Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ ไทย – จีน ผลักดัน 4 โครงการภายใต้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

DSC_5813-1.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

คณะกรรมการร่วมไทย-จีน ร่วมถกแผนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี ปี 2557 เน้นผลักดัน 4 โครงการ ทั้งระบบราง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการสำรวจข้อมูลระยะไกล และการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย

      นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม ครั้งที่ ๑ ภายใต้กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน – อาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ที่ผ่านมา ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย นายเฉา เจี้ยนหลิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานร่วมฝ่ายจีน

       นายสมชาย กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแผนดำเนินงานประจำปี  ใน ๔ โครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือ ได้แก่ ๑) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมไทย – จีนด้านรถไฟความเร็วสูง/ระบบราง ๒) โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ๓) โครงการสำรวจข้อมูลระยะไกล และ ๔) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ผลการประชุมที่สำคัญ คือ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องผลักดันการดำเนินงานสำคัญใน ๔ โครงการ เช่น การร่วมจัดตั้งเครื่องมือทดสอบการสั่นสะเทือนของระบบราง การร่วมติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจีน ณ ประเทศไทย การส่งเสริมความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยจีนจะเดินทางมาร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ประเทศไทยและฝ่ายไทยจะไปร่วมงานนิทรรศการ China-ASEAN ที่ประเทศจีน และการสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทยไปปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ฝ่ายจีนยังได้เสนอให้มีความร่วมมืออีกสองโครงการใหม่คือ โครงการพลังงานทดแทนและโครงการเทคโนโลยีทางทะเล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทย – จีนให้แน่นแฟ้นขึ้นด้วย

ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เผยแพร่ข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสง สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ โทร. 0 2333 3910

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready