Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สทอภ. แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “THASA ท้าทดลองท่องอวกาศ" (พาเด็กไทย....ไปสู่อวกาศ)

420-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (สทอภ.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “THASA ท้าทดลองท่องอวกาศ" (พาเด็กไทย....ไปสู่อวกาศ) โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัด พร้อมด้วย นางสาว พิรดา เตชะวิจิตร์ ผู้ชนะการคัดเลือกให้ขึ้นสู่ห้วงอวกาศ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกิจกรรม ณ  ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 สทอภ. อาคารรัฐประศาสนภักดี (ฝั่งทิศตะวันตก) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ดร.อานนท์ ผอ.สทอภ. กล่าวว่า กิจกรรม “THASA ท้าทดลองท่องอวกาศ" (พาเด็กไทย....ไปสู่อวกาศ) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีทั่วประเทศ ค้นหาประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นและเร้าใจในอวกาศ ด้วยการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Youth Space Ambassador Contest หรือ THASA ทีมละไม่เกิน 2 คน ภายใต้หัวข้อ “นำการทดลอง...ขึ้นสู่อวกาศ” ที่สนับสนุนให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การสังเกต และการเรียนรู้ถึงความแตกต่างของอวกาศและพื้นโลกโดยมีพื้นฐานสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์มาประกอบ

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่สนเข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งข้อเสนอโครงงานเพื่อคัดเลือกและทำกิจกรรมร่วมกันทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเรียนรู้วิธีการทำบอลลูนให้สามารถนำของที่น้องๆ จะนำขึ้นสู่อวกาศนั้นขึ้นไปได้จริง ด้วยความสูงประมาณ 30 – 50 km จากพื้นดิน ซึ่งจะจำลองสภาวะอวกาศได้ระดับหนึ่ง ทั้งความดัน อุณหภูมิ และอากาศ ตลอดจนการปล่อย และการติดตามเก็บกู้ ซึ่งจะทำให้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีการสื่อสารได้อีกด้วย ส่งเสริมให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นนักบินอวกาศ โดยทีมที่จะชนะเลิศจากการแข่งขันจะได้มีโอกาสในการขึ้น Zero G Flight ซึ่งเป็นไฟล์ที่จำลองสภาวะไร้น้ำหนักที่เครื่องบินจะทิ้งดิ่งตัวลงมาเอียงเป็นระดับ 45 องศา ในช่วงนั้นจะเป็นสภาวะไร้น้ำหนัก ฃึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเร้าใจที่ไม่สามารถหาได้บนพื้นโลก

กิจกรรมดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งที่ว่าเป็นโครงการที่แสดงศักยภาพของนักวิจัยและเทคโนโลยีในประเทศไทย ที่จะส่งการทดลองขึ้นไปในอวกาศจริงๆ อีกทั้งการวิจัยเกี่ยวกับบอลลูนหรือ High Altitude Platform (HAP) ยังเป็นแนวโน้มสำหรับเทคโนโลยีสำรวจโลกในอนาคตอีกด้วย THASA เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2557 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/thasacontes ได้เลย

ที่มาข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (สทอภ.)                        
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-141-4444

เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ , นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready