Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แผ่นกรอบปรุงรส

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แผ่นกรอบปรุงรส

วันที่เผยแพร่
09 สิงหาคม 2561
เขียนข่าวโดย
ปวีณ์นุช ถือแก้ว
Hits
ฮิต : 1060

01 4 resize 01 2 resize

  อาหารว่างเป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัย อาหารว่างประเภทแผ่นกรอบในท้องตลาดส่วนใหญ่ต้องผ่านการทอด ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารทอดส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายอย่าง ถ้าผู้ผลิตใช้น้ำมันไม่ได้คุณภาพ หรือใช้น้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำหลายครั้ง จะมีสารอันตรายเป็นส่วนประกอบ เช่น สารประกอบโพลาร์ (Polar compounds) และสารโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic aromatic hydrocarbon : PAHs) ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคร้าย เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ความดันโลหิตสูง เป็นต้น นอกจากนี้การใช้น้ำมันทอดยังทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดกลิ่นหืน ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีอายุการเก็บสั้น และอาจเกิดการตีกลับของสินค้าทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ผลิตได้

 01 1 resize 01 3 resize

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สำนักเทคโนโลยีชุมชน จึงได้วิจัยและพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แผ่นกรอบปรุงรสขึ้น มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูง มีอายุการเก็บนาน และไม่มีปัญหาการเกิดกลิ่นหืน โดยไม่ใช้น้ำมันทอดเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ต้องการบริโภคอาหารกรอบที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการทอด การศึกษาทดลองในครั้งนี้ เนื้อสัตว์และส่วนประกอบต่างๆจะถูกทำให้สุกโดยใช้ความร้อนจากพิมพ์ไฟฟ้าที่ดัดแปลงขึ้นเอง โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 - 65 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ได้จากการทดลอง มีเนื้อสัมผัสกรอบนิ่ม ไม่แข็งกระด้าง และรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบ มีความชื้นร้อยละ 3 โปรตีนร้อยละ 30 - 40 และสามารถเก็บในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ได้นาน 6 เดือน

ข้อมูลโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เผยแพร่ข่าว : นางสาวปวีณ์นุช ถือแก้ว
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready