Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สดร. จับมือ สสวท. เปิดเวทีนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ทั่วประเทศร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

238-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
สดร. จับมือ สสวท. เปิดเวทีนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรี ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนระดับชาติครั้งแรกในไทย 20-21 ธันวาคม 2557 ที่เชียงใหม่

ระดมเยาวชนทั่วประเทศนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์กว่า 30 เรื่อง ดันเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการทำโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน หวังต่อยอดสร้างยุววิจัยรุ่นใหม่ ตามแผนพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของประเทศ  

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประธานเปิดงานกล่าวว่า ดาราศาสตร์บรรจุอยู่ในสาระการเรียนรู้ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี 2551 วิชาดาราศาสตร์จึงถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับครูผู้สอน ขณะนี้ยังขาดแคลนครูที่มีความรู้ทางด้านนี้โดยตรง สดร. ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ร่วมกับ สสวท. จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ดาราศาสตร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่ครูผู้สอน นำไปพัฒนาสื่อการสอน วิธีการสอน และกิจกรรมการสอนดาราศาสตร์ นำไปสู่การสร้างสรรค์โครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนได้ การประชุมครั้งนี้ ผลงานที่มานำเสนอภายในงานส่วนหนึ่งมาจากงานวิจัยของครูและนักเรียนในโครงการฯ และเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจทำโครงงานดาราศาสตร์ กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และสร้างเครือข่ายการทำโครงงานดาราศาสตร์ในโรงเรียน  ส่งผลให้เกิดการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของไทยในอนาคตต่อไป

การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีเยาวชนจากทั่วประเทศให้ความสนใจส่งโครงงานดาราศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอกว่า 30 เรื่อง ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรวมแล้วกว่าสองร้อยคน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการดาราศาสตร์ โชว์อุกกาบาตของจริงจากอาร์เจนตินา และจัดแสดงกล้องโทรทรรศน์ขนาดต่าง ๆ  พร้อมจัดบรรยายพิเศษสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่อง แสงแรกแห่งเอกภพ : Cosmic Microwave Background” โดยคุณมติพล ตั้งมติธรรม ผู้เชี่ยวชาญทางดาราศาสตร์ ในโอกาสนี้ สดร. ได้นำผู้ร่วมประชุมเดินทางไปเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา หอดูดาวแห่งชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พร้อมสัมผัสการทำงานของกล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตร อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นกล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน
โทร. 053-225569 ต่อ 210, 081-8854353 โทรสาร 053-225524
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.www.facebook.com/NARITpage
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready