Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ คิดส์เดย์ (Kids Day) ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

           วันนี้ (7 มกราคม 2556) เวลา 09.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว  กระทรวงวิทย์คิดส์เดย์ (Kids Day) รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 ภายใต้แนวคิด “พลังคิด พลังอนาคต Kids For The Future” โดยมีกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนได้ร่วมเสริมสร้างประสบการณ์ทางความรู้คู่แนวคิดของการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยกันถึง 51 สถานี 75 กิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆในกระทรวง โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10-12 มกราคม 2556 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริเวณถนนโยธีและถนนพระราม 6 ซึ่งจัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)


          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีอยู่รอบตัวเรา ทุกสิ่งเป็นเทคโนโลยีทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีด้านไอทีและเทคโนโลยีชีวภาพ การจัดงานในครั้งนี้จะมีรูปแบบการเชิญชวนเด็กและเยาวชนให้เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)เพื่อนำพาประเทศไทยเข้าสู่กลุ่มอาเซียน  ภายใต้แนวคิดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Kids Day ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนช่วยร่วมกันคิด และKidsFor The Futureโดยมีกิจกรรมที่เด็กๆสามารถจับต้องได้จริง ส่งเสริมการใช้พลังคิด พลังอนาคต มีเทคนิคใหม่ๆ ที่ตื่นตาตื่นใจ มีกิจกรรมท่องโลกอวกาศ กิจกรรมการมองย้อนไปในอดีต ได้แก่กำเนิดไดโนเสาร์หุ่นยนตร์ นี่คือสิ่งที่รัฐบาลอยากสร้างจิตสำนึกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้แก่เด็กและเยาวชนทุกคนเพราะเด็กและเยาวชนนั้นเปรียบเสมือนอนาคตของประเทศ ซึ่งในอนาคตข้างหน้าเด็กและเยาวชนจะเป็นผู้นำพาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนชาวไทยยังใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการทำงานน้อยมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

 


          รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงานในสังกัด วท.กว่า 16 หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวงทรัพยากรธรณี ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดงานโดยการนำเอาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่เหมาะสมกับเด็กมาร่วมจัดแสดง และนำเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบมาสร้างเป็นกิจกรรมมากมายที่สามารถสัมผัสประสบการณ์ได้จริง รวมจำนวนคูหากว่า 51 สถานี 75 กิจกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ดังนี้ 1) ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 2.) ที่สนามกีฬา อบจ. และบริเวณใกล้เคียง จ.แพร่ ในวันที่ 11-13 มกราคม 2556

 


        ดร. พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในฐานะเจ้าภาพจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้ว่า งานวันเด็กปีนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ ที่ต่างระดมความคิดในการนำเสนอกิจกรรมพิเศษที่สร้างสรรค์สาระดีๆ สนุกสนานให้กับเด็กและเยาวชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2556 มีทั้งหมด 51 สถานี 75 กิจกรรม มีไฮไลท์ที่น่าสนใจหลายอย่างที่นำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มาใช้เพื่อสร้างจินตนาการสำหรับเด็กๆ อาทิ ภาพยนตร์ 3 มิติ ท่องสุริยจักวาล กิจกรรม เชื่อมั๊ย ฉันบินได้ด้วยการใช้ Interactive VDO Wall สวนไดโนเสาร์ หุ่นยนต์กอริลล่า หุ่นยนต์ดินสอ และหุ่นยนต์ทศกัณฐ์ ทั้งนี้ ยังมีการแสดง UAV เครื่องบินไร้คนขับ ซึ่งมีภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณกระทรวงวิทย์ฯ และเครื่องบิน UAV มาแสดงให้เด็กได้ชมกัน นอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนจากต่างดาวอุกกาบาตแคมโป เชียโล (Campo del Cielo) ซึ่งทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินำชิ้นส่วนขิงจริงจากประเทศอาร์เจนตินามาจัดแสดงในงานด้วย

          สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมในการจัดงานวันเด็กครั้งนี้มีทั้งหมด 19 หน่วยงาน จาก 3 กระทรวง คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดทั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.)สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(สทอภ.)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.) หรือ (สวทช.)สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.)สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)(สซ.)สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)(สสนก.)สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.)ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)(ศลช.)ทั้งนี้ยังมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากกระทรวงศึกษาธิการ กรมทรัพยากรธรณี จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับงาน “กระทรวงวิทย์ฯ KIDS DAY 2556” ภายใต้แนวคิด พลังคิด พลังอนาคต KIDS FOR THE FUTURE จัดขึ้นทั้งหมด 3 แห่งด้วยกัน คือ บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี– พระราม 6 และบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10 – วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 และที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ (อพวช.) จามจุรีสแควร์ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556

 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในปีต่าง ๆ

 


เขียนข่าวโดย    นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุววรณ และ นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพโดย    นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และ นายรัฐพล หงสไกร

เผยแพร่ข่าวโดย    นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready