Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

“ก.วิทย์” เร่งผลักดันงานวิจัยยกระดับคุณภาพข้าว นำเทคโนโลยีคลื่นวิทยุกำจัดความชื้น

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน


        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผสานความร่วมมือ จัดตั้งโรงงานต้นแบบการลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าว ด้วยเทคโนโลยีความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ ย้ำมีความรวดเร็ว ปลอดภัยไร้สารตกค้าง ช่วยยกระดับและเพิ่มมูลค่าข้าวไทย ส่งเสริมงานวิจัยในรั้วมหาลัยสู่เชิงพาณิชย์ เพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการแทนการใช้สารเคมีรมยา ที่จะถูกยกเลิกในอนาคต


         ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าว“โครงการโรงงานต้นแบบการลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าว ด้วยเทคโนโลยีความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ” ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายหลักในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของการยกระดับคุณภาพของข้าวไทย เนื่องจากที่ผ่านมาเมล็ดข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวจะประสบกับปัญหาข้าวชื้นและถูกทำลายโดยแมลงข้าวสาร มอดแป้ง แมลงวันผลไม้ ส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดข้าว ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและเป็นการเก็บรักษาคุณภาพของข้าว  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดค้นพัฒนาคุณภาพข้าว โดยการใช้เทคโนโลยีความร้อนจากคลื่นวิทยุ โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำโรงงานต้นแบบลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าว ซึ่งการวิจัยดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับและสร้างมาตรฐานให้ข้าวไทยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมให้การสนับสนุนในทุกด้าน เพื่อให้ผลการวิจัยสามารถลงไปสู่การพาณิชย์ และต่อยอดไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 


       ด้าน ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “โครงการโรงงานต้นแบบการลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าว ด้วยเทคโนโลยีความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ” อยู่ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก” โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เริ่มงานวิจัยกับประเทศเยอรมนี เป็นเวลากว่า 10 ปี ในระดับห้องปฏิบัติการทำวิจัยและพัฒนาการกำจัดแมลง ไข่แมลง และตัวอ่อนในผลผลิตทางการเกษตรจำพวก ข้าว ข้าวโพดและถั่วต่างๆ ที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ทดแทนสารเคมี รวมถึงเป็นการผลักดันงานวิจัยในรั้วมหาลัยให้เกิดผลเชิงพาณิช เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการที่สนใจเป็นการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวในเชิงอุตสาหกรรมและการส่งออกในอนาคต
       รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การวิจัยดังกล่าว เป็นการประยุกต์ใช้คลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในการแทรกผ่านเข้าไปในเมล็ดข้าว ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและความร้อน สามารถช่วยลดความชื้นของข้าว รวมถึงสามารถฆ่าแมลงและไข่แมลง ได้ในเวลาเดียวกัน ที่มีความรวดเร็วโดยใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยไร้สารเคมี ถือเป็นเทคโนโลยีทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เพื่อทดแทนวิธีกำจัดแมลงในข้าวแทนการรมยาโดยใช้สารเคมี ที่กำลังจะมีการถูกยกเลิก
       ทั้งนี้คาดว่าโรงงานต้นแบบจะสามารถใช้งานได้ในเดือน เมษายน 2557 โดยมีกำลังการผลิต 1 ตัน /1 ชั่วโมง หรือ อย่างน้อย 24 ตัน/วัน ใช้งบ 60 – 80 บาท/ข้าว 1 ตัน และมีเป้าหมายนำงานวิจัยสู่ท้องถิ่น 1 ตำบล 1 เครื่อง ในอนาคต

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : 
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
คุณเมลิน เชื้อมโนชาญ โทร. 058-942088-91 ต่อ 208 
 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)
คุณทิพวัลย์ เวชชการัณย์ โทร. 02 333 3942-3

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready