Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ฯร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

DSC_2072(1).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ก.วิทย์ฯร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพมอบรางวัลการประกวดสิ่งประ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีความสามารถในการสิ่งประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม ในโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 หัวข้อเรื่อง “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร” โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ เวทีกลาง ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับเกียรติจาก ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัล

 


         โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 ถือเป็นกิจกรรมที่ดีในการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า ดังเช่นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดสามารถยืนยันได้ว่า คนไทยเรามีความรู้ความสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจุดเริ่มในการก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต โดยโครงการนี้มีผลงานส่งเข้าประกวด จำนวน 73 ผลงาน และมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 5 ผลงาน ดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 200000 บาท พร้อมโล่รางวัล ผลงานชื่อ “มีดกรีดยางพาราแบบปรับตั้งและเปลี่ยนใบมีดได้” เจ้าของผลงาน นายเกรียงศักดิ์ งามแสน

รางวัลที่ 2 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 100000 บาท พร้อมโล่รางวัล ผลงานชื่อ “เครื่องผ่าผลหมาก” เจ้าของผลงาน นายมานพ แย้มแฟง

รางวัลเชิดชูเกียรติ เงินรางวัลๆ ละ 50000 บาท จำนวน 3 รางวัล
•    “เครื่องเหลาทางมะพร้าว” เจ้าของผลงาน ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ แกล้วกล้า
•    “เครื่องปลูกอ้อยโซนิค” เจ้าของผลงาน นายเฉลิมวิทย์ ปสันตา
•    “กับดักหนู” เจ้าของผลงาน นายมังกร สุพรรณชาติ

 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร และนายพิริยะ เผ่าพงษา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready