Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สดร. เชื่อมสัมพันธ์หอดูดาวยูนนาน ตั้งกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติที่จีน

213-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือหอดูดาวยูนนานเจรจาลงนามความร่วมมือทางดาราศาสตร์ไทย – จีน ตั้งกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าเหนือที่ลี่เจียง จุดที่มีทัศนวิสัยของท้องฟ้าดีที่สุดในจีน ควบคุมและสังเกตการณ์ได้จากทั่วโลก  หวังขยายฐานงานวิจัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ คาดแล้วเสร็จปี 2558 ร่วมฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางดาราศาสตร์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ระหว่างสดร. และหอดูดาวยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้องอินโดนีเซีย โรงแรมแชงกรี – ลา กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา โดยมีดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.ฉุนลี่ ไป๋ ประธานสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจีน ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยพิธีดังกล่าว ประกอบด้วยผู้แทนทั้งสองฝ่าย ได้แก่ รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และศาสตราจารย์หาน จานเหวิน  ผู้อำนวยการหอดูดาวยูนนาน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในปัจจุบัน ทั้งประเทศไทยและประเทศจีนได้มีความสนใจและร่วมมือกันในหลายๆ ด้าน อาทิ วัฒนธรรม การศึกษา การแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้ ได้ช่วยพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ระหว่างสองประเทศ รวมถึงประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย โดยเฉพาะดาราศาสตร์เป็นหนึ่งในสาขาที่ทั้งประเทศไทยและประเทศจีนให้ความสนใจ จึงส่งผลให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านดาราศาสตร์ดังเช่นปัจจุบัน ที่เกิดจากความทุ่มเทและอุตสาหะที่จะพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยด้านดาราศาสตร์ ทั้งจากผู้เกี่ยวข้อง และจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยือนหอดูดาวยูนนานอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2538 ความสนพระราชหฤทัยทางด้านดาราศาสตร์ โดยได้มีพระราชดำริให้สร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงหอดูดาวภูมิภาคในแต่ละภาคของประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีอันทันสมัยเหล่านี้ ช่วยผลักดันให้การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และนักวิจัยไทยมีความสามารถทัดเทียมนานาประเทศ  และเนื่องในปี พ.ศ. 2558 นี้ ครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ไทย – จีน และเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นเครื่องช่วยยืนยันความสัมพันธ์อันดีและยั่งยืน  และช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์ในระดับพหุพาคีระหว่างทั้งสองประเทศในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.ฉุนลี่ ไป๋ ประธานสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจีน กล่าวถึงโครงการความร่วมมือครั้งนี้ว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาความก้าวหน้าเรื่องดาราศาสตร์ของไทยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก อาจเป็นเพราะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยด้านนี้ นอกจากนี้กล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาวแห่งชาติของไทย ยังมีการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายกับกล้องโทรทรรศน์ของจีนที่ตั้งอยู่เมืองเกาเหมยกู่ มณฑลยูนนาน ที่ผ่านมา ไทย – จีน ได้ร่วมมือกันศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ เป็นเวลานานพอสมควร และมีผลลัพธ์ที่ดีมาก สำหรับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ ในวันนี้ เราหวังไว้ว่าความร่วมมือทางดาราศาสตร์ของทั้งสองประเทศจะก้าวหน้าต่อไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เรายังมีแผนพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ร่วมกัน ขณะนี้มีเยาวชนไทยรุ่นใหม่หัวกะทิ 2 คน ไปเรียนที่สภาวิทยาศาสตร์ฯ ด้วย

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สดร. มีความร่วมมือทางดาราศาสตร์อย่างใกล้ชิดกับหอดูดาวยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี เกิดเป็นความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์อย่างแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศ การลงนามความร่วมมือทางดาราศาสตร์ไทย-จีน ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาบุคคลากรทางดาราศาสตร์ โดยเฉพาะบุคลากรในแขนงดาราศาสตร์สังเกตการณ์ (observational astronomers) ร่วมกันทั้งสองประเทศ ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และโครงสร้างทางดาราศาสตร์เพื่อใช้ในการทำวิจัยร่วมกัน สนับสนุนการทำวิจัยของทั้งสองสถาบันและส่งเสริมให้มีการพัฒนาและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางดาราศาสตร์

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบร่วมกันดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร ณ หอดูดาวเกาเหมยกู่ เมืองลี่เจียง สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,200 เมตร เป็นบริเวณที่มีทัศนวิสัยที่ดีที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีนและดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในซีกฟ้าเหนือสำหรับการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ซึ่งกล้องโทรทรรศน์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ (Thai Robotic Telescope Network ) ทำการควบคุมโดยตรงจากระยะไกล (Direct control mode)  ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้จากทั่วโลก ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของ สดร. ซึ่งติดตั้ง ณ สาธารณรัฐชิลี และในอนาคตที่จีน ออสเตรเลีย และเม็กซิโก อันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่งานวิจัยทางดาราศาสตร์ให้กับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น การมีเครือข่ายดังกล่าวจะทำให้นักดาราศาสตร์ไทยสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของวัตถุท้องฟ้าได้ตลอดเวลาจากซีกฟ้าเหนือ นอกจากนี้ ครู อาจารย์ และนักเรียน ยังสามารถเข้าใช้เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์นี้ ในการทำโครงงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการสร้างครุวิจัยและยุววิจัยโดยอาศัยดาราศาสตร์ได้ โดยหอดูดาวยูนนานเป็นฝ่ายสนับสนุนงบประมาณด้านการสร้างอาคารหอดูดาว กล้องถ่ายภาพซีซีดี การเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการบำรุงรักษา ส่วน สดร. เป็นฝ่ายจัดหากล้องโทรทรรศน์และระบบควบคุมการใช้งาน คาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาในปี พ.ศ. 2558

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
www.narit.or.th   
Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
Twiiter: @N_Earth
เผยแพร่โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. 02-333-3732

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready