Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แผ่นกรอบปรุงรส

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แผ่นกรอบปรุงรส

วันที่เผยแพร่
09 สิงหาคม 2561
เขียนข่าวโดย
ปวีณ์นุช ถือแก้ว
Hits
ฮิต : 769

01 4 resize 01 2 resize

  อาหารว่างเป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัย อาหารว่างประเภทแผ่นกรอบในท้องตลาดส่วนใหญ่ต้องผ่านการทอด ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารทอดส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายอย่าง ถ้าผู้ผลิตใช้น้ำมันไม่ได้คุณภาพ หรือใช้น้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำหลายครั้ง จะมีสารอันตรายเป็นส่วนประกอบ เช่น สารประกอบโพลาร์ (Polar compounds) และสารโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic aromatic hydrocarbon : PAHs) ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคร้าย เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ความดันโลหิตสูง เป็นต้น นอกจากนี้การใช้น้ำมันทอดยังทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดกลิ่นหืน ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีอายุการเก็บสั้น และอาจเกิดการตีกลับของสินค้าทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ผลิตได้

 01 1 resize 01 3 resize

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สำนักเทคโนโลยีชุมชน จึงได้วิจัยและพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แผ่นกรอบปรุงรสขึ้น มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูง มีอายุการเก็บนาน และไม่มีปัญหาการเกิดกลิ่นหืน โดยไม่ใช้น้ำมันทอดเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ต้องการบริโภคอาหารกรอบที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการทอด การศึกษาทดลองในครั้งนี้ เนื้อสัตว์และส่วนประกอบต่างๆจะถูกทำให้สุกโดยใช้ความร้อนจากพิมพ์ไฟฟ้าที่ดัดแปลงขึ้นเอง โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 - 65 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ได้จากการทดลอง มีเนื้อสัมผัสกรอบนิ่ม ไม่แข็งกระด้าง และรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบ มีความชื้นร้อยละ 3 โปรตีนร้อยละ 30 - 40 และสามารถเก็บในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ได้นาน 6 เดือน

ข้อมูลโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เผยแพร่ข่าว : นางสาวปวีณ์นุช ถือแก้ว
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.