Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สนช. เปิดติวเข้ม 8 สัปดาห์ หวังปั้นผู้ประกอบการไทยสร้างธุรกิจนวัตกรรม

8w 3.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
สนช. เปิดติวเข้ม 8 สัปดาห์ หวังปั้นผู้ประกอบการไทยสร้างธุรกิ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาโครงการธุรกิจนวัตกรรมใน 8 สัปดาห์” รุ่นที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดนวัตกรรม และตั้งใจที่จะลงมือพัฒนาให้เป็นธุรกิจจริง หรือพนักงานผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทที่ต้องการศึกษาวิธีคิด และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อสามารถนำไปวางแผนการผลิตและจำหน่ายเพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

     นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สนช. เปิดเผยว่า “หลักสูตร “การพัฒนาโครงการธุรกิจนวัตกรรมใน 8 สัปดาห์” นี้ เป็นการอบรมที่เน้นประสบการณ์และความชำนาญของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ซึ่งจะถ่ายทอดเป็นความรู้และวิธีในการคิดค้นและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นการจับคู่ลงมือปฏิบัติจริงระหว่างผู้จัดการโครงการของ สนช. และผู้เข้าอบรมในการพัฒนานวัตกรรมจากแนวคิดที่ผู้อบรมสนใจ โดยจะร่วมกันแสวงหาเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือจากเครือข่ายวิจัย การวางแผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมร่วมวิเคราะห์การลงทุน จนสามารถเติมเต็มแนวคิดให้สมบูรณ์ สามารถนำไปดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายได้จริง ในระยะเวลาการร่วมกิจกรรม 8 สัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) โดยทั้งนี้ข้อเสนอโครงการที่พัฒนาขึ้นนั้นอาจสามารถนำมาขอรับการพิจารณาสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินการจาก สนช. ด้วยวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทได้อีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการอบรบในรุ่นที่ 1 จำนวน 15 คน สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรม พร้อมได้รับการสนับสนุนจาก สนช. จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ”

     นายทิพากร วิริวิทยา หนึ่งในนักศึกษารุ่น1 ที่ก้าวจากพนักงานบริษัทเอกชน สู่การเป็นเจ้าของบริษัท ยูวี กรีน จำกัดสะท้อนมุมมองการเข้าอบรมว่า “หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับปั้นผู้ประกอบการจริงๆ ทีมงานสามารถช่วยผมปั้นแนวคิดให้กลายมาเป็นธุรกิจจริงได้โดยพื้นฐานเดิมผมเป็นวิศวกรมีความรู้ด้านเทคโนโลยี มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แต่ไม่มีโอกาสหยิบมาทำเป็นจริงเป็นจังเพราะไม่มีความรู้เรื่องการทำธุรกิจจึงไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงมือ ที่นี่ทำให้ผมมองเห็นว่าสิ่งที่ผมคิดเป็นจริงได้หรือไม่ด้วยปัจจัยใดบ้าง ความสามารถด้านเทคโนโลยีของผมที่มีอยู่นี้เพียงพอหรือไม่ สามารถเติมเต็มได้จากแหล่งใดบ้าง การวิเคราะห์โอกาสและความต้องการของตลาด ประกอบกับการผันแปรเรื่องการลงทุนเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินการ จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจพัฒนาสินค้าที่มีความเหมาะสมและน่าลงทุน ความรู้ที่ได้เหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีในตำรา หากแต่เป็นกรอบแนวคิดที่ผมต้องลงมือพัฒนาจริงระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่จาก สนช. เป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ และได้รับเงินสนับสนุนภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” จำนวน 390,500 บาท จนสามารถพัฒนา “ยูวี กรีน” เครื่องอบแห้งด้วยแสงยูวีสำหรับงานพ่นเคลือบเงาชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นเครื่องอบแห้งสารเคลือบเงาชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ด้วยแสงยูวี จึงสามารถลดระยะเวลาในการซ่อมสีจากเดิมลงได้ประมาณ 10 เท่า นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าแล้วยังลดมลพิษที่เกิดจากการระเหยของสารเคมีได้อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลในเชิงพาณิชย์”

     ขณะนี้ สนช. กำลังเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2557 ซึ่งสนช. จะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 คน เท่านั้น โดยผู้ที่สนใจจะต้องเสนอแนวคิดและแผนการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมแนบมาพร้อมกับใบสมัคร

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nia.or.th/8weeks

ข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อาศยา ศิริเอาทารย์ โทรศัพท์ 0-2644-6000 ต่อ 204 อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เผยแพร่ข่าว  นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready