เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • หน้าแรก

ความก้าวหน้าเทคโนโลยีชีวภาพด้านสเต็มเซลล์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
Support

สเต็มเซลล์ (Stem Cells)  หรือเซลล์ต้นตอมีคุฯสมบัติสองประการสำคัญที่ได้สร้างความหวังให้กับทั้งวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ซึ่งได้แก่ความสามารถในการสร้างทดแทนตัวเองขึ้นมาใหม่ และการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ชนิดอื่น ๆ ได้มากมายหลายชนิด

คุณสมบัติเหล่านี้ จึงจุดประกายให้มีการศึกษาค้นคว้าต่อเนื่องถึงความเป็นได้และประสิทธิภาพในการนำเซลล์ต้นตอไปใช้ในการรักษาโรคในอดีตที่ไม่สามารถรักษาได้ เช่น โรคอัลไซต์เมอร์ โรคพาร์กินสัน และโรคเบาหวานในเด็ก

ปัจจุบันสหรัฐอเมริกางานวิจัยเซลล์ต้นตอได้มีการพัฒนาก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมากกว่าในอดีตเนื่องจากนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาที่ได้ให้การสนับสนุนรวมทั้งให้เงินทุนแก่งานวิจัยเซลล์ต้นตอ

โดย นางสาวทิพย์อาภา   ภูวนัตตรัย ที่ปรึกษาโครงการ เสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี)
28 พฤศจิกายน 2552 

Us Stem Cells Report 2009

View more documents from msciences

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.