Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วท. มอบเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูจากอวกาศ ในโครงการ Space Seed for Asian Future 2010-2011

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

      ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูจากอวกาศ ในโครงการ Space Seed for Asian Future 2010-2011 ให้กับคณะครู-นักเรียน 14 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อนำกลับไปทำการทดลองปลูกเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ส่งขึ้นไปอวกาศ ซึ่งเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูไทยดังกล่าวได้ถูกส่งไปยังอวกาศ และโคจรรอบโลกนานกว่า 4 เดือน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้

       ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ขอชื่นชมคณะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Space Seed for Asian Future โดยหวังว่าทุกท่านจะสามารถนำเมล็ดพันธุ์พริกจากอวกาศนี้ ไปทำการทดลอง พัฒนาความรู้ต่อยอด อันเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคม ทั้งนี้ โครงการมอบเมล็ดพันธุ์เมล็ดพริกจากอวกาศเพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน ประกอบด้วยคณะครูและนักเรียนจาก 14 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.ประชาวิทย์ จ.ลำปาง,ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม,ร.ร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม กรุงเทพฯ,สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (2),ร.ร.ไม้ยาวิทยาคม จ.เชียงราย,ร.ร.หนองเต่าวิทยา จ.อุทัยธานี, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ,ร.ร.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (2),ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์,ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ,ร.ร.เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ, ด.ช.อินทัช บรูเซอร์แฟนเกอร์โน จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคน จะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายต่อกัน และขอชื่นชม สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดส่งเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูของไทย ขึ้นไปโคจรในอวกาศ ซึ่งนอกจากเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศ เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกในด้านเทคโนโลยีอวกาศ อันจะได้มีโครงการอื่นๆ อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

        อย่างไรก็ตาม โครงการฯ นี้ จะสมบูรณ์แบบ และมีส่วนร่วมโดยประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้น หากได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนทุกท่าน ในการเผยแพร่ข้อมูลและผลการดำเนินโครงการนี้ รวมทั้งโครงการต่อเนื่องอื่นๆ ที่จะมีอีกต่อไปสู่สาธารณชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทยโดยรวมต่อไปในอนาคต และหวังว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ และนำประโยชน์ที่ได้จากประสบการณ์ครั้งนี้ ซึ่งยากจะหาได้จากโครงการใด ไปพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนสำคัญของประเทศต่อไป

        ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) กล่าวว่า สวทช. ได้รับการติดต่อจากสำนักงานการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) ว่า จรวดเอชทีวี 2 ซึ่งเป็นจรวดขนส่งสัมภาระของ JAXA ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ยังมีพื้นที่ว่าง และประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่ได้สิทธิในการส่งสัมภาระไม่เกิน 100 กรัม ขึ้นไปโคจรในอวกาศเป็นครั้งที่สอง โดยในครั้งนี้ เราได้ส่งเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูของไทยไปกับจรวดเอชทีวี 2 ซึ่งถูกยิงจากฐานปล่อยจรวดทาเนกะชิมะ (Tanegashima) ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2554 โดยเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวโคจรรอบโลกเป็นเวลานานกว่า 4 เดือน และได้เดินทางกลับสู่พื้นโลกพร้อมกับกระสวยอวกาศเอนเดฟเวอร์ (Endeavour) ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา หรือ NASA เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งเที่ยวบินดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นเที่ยวบินสุดท้ายของยานกระสวยอวกาศ และยานเอนเดฟเวอร์ก็เป็นยานกระสวยอวกาศลำสุดท้ายของชุดยานดังกล่าว โดยมีเที่ยวบินครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2535 หรือเมื่อ 19 ปีที่แล้ว และเป็นยานลำแรกที่นำชิ้นส่วนของสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ส่วนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา ขึ้นไปก่อสร้างอีกด้วย และภายใน ISS ลำนี้มีเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูจากประเทศไทยได้ขึ้นไปโคจรรอบโลกอยู่นานกว่า 4 เดือน โดยชื่อ “เอนเดฟเวอร์” ของยานกระสวยอวกาศลำนี้  ได้มาจากชื่อเรือสำรวจของกัปตันเจมส์ คุก นักสำรวจชาวอังกฤษ ผู้โด่งดังนั่นเอง

       สวทช. ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัย รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดตั้งโครงการเมล็ดพันธุ์พริกจากอวกาศเพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ อีกทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนของเราได้มีโอกาสร่วมในงานวิทยาศาสตร์สาขาสำคัญของโลก คือวิทยาศาสตร์อวกาศ สวทช. ได้พิจารณาข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พริกจากอวกาศที่ส่งมาจากนักเรียนผู้สนใจทั่วประเทศ ซึ่งในวันนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 14 โครงงานได้มาอยู่ ณ ที่แห่งนี้แล้ว และหวังว่าผู้ได้รับคัดเลือกทุกคน จะได้ประสบการณ์อันล้ำค่าจากการเข้าร่วมโครงนี้ รวมทั้งได้พัฒนาศักยภาพของตนเองยิ่งๆ ขึ้นไป จนสามารถประสบความสำเร็จ และได้เป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไปในอนาคต

        ทั้งนี้ โครงการ Thailand Zero-Gravity Experiment เปิดรับสมัครผลงานด้านวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2555 นี้ เพื่อวัตถุประสงค์กระตุ้นให้นักวิจัย นักเรียน และนักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอวกาศของไทย  ได้ร่วมส่งงานวิจัยขึ้นไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ  และขึ้นทำการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำบนเที่ยวบินพาราโบลิก  

ผู้ส่งข่าว   :    เกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์
                  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภาพข่าวและเผยแพร่  :  ศิริลักษณ์ สิกขะบูณะ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready