Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่จ.นครปฐม ตรวจเยี่ยมโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2555 พร้อมมอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555

 

   
   


     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุปความว่า ตามโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ เหตุผลสำคัญที่จะสนับสนุนโครงการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีน ก็เพราะส่วนใหญ่แม่น้ำไม่มีพื้นที่ลาดเอียง เมื่อจะระบายน้ำออกจึงทำได้ช้าและไม่ค่อยได้ผล ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างเมื่อปีก่อน ฉะนั้นหนทางที่จะเพิ่มการระบายน้ำออกได้เร็วและปริมาณมากขึ้นก็คือ การติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ แต่จากสถานที่ที่ทางจังหวัดเสนอมาให้ติดตั้งที่สะพานต่างๆ นั้น อยากให้กลับไปทบทวนดูใหม่ เพราะอาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ ไม่คุ้มกับงบประมาณที่จะลงทุน เนื่องจากบริเวณสะพานมีมีแรงดันของน้ำกระทำอยู่แล้ว การติดตั้งเครื่องดังกล่าวบริเวณนี้อาจส่งผลให้น้ำไหลย้อนขึ้นมา จึงเห็นว่าน่าจะเป็นการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแบบเคลื่อนที่ได้ เพื่อใช้ดันน้ำในจุดที่ต้องการน่าจะมีประโยชน์มากกว่า จึงอยากให้ทบทวนดูใหม่จากผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ด้าน  อีกเรื่องคือ การขุดลอกคูคลอง จากที่ผ่านมาเราขุดเพื่อการเดินเรือเป็นหลัก แต่ตอนนี้เราจะขุดเพื่อขยายความจุของลำน้ำทั้งหมดของประเทศ เพื่อประโยชน์ระยะยาวทั้งด้านการขนส่ง การระบายน้ำ และการกักเก็บน้ำ สุดท้ายเรื่องการทำคลองลัด ต้องทำ 3 - 5 แห่ง จุดใหญ่ที่สุดคือต้องทำความเข้าใจกับประชาชนบริเวณที่จะทำว่าเราทำเพื่อสิ่งใด และเมื่อทำแล้วต้องทำประตูระบายน้ำด้วย เพื่อกำหนดการเข้า - ออกของน้ำ โดยให้ดูโครงการคลองลัดโพธิ์เป็นตัวอย่าง

     นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม บรรยายสรุปโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณความว่า จังหวัดนครปฐมได้เสนอแผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2555 รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ งบประมาณ 1,237,360,500 บาท ประกอบด้วย 1. โครงการเร่งด่วน จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 100,000,000 บาท 2. โครงการนอกกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 1,137,360,500 บาท และได้ขอเพิ่มโครงการอีก จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 1,053,520,000 บาท

 

   
        หลังจากดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว ได้เดินทางไปตรวจพื้นที่โครงการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีน ที่สะพานวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เขียนข่าว  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ภาพข่าว  :  นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 2333 3732

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready