CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

เครื่องหมายราชการ

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

เครื่องหมายราชการ

เป็นรูปปรมาณูอยู่ตรงกลาง ข้างล่างมีเฟืองจักรเก้าฟันเป็นฐานรองรับ ข้างบนมีดวงอาทิตย์ส่องรัศมีเก้าสายครอบคลุมทั้งหมด

  • จำนวนเฟืองจักรเก้าฟัน และ รัศมีอาทิตย์เก้าสาย หมายถึงการเปลี่ยนแปลง เพื่อความก้าวหน้า หรือ พัฒนาการ
  • ปรมาณูเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ อยู่ตรงกลาง หมายความว่า วิทยาศาสตร์เป็นแกนกลางของการพัฒนาประดุจนิวเคลียสปรมาณุเป็นแกนกลางของสรรพสิ่งทั้งหลาย
  • เฟืองจักรเป็นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยี เป็นฐานรองรับ หมายความว่า เทคโนโลยีเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งปวง
  • ดวงอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของพลังงาน ส่องร้ศมีครอบคลุมทั้งหมด หมายความว่า พลังงานเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนา

ดาวน์โหลดเครื่องหมายราชการ

เครื่องหมายราชการ logo apply2016 208px

 

ตราสัญลักษณ์ 30 ปี กระทรวง

เครื่องหมายราชการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๖๙)
Download ] ขนาดภาพ ๑๐๐ เซนติเมตร
เครื่องหมายราชการประยุกต์ 
 
 

 
Download ] ขนาดภาพ ๑๐๐ เซนติเมตร

ตราสัญลักษณ์ 30 ปี กระทรวง

Download ]

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 


TOP