Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

แถลงข่าวการพัฒนาสร้างเครื่องจักรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มและรถขนถ่ายทะลายปาล์ม

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     วันนี้ (7 มิถุนายน 2555) เวลา 10.00 น. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนา “เครื่องจักรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มและรถขนถ่ายทะลายปาล์ม” เทคโนโลยีช่วยภาคดารเกษตร ประหยัดเวลาและรักษาคุณภาพของการผลิต โดยมี นายชัชนันท์ ถนอมวรสิน กรรมการบริหารบริษัท ไทยเอ็นเอเยนซี่ เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ร่วมด้วย นายประสาร บุญฑารักษ์ เลขาธิการสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

     

     ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่จะนำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักส่งเสริมละถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มและขนถ่ายทะลายปาล์ม จึงเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและเกิดงานแถลงข่าวความสำเร็จในวันนี้
      นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี สำนักสำนักส่งเสริมละถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว่า ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีประโยชน์ และเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญของผลิตผลทางด้านอุตสาหกรรมสำหรับอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง ปิโตรเลียม เนื่องจากมีราคาที่ต่ำกว่าจึงส่งผลให้เกิดการขยายการปลูกปาล์มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักส่งเสริมละถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงสนับสนุนโดยร่วมมือกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย และ บริษัท ไทยเอ็นเอเยนซี่ เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ในการพัฒนาการสร้าง “เครื่องจักรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มและรถขนถ่ายทะลายปาล์ม” ประกอบไปด้วย
1.    เครื่องจักรตัดทะลายปาล์มด้วยมือ สามารถตัดทะลายปาล์มได้ 60 ทะลาย ปาล์มต่อชั่วโมง มีน้ำหนัก 7 กิโลกรัม สูง 3.6 เมตร
2.    เครื่องจักรตัดทะลายปาล์มด้วยเครื่องติดรถ สามารถตัดปาล์มได้ มีความสูง 5-11 เมตร
3.    รถยนต์ลำเลียงทะลายปาล์มจากสวน ขนาดบรรทุก 600 กิโลกรัม เครื่องยนต์มีขนาด 11 แรงม้าด้วยแรงขับเคลื่อน 4 ล้อ กระบะบรรทุก  1.58*1.23*1.24 เมตร ขนาดตัวรถ 1.30*3.30.1.25 เมตร
4.    รถบรรทุกสำหรับขนถ่ายทะลายปาล์มไปโรงงาน น้ำหนักบรรทุก 20 ตัน ขนาดกระบะ 2.4*6*2 เมตร มีระบบไฮโดรลิค สำหรับแยกกระบะออกจากตัวรถพ่วง มีมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

     ทั้งนี้ เครื่องจักรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มและรถขนถ่ายทะลายปาล์มที่พัฒนาขึ้น สามารถช่วยรักษาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิตได้มากขึ้นพร้อมทั้งช่วยลดความช้ำของทะลายปาล์ม และช่วยลดไขมันอิสระได้อีกด้วย

เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3732

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready