Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

“ก.วิทย์”ลุยช่วยเกษตรกร นำเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพลำไย หวังเพิ่มราคาส่งออก

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     “วรวัจน์” นำทีม กระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่ภาคเหนือ นำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตลำไย เพิ่มศักยภาพส่งออกตลาดอินเดีย 30,000 ตัน/ปี หวังเปิดตลาดสู่สากล เปิดตัว “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก”

นำร่องลงทะเบียนเกษตรกรกว่าพันคน สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้เพาะปลูกลำไย ยกระดับคุณภาพลำไยแบบครบวงจร พร้อมเปิดตัวรายการใหม่ “นวัตกรรม 52 สัปดาห์” ทาง MOST Channel ชี้เป็นคัมภีร์เพาะปลูกลำไยทุกขั้นตอน

 


     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางพร้อมคณะมายังโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิลล์ จ.เชียงใหม่ ระดมผู้บริหารองค์กรและหน่วยงานระดับจังหวัดประชุม “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก” พร้อมเชิญเกษตรกรกว่าพันคนร่วมฟังบรรยายการปฏิบัติงาน

     โดยนายวรวัจน์ กล่าวถึงรายละเอียดโครงการนี้ ว่า ปัจจุบันแนวโน้มความต้องการบริโภคลำไยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการส่งออก โดยที่ผ่านมาประเทศจีนถือเป็นตลาดใหญ่ตลาดเดียว จึงเกิดปัญหาการผูกขาดทำให้ราคาลำไยตกต่ำ แต่ล่าสุดไทยมีโอกาสขยายช่องทางการตลาดในประเทศอินเดีย โดย นาย อัลนิล วัชวา เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ได้นำกลุ่มบริษัทปูราฟ มาเซ็นสัญญาสั่งซื้อลำไยกับประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีปริมาณการส่งออกลำไยไปยังอินเดียประมาณ 30,000 ตันต่อปี เนื่องจากเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรว่าผลผลิตมีตลาดรองรับอย่างแน่นอน และทำให้เกิดการแข่งขันทางการตลาด ส่งผลให้ลำไยมีราคาสูงขึ้น รวมถึงเป็นการกระจายสินค้าลำไยออกสู่ตลาดสากลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย

 


     อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญสำหรับการส่งออกสินค้าไปสู่ต่างประเทศ คือคุณภาพต้องได้มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันผลผลิตลำไยของไทยยังมีปัญหาในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดทำ “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก” เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพรวมถึงการบริหารจัดการผลผลิตลำไยแบบครบวงจร เพื่อยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้ได้ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ

 


     โดยในวันนี้จะนำร่องโครงการ ในการลงทะเบียนเกษตรกรกลุ่มผู้เพาะปลูกลำไยในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรวบรวมเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรให้เป็นกลุ่มก้อน มีความเป็นธรรม ไม่มีการกดราคา และสามารถใช้ข้อมูลทางการเกษตรมาวางแผนการเพาะปลูกที่เหมาะสม นอกจากนี้กระทรวงวิทย์ฯ ยังมีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ดำเนินการจัดทำศูนย์ทะเบียนเกษตรกร รวมถึงพยากรณ์และคาดการณ์ราคาผลผลิต ตลอดจนรับแจ้งปัญหาเพาะปลูก เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจที่จะบำรุงรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็สามารถนำเทคโนโลยีการฉายรังสีแกมมาของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(สทน.) มาช่วยยืดอายุผลผลิตให้เก็บได้นานขึ้น เหมาะกับการขนส่งไปยังตลาดต่างประเทศ และยังสามารถใช้เทคโนโลยีการรมควันลำไยด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซค์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และช่วยยืดอายุลำไยได้นาน โดยยังคงสีเปลือกลำไยให้สดสวยงาม รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามให้ได้มาตรฐานการส่งออกด้วย

     “ในวันที่ 29 เมษายนนี้ ทางกระทรวงวิทย์ฯ จะมีการเปิดรายการ “นวัตกรรม 52 สัปดาห์” เป็นครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม MOST Channel ระบบ C Band (จานดำ) ช่อง 94 โดยจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรมาแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกลำไยไปจนถึงการแปรรูป โดยจะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยทำนายช่วงเวลาในการเกิดโรคและแมลง วิเคราะห์ผลกระทบจากการเตือนภัยพยากรณ์อากาศ รวมถึงการให้เกร็ดความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ป้องกันการเกิดความเสียหายที่จะตามมา รายการนี้จะเป็นเสมือนคู่มือที่เกษตรกรสามารถติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลต่างๆไปใช้ในการผลิตลำไยและพืชไม้ผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆได้ในทุกขั้นตอน” นายวรวัจน์ กล่าว
 


     นอกจากนี้ เกษตรกรที่สนใจสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยแบบครบวงจร ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีแผนดำเนินการในระหว่างปี 2556 – 2558 ในชุมชนต้นแบบ 10 แห่ง ในพื้นที่ 10 อำเภอ ใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อพัฒนาระบบการผลิตลำไย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์ หมายเลข 1313

 

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์/นายพิริยะ เผ่าพงษา

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready