Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ชาวสวนลำไยเชียงใหม่ เฮ ขานรับ ก. วิทย์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาครบวงจร

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     (เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556) นาย วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงผลการตอบรับ “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก”

หลังจากมีการเปิดโครงการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ว่า  ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะรองรับการดำเนินการนี้ได้เป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะรับหน้าที่ในการลงทะเบียนกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้รัฐบาลและกระทรวงวิทยาศาสตาร์ฯ ทราบว่า ในแต่ละปีมีปริมาณลำไยมากน้อยแค่ไหนและขายออกไปยังที่ใดบ้าง จากนั้นก็จะนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลแล้วส่งเทคโนโลยีที่จำเป็นเข้าไปช่วยบริหารจัดการ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น ผลักดันให้ส่งออกได้มากขึ้น และเชื่อว่าราคาผลผลิตที่ได้ย่อมจะสูงขึ้นตามไปด้วย โดยในวันเปิดโครงการ ได้มีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกลำไยมาร่วมลงทะเบียน กว่าพันราย  และหลังจากนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จะลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ในการจัดทำโซนนิ่งและลงทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และใช้ระบบควบคุมผลผลิตลำไยของเกษตรกร เพื่อเป็นการคาดการณ์การตลาดล่วงหน้า


      “ขอให้เกษตรกรที่ทำลำใยในปีนี้ มาทำการลงทะเบียนและขายผ่านทางจังหวัด ป้องกันการถูกกดราคา และมีการวมกลุ่มกันเพื่อกำหนดราคาได้เอง ไม่ถูกพ่อค้ากำหนดราคา เพราะความต้องการในต่างประเทศมีสูง ระบบนี้จะอยู่กับเหษตรกรตลอด จึงอยากให้ทุกท่านมาขึ้นทะเบียนกับทางจังหวัดและทำสัญญาซื้อขายกับผู้ส่งออก กำหนดราคาที่เกษตรกรพอใจ โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดจะเป็นผู้ดูแลเรื่องราคา” นายวรวัจน์ กล่าว

 


      ด้าน ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกลำไยที่เข้ารับฟัง รมว.วท.ประกาศแนวทางการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการลำไย กล่าวยืนยันว่า พร้อมจะให้ความร่วมมือกับโครงการ และเชื่อว่าผลผลิตในช่วง 2 เดือนข้างหน้าจะสามารถขายได้ราคา และมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ถ้าหากมีความพร้อมก็จะรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อผลักดันการนำผลผลิตส่งออกไปยังต่างประเทศให้ได้มากที่สุด
      ทั้งนี้ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.วท ได้มอบหมายให้ ศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการลำไยร่วมกับทางจังหวัด ซึ่งจะแล้วเสร็จและสามารถเริ่มงานได้ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้


     สำหรับแผนการดำเนินการ “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก” ต่อไป นอกจากการลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว นายวรวัจน์ รมว.วท. ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการในอีก 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดย นายวรวัจน์ เชื่อว่าเมื่อสามารถบริหารจัดการลำไยได้อย่างครบวงจรแล้ว จะช่วยแก้ไขปัญหาลำไยล้นตลาดและราคาที่ตกต่ำให้สามารถบรรเทาลงไปได้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ประสานงาน :  นางสาวปณิธา รื่นบรรเทิง หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์การสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  02-596-7600 ต่อ 3113
ผู้เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. 02-333-3732

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready