Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

คัดสุดยอด 7 นวัตกรรม Showcase ต้อนรับ ครม.สัญจร จ.ประจวบฯ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

นวัตกรรม Showcase ตัวอย่างความต้องการนวัตกรรมภาครัฐและตัวอย่างผลงานนวัตกรรมไทย
เสนอโดย: คณะอนุกรรมการกำหนดความต้องการของภาครัฐที่ใช้นวัตกรรมไทย ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ

นวัตกรรมไทย และสิ่งประดิษฐ์ไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ มีมาตรฐานเทียบเคียงที่เชื่อถือได้ ตลอดจนทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยคนไทยมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้ นวัตกรรมไทยต้องผ่านการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และบริเวณใกล้เคียง

1. รถตัดอ้อยฝีมือคนไทย ผู้พัฒนา: หจก. สามารถ เกษตรยนต์

จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะแรงงานในการตัดอ้อย ทำให้ประเทศต้องนำเข้าเครื่องตัดอ้อยจากต่างประเทศในราคาแพง และบางครั้งเครื่องตัดก็ทำงานไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. อนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจำนวนมากกว่า 45 ล้านบาท ให้แก่ หจก. สามารถ เกษตรยนต์ ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตรถตัดอ้อยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถตัดอ้อยได้ทุกสภาพแปลง กลไกชุดเก็บเกี่ยวมีประสิทธิภาพ ไม่ทำให้เกิดการดึงต้นอ้อยออกจากพื้นดิน ไม่ส่งผลกระทบต่อตออ้อยที่สอง ได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ

2. เก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการ
ผู้พัฒนา: บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัทได้รับการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. เพื่อพัฒนาธุรกิจเก้าอี้ทำฟันแบรนด์ไทยรายแรกและรายเดียว ต่อมาก็ได้ต่อยอดนวัตกรรมเพิ่มเติม โดยทำวิจัยร่วมกับเนคเทค สวทช. เพื่อพัฒนาเก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
โดยเก้าอี้ทำฟันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถนำรถเข็นของผู้พิการที่นั่งอยู่ สามารถนำเข้าไปในเครื่องได้เลยทั้งเครื่อง (โดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้พิการ) จึงทำให้ทันตแพทย์สามารถทำการรักษาผู้ป่วยได้ทันที นวัตกรรมนี้สามารถนำไปใช้นอกสถานที่ได้ เพราะได้มีการออกแบบติดตั้งลูกล้อเพื่อสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกและใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยมาก และสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้อีกด้วย

3. เครื่องเกี่ยวนวดข้าวประสิทธิภาพสูง
ผู้พัฒนา: บริษัท อู่ ข. ส. พัฒนา

เป็นเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตและพัฒนาโดยคนไทยที่มีประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวในพื้นที่นาหล่มและลดการสูญเสียรวมไม่เกิน 3% โดยมีวิสาหกิจและเครื่องเกี่ยวนวดข้าว จำนวน 20 รุ่น

4. ปุ่มหยุดรถไฟฟ้าฉุกเฉิน:  EMP (Emergency Stop Plunger)
ผู้พัฒนา: บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด

ปุ่มหยุดรถไฟฟ้าฉุกเฉินหรือ EMP (Emergency Stop Plunger) มีไว้เพื่อหยุดไม่ให้รถไฟฟ้าเข้ามาที่สถานีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นกรณีที่ผู้โดยสารตกจากชานชาลาลงไปในรางวิ่งรถไฟฟ้า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็จะกดปุ่ม EMP เพื่อหยุดไม่ให้รถไฟฟ้าเข้ามายังสถานีเพื่อแก้ไขสถานการณ์ และไม่ให้เกิดเหตุอันตรายกับผู้โดยสารและอุปกรณ์ EMP ของบริษัท AMR Asia ได้รับการติดตั้งใช้งานจริงบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสในส่วนต่อขยาย

5. เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ พร้อม Wheel Sensor (Frauscher) ตรวจจับขบวนรถไฟ
ผู้พัฒนา: บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด

เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ พร้อม Wheel Sensor (Frauscher) ตรวจจับขบวนรถไฟ มาตรฐาน SIL4, EN50126, EN50128, EN50129, EN50159 มูลค่าประมาณ 3 - 4 ล้านบาท 

6. เครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นวิทยุและหุ่นยนต์สำหรับหยอดข้าวอัตโนมัติ
ผู้พัฒนา: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนักวิจัยได้ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนจากคลื่นวิทยุ ซึ่งเป็นคลื่นที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยน้อยมากเมื่อเทียบกับคลื่นไมโครเวฟมาใช้ โดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแห่งแรกที่มีการทดลอง RF-Heating ในระดับ Lab scale โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Georg-August University ประเทศเยอรมนี และพบว่าการใช้คลื่นความถี่วิทยุก่อให้เกิดความร้อนที่กำจัดแมลงได้โดยไม่สร้างความเสียหายต่อวัตถุดิบข้าว จึงได้พัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับหลักการทำงานของเครื่องฆ่ามอด หัวใจ คือ การสร้างความร้อนจากการใช้ตัวกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุ ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นในตัววัตถุดิบเหมือนในไมโครเวฟ แต่สามารถให้ความร้อนได้สม่ำเสมอกว่า และมีความลึกมากกว่าเป็นการให้พลังงานความร้อนในระหว่างเพลทสองเพลท ควบคุมพลังงานให้อยู่ในบริเวณนี้ ไม่ใช่เป็นการส่งสัญญาณวิทยุนอกเหนือบริเวณเครื่องมือ ดังนั้นไม่มีความน่าวิตกเรื่องความปลอดภัยต่อคน

7. เรืออัตโนมัติสำหรับงานสำรวจและเก็บข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้พัฒนา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พัฒนาเรืออัตโนมัติสำหรับงานสำรวจและเก็บข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้พัฒนารูปแบบและกลไกของเรือขนาดเล็กให้สามารถบรรทุกเครื่องมือสำรวจ เพื่อการสำรวจรูปตัดลำน้ำ ตรวจวัดดัชนีทางชลศาสตร์และอุทกวิทยา รวมถึงดัชนีคุณภาพน้ำ การใช้เรืออัตโนมัติในการสำรวจ นอกจากจะช่วยลดภาระและความเสี่ยงให้กับผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลในเชิงพลศาสตร์เมื่อเปรียบกับการเก็บตัวอย่างหรือข้อมูลแบบเดิม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready