Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สดร. นำดาราศาสตร์สู่ชาวเขาดอยอินทนนท์ หวังสร้างความตระหนักในการลดมลภาวะทางแสงที่รบกวนหอดูดาวแห่งชาติ

2014-02-25_006.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
สดร. นำดาราศาสตร์สู่ชาวเขาดอยอินทนนท์ หวังสร้างความตระหนักใน ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

               สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมให้ความรู้ทางดาราศาสตร์แก่ชาวเขาในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สร้างความรู้ความเข้าใจทางดาราศาสตร์สู่ชุมชน หวังสร้างความตระหนักและความร่วมมือในการลดการใช้พลังงานและแสงไฟฟ้าส่วนเกินยามค่ำคืนอันเนื่องมาจากการปลูกพืชเมืองหนาว เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติยามค่ำคืนให้แก่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ รวมทั้งลดมลภาวะทางแสงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ของหอดูดาวแห่งชาติ

               ดร. ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า “อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นับเป็นสถานที่ที่มีทัศนวิสัยเหมาะสำหรับการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ดีที่สุดในประเทศไทย  ที่ระดับความสูง 2,478 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นที่ตั้งของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา แต่เนื่องจากชาวเขาที่อาศัยอยู่ในบริเวณอุทยานฯ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกไม้ดอกและพืชเมืองหนาว ล้วนแล้วแต่อาศัยเทคนิคการใช้แสงไฟฟ้าในแปลงดอกไม้ในช่วงเวลากลางคืน สว่างไสวไปทั่วบริเวณหุบเขา เป็นอุปสรรคต่อการสังเกตการณ์ท้องฟ้ายามค่ำคืน รวมทั้งยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการศึกษาวิจัยวัตถุท้องฟ้าของกล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาวแห่งชาติ สดร. จึงมีแนวคิดที่จะหาแนวทางลดผลกระทบจากแสงไฟฟ้าที่มีต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ไฟฟ้า ปรับรูปแบบโคมไฟฟ้า ลดการใช้พลังงาน รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์ให้แก่ชุมชนเกษตรกรบริเวณอุทยานแห่งชาติ  ดอยอินทนนท์”
               การอบรมให้ความรู้ทางดาราศาสตร์แก่เกษตรกรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นชาวเขาที่อาศัยอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกอบด้วยชาวเขาเผ่าม้ง ชาวเขาปกากะญอ ประมาณ 60 คน มีการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นทางดาราศาสตร์ แนะนำวิธีการดูดาวเบื้องต้น การใช้แผนที่ดาว ฯลฯ รวมทั้งได้มีโอกาสเยี่ยมชมการทำงานของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาอีกด้วย
                ดร. ศรัณย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การอบรมฯ ในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์สู่ชุมชนในท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียงหอดูดาวแห่งชาติ และยังจะก่อให้เกิดความตระหนักและความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอันจะส่งผลในการลดมลภาวะทางแสงในยามค่ำคืนบริเวณดอยอินทนนท์ สดร. คาดหวังว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการ เกษตรกรจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 70% ปริมาณแสงไฟฟ้าส่วนเกินลดลงประมาณ 80% สามารถจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ท้องฟ้าได้ดียิ่งขึ้น ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมดูดาวได้เป็นการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังจะส่งผลดีต่อการศึกษาวิจัย การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ และสังเกตวัตถุท้องฟ้าของหอดูดาวแห่งชาติอีกด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready