Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สวทช. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หนุน ThaiGAP มาตรฐานไทย เทียบเท่ามาตรฐานสากล “ยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าผักและผลไม้ไทย รุกส่งออกตลาดโลก”

252-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
สวทช. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หนุน ThaiGAP มาตรฐานไทย เทียบ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

จากการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าผักและผลไม้ เพื่อตรวจหาสารเคมีตกค้างปี 2557 พบว่าสินค้าผักและผลไม้เกินครึ่งหนึ่งที่จำหน่ายอยู่ทั่วไปตามห้างค้าปลีกและตลาดสดภายในประเทศ มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐานหรือปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่กำหนดในสินค้าเกษตรของไทย มากถึงร้อยละ 46.6 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการสินค้าผักและผลไม้ของไทยอย่างมาก และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มูลค่าการส่งออกทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศลดลง ดังนั้นโครงการ ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือจัดทำโครงการ “ยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP ” มุ่งพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยได้รับมาตรฐาน ThaiGAP ที่จะช่วยลดการกีดกันทางการค้าในตลาดยุโรปและรุกการส่งออกเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของไทยได้ ทั้งนี้มีกลุ่มผู้ค้าปลีก นำร่อง เทสโก้ โลตัส , ท็อป , แม็คโคร , ซีพี ออลล์ และภาคการเกษตรอีกกว่า  30 บริษัท เข้าร่วมโครงการ

หลังจากนั้นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเครื่องหมายโลโก้ ThaiGAP พร้อมระบบติดตามพื้นที่การผลิตแบบ QR Code โดยใช้เทคโนโลยี GIS และแผนที่ดิจิตอลแบบ Online เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ และในอนาคตผู้ประกอบการ จะได้รับระบบประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

 นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า จากการร่วมมือในโครงการ ยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP กับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกันผลักดันระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย หรือ ThaiGAP ซึ่งย่อมาจากซึ่งย่อมาจาก Thai Good Agricultural Practice คือการปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดการผลิตทางการเกษตรตามข้อกำหนด ซึ่งเป็นมาตรฐานเอกชนในการจัดการคุณภาพการผลิตผักและผลไม้ที่เน้นความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภค และเป็นมาตรฐานระบบการผลิตที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมในการผลิต รวมถึงยังให้การยอมรับเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

 อย่างไรก็ตามโครงการความร่วมมือ การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP สามารถช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการ เนื่องจากมาตรฐาน ThaiGAP มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติและการตรวจรับรองที่ถูกกว่า จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ต่อไปนี้ประเทศไทยก็สามารถมีสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถเพิ่มช่องทางการส่งออก เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ถ้าหากประเทศไทยสามารถปรับตัวได้เร็ว ก็จะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในกลุ่มอาเซียนได้สูง

ผู้ส่งข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณสรินยา (0819886614) ผู้ส่งข่าว , ภาพข่าว ชัชวาลย์ (083 032 5145) 
เจ้าหน้าที่ประสานงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 02 564 7000 ต่อ  71730 , 71727, 71728
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready