Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วท. ยัน! “ซินโครตรอนไทย” พร้อมเป็นศูนย์กลางการวิจัยในระดับอาเซียน

306-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
รมว.วท. ยัน! “ซินโครตรอนไทย” พร้อมเป็นศูนย์กลางการวิจัยในระด ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชี้เป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ยกให้เป็น “ห้องปฏิบัติการวิจัยกลางแห่งชาติ” ที่มีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพ หวังสร้างองค์ความรู้ทางด้านแสงซินโครตรอน พร้อมทั้งส่งเสริมงานวิจัยด้านต่างๆ และพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยในระดับอาเซียน

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า “การเดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยามในครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงการพัฒนาและความก้าวหน้าของวงการวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย แต่เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนที่ประเทศไทยมีนั้นมีศักยภาพและคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ  สำหรับแสงซินโครตรอนซึ่งถือเป็นแสงชนิดหนึ่งที่เหมือนกับแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ แต่มีความสว่างจ้ามากกว่าล้านเท่า จึงสามารถนำมาเป็นเครื่องมือที่นำไปใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ใช้ส่องดูสิ่งเล็กๆในระดับอะตอมได้   จึงจำเป็นต่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ในหลากหลายด้าน อาทิ การแพทย์ การเกษตร โบราณคดี สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ และอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน รวมถึงส่งเสริมการพัฒนากำลังคน โดยสถาบันฯ แห่งนี้มีบทบาทเป็น “ห้องปฏิบัติการกลาง” ของประเทศที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และตอบโจทย์ปัญหาของอุตสาหกรรม ทำให้เรามีศักยภาพที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้” ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โดยมี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน คณะผู้บริหารและนักวิจัย ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยแสงซินโครตรอนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

“สำหรับภาคอุตสาหกรรม ที่ผ่านมามีบริษัทต่างๆ เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการแสงสยามเป็นจำนวนมาก ไม่เพียงแค่ใช้ในการแก้ปัญหากระบวนการผลิตเท่านั้น แต่ยังประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  ซึ่งในยุคที่มีการแข่งขันทางการค้าสูง รวมถึงการรวมกลุ่มกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องนำวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า แสงซินโครตรอนจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้เรามีข้อได้เปรียบในการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากเครื่องมือที่มีคุณภาพ สถาบันฯยังมีความพร้อมทางด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านการวิจัยในระดับอาเซียนอีกด้วย” ดร.พิเชฐ  กล่าวในตอนท้าย

ผู้ประสานงาน   น.ส.ศศิพันธุ์ ไตรทาน  / น.ส.กุลธิดา พิทยาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1252,1601  โทรสาร 0-4421-7047
อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready