Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Feed Entries

งานวิจัย..ใช้ได้จริง

 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ วิจัยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญชาติอาหารเช้าเสริมกาบา การผลิตใช้เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง ชนิดลูกกลิ้งคู่ (Double drum dryer) ควบคุมตัวแปร สภาวะการผลิต เช่น อุณหภูมิผิวลูกกล ...

  05 เมษายน 2562
  ฮิต : 74
 • ผ้าบาติก หรือ “ผ้าปาเต๊ะ” เป็นสินค้าโอทอป เป็นงานประเภทศิลปหัตถกรรม (Arts and Crafts) คือเป็นผลงาน สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น นอกเหนือจากเพื่อประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยังต้องมีความสวยงาม มีเอกลักษ ...

  04 เมษายน 2562
  ฮิต : 78
 • พื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นจัดเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ดังเช่น ครูสอนวิทยาศาสตร์คนหนึ่งในแอฟริ ...

  02 เมษายน 2562
  ฮิต : 153
 • ข้าวเป็นทั้งพืชอาหารหลักและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ การแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารจะต้องผ่านกระบวนการสีข้าว ซึ่งในขั้นตอนการขัดขาวจะมี “รำข้าว” เกิดขึ้น รำข้าว คือ ส่วนของจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ ...

  29 มีนาคม 2562
  ฮิต : 135
 • ปัจจุบันคนไทยมีการนำสมุนไพรหลายชนิด มาใช้เป็นส่วนผสมในแชมพูสมุนไพรซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิดก็มีสรรพคุณในการบำรุงผมและหนังศีรษะแตกต่างกันไป เช่น มะกรูด น้ำสกัดผิวมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยบำรุงรากผม ลดอ ...

  28 มีนาคม 2562
  ฮิต : 154
 • ครีมเทียมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผสมในเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ และนิยมผสมในเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มความข้นมันให้แก่ผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องดื่มอาหารเช้าธัญชาติ เครื่องดื่มชาสำเร็จรูปต่างๆ ที่ต้องกา ...

  25 มีนาคม 2562
  ฮิต : 82
 • ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไทยหรือตุ๊กตาชาววังเป็นงานที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปั้นตุ๊กตาจะใช้ดินเห ...

  21 มีนาคม 2562
  ฮิต : 92
 • สกว.จับมือศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน รพ.จุฬาฯ โชว์รถพาร์กินสันพร้อมอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับประเมินความสามารถในการขับขี่ของผู้ป่วย และไม้เท้าเลเซอร์รุ่นล่าสุดสำหรับผู้มีปัญหาเดินติดขัด หวั ...

  24 มกราคม 2562
  ฮิต : 251
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาราคายางพาราตกต่ำ จึงมีแนวคิดนำองค์ความรู้ด้า ...

  09 มกราคม 2562
  ฮิต : 200
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready