Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ดร.ปลอดประสพ ในฐานะประธาน กบอ. ร่วมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักน้ำ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     วันนี้ (วันที่ 13 กรกฎาคม 2555) เวลา 13.30 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ร่วมประชุมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกแดง 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

 

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ประเด็นที่จะร่วมหารือกันเรื่องเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การกรอกข้อมูลเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำที่มีอยู่แล้วภายใต้งบประมาณน้ำท่วมปีที่แล้ว และที่กำลังจะขอใหม่ โดยมีรายละเอียดที่จะต้องให้ข้อมูลทั้งในส่วนของจำนวนเครื่อง ที่ตั้ง สถานภาพของเครื่องที่มีอยู่ และขนาดกำลังความสามารถของเครื่องใหม่ ทั้งนี้ ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. มีหน้าที่กำหนดจุดติดตั้งเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานทั้งสูบและผลักดันน้ำ

     สำหรับในส่วนของเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำที่จะขอใหม่นั้น ดร.ปลอดประสพ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเลือกขนาดของเครื่องตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็นแบบที่เคลื่อนที่ได้ และเครื่องยนต์ควรเลือกแบบที่ใช้ไฟฟ้าหรือดีเซล

 

 

     ด้าน รศ.ดร.อภิชาต อนุกูลอำไพ ประธานอนุกรรมการวิชาการและวิเคราะห์โครงการคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ประเมินสภาพน้ำ เรื่องแรกทางกรมชลประทานให้ข้อมูลว่า คลองทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกปริมาณเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำที่มีอยู่เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำที่ไหลปรากฏว่ามีมากเกินความจำเป็น ไม่จำเป็นต้องซื้อ เรื่องที่สองคือ โครงการขุดลอกคูคลองที่ได้ดำเนินการไปแล้ว น่าจะสุ่มตรวจดูว่าที่ทำไปนั้นมันเพิ่มประสิทธิภาพจริงหรือเปล่า เพราะเราติดตั้งเครื่องไปตั้งเยอะ แล้วน้ำไม่มา ก็อาจจะเหมือนปีที่แล้วที่พอสูบแล้วมันแห้งเลย ทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่เราได้รวบรวมมา

 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready