Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

วท. เตรียมรับนายกฯ พร้อมโชว์งานวิจัยใช้ได้จริงสนับสนุนกลุ่ม SMEs

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

(4 กุมภาพันธ์ 2558) ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมคณะทำงานปฏิรูป วทน. กลุ่มที่ 1: ด้านวิจัยเชิงพาณิชย์/SMEs โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประธานคณะทำงานกลุ่มที่ 1 โดยที่ประชุมได้หารือความคืบหน้าการคัดและจำแนกผลงานวิจัย วท.ที่ออกสู่เชิงพาณิชย์ ในภาพรวมการบริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Services for Industries and SMEs) ซึ่งให้บริการที่ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ การบริการด้านเทคโนโลยี การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริการธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา  การบริการด้านกำลังคน การบริการด้านการเงิน และการบริการด้านนโยบาย โดยมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

ทั้งนี้ ผลสืบเนื่องจากการประชุมฯ ได้พูดถึงแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ดังกล่าว ให้สามารถเข้าถึงประชาชนและกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในวงกว้าง โดยเห็นร่วมกันให้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์กลไกสนับสนุน SMEs อย่างต่อเนื่องและเห็นผลชัดเจนนอกจากนี้ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สวทช. เตรียมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดเดินทางเยี่ยมชมผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ของ วท. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย สวทช.ในฐานะเจ้าภาพหลักมีแผนจัดเตรียมผลงานวิจัยใช้ได้จริงกว่า 40 ผลงานไว้ต้อนรับการมาเยือนของนายกฯ


ข่าวโดย :เทียรทอง ใจสำราญ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ภาพโดย : นายรัฐพล หงสไกร

เผยแพร่โดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready