าพระยา จุดที่สอง ใช้ถนนเลียบคลองทั้ง 4 ฝั่ง จุดที่สาม คือ เขื่อนดินที่มีความสูงประมาณเหนือระดับน้ำทะเล 3.2 เมตร แต่ในครั้งนี้ได้เพิ่มความสูงไปที่ 4.5 เมตร ในเนื้อที่ของนิคมอุตสาหกรรมบางกระดี 1,122 ไร่ ณ วันนี้มีบริษัทฯ รวม 44 บริษัท และเฉลี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความเสียหายมากที่สุด และขอยืนยันว่าบริษัทโตชิบาประเทศไทย จะไม่ทิ้งประเทศไทยและจะอยู่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใจ เป็นขวัญกำลังให้แก่พนักงานและประชาชนชาวไทยทุกคน
    นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมโดยการทำกิจกรรม Big cleaning Day ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการไปดุแลรอบนอกบริเวณ นิคม(สวน)อุตสาหกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนและรอบในบริเวณบริษัทโตชิบาเองเพื่อฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด


เขียนข่าวโดย : นีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : รัฐพล หงสไกร
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready