Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิลกรอบพอง

วันที่เผยแพร่
01 สิงหาคม 2561
เขียนข่าวโดย
ปวีณ์นุช ถือแก้ว
Hits
ฮิต : 855

1 1 resize 1 2 resize

   ข้าวหอมนิลหรือข้าวสีนิล (Aromatic Black Rice หรือ Hom-nin Rice) ข้าวเจ้าหอมนิลเป็นข้าวคัดพันธุ์ผสมระหว่างข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียวดำสายพันธุ์จีน เมล็ดมีสีม่วงเข้ม นิยมรับประทานเป็นข้าวกล้อง คงเหลือเยื่อหุ้มเมล็ด จมูกข้าว และเนื้อข้าว ที่มีคุณค่าอาหารสูง มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยมีธาตุเหล็กสูงมากกว่าข้าวทั่วไปถึง 30% เมื่อหุงสุกมีสีม่วงอ่อน นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม
   กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้วิจัยพัฒนาขนมกรอบพองจากข้าวหอมนิล (Hom-nin Rice Snack) การผลิตขมกรอบพองจากข้าวหอมนิล ผลิตได้หลายรูปแบบ เช่น การผลิตโดยการขึ้นรูปโดยการนำเข้าเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ (Extruder Cooker) นำธัญชาติบด คือ ข้าวหอมนิลบด ผสมข้าวเจ้าหักบด ข้าวโพดบด และถั่วเหลืองบด ผ่านการปรับความชื้นในระดับที่เหมาะสม นำเข้าเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ ได้ขนมกรอบพองจากข้าวหอมนิล นำไปปรุงแต่งรส เทคนิคการผลิตโดยเครื่องเอ็กทรูซ์เดอร์นี้ มีกำลังผลิตสูง สามารถขยายการผลิตเป็นระดับ SMEs และอุตสาหกรรมได้
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้วิจัยผลิตขนมขบเคี้ยวชนิดกรอบพองจากข้าวหอมนิลเพื่อการผลิตในระดับชุมชน ที่ใช้อุปกรณ์ที่มีทั่วไปในครัวเรือน เช่น การผลิตข้าวหอมนิลแผ่นกรอบ คือการขึ้นรูปแผ่นข้าว และนำไปนึ่งให้สุก พักทิ้งไว้ให้แผ่นแป้งข้าวที่เป็นเจลคงรูป ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม และนำไปอบแห้ง ผ่านการทอดกรอบและปรุงรส ได้ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมรับประทาน นอกจากนี้มีการพัฒนาสูตรนำไปผลิตข้าวเกรียบข้าวหอมนิล

ข้อมูลโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เผยแพร่ข่าว : นางสาวปวีณ์นุช ถือแก้ว
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.