Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Feed Entries

งานวิจัย..ใช้ได้จริง

 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) แนะการใช้รังสีวินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง PET/CT สแกน มีความแม่นยำปลอดภัยสูง หากอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และมีการขออนุญาตใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายจาก สำนักงานปรมาณูเพื ...

  07 พฤศจิกายน 2557
  ฮิต : 3950
 • บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จึงลงนามความร่วมมือกับ สวทช. ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า และการจัดทำมาตรฐานทางด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. เปิดเผยว่ ...

  06 พฤศจิกายน 2557
  ฮิต : 4094
 • เทคโนโลยีการบำบัดขยะด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT, Mechanical and Biological Waste Treatment) ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีที่สามารถปรับเสถียรภาพของขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยขบวนการทางชีววิทยา ...

  06 พฤศจิกายน 2557
  ฮิต : 7166
 • ชุมชนบ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราช สีมา เป็นหนึ่งชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาพื้นที่ดินเค็ม เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านตั้งอยู่บนแอ่งเกลือโคราช ส่งผลให้ข้าวที่เป็นผลผลิตหลักของชุมชนมีผล ...

  06 พฤศจิกายน 2557
  ฮิต : 4143
 • หากพูดถึง “ข้าว” หลายคนก็คงจะนึกถึงเมนูอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ที่ได้จากผลผลิตต่างๆ ของข้าว แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า “ข้าว” ที่เรารับประทานเป็นอาหารหลักในทุกวันนี้ สามารถนำไปพัฒนาแล ...

  31 ตุลาคม 2557
  ฮิต : 4138
 • แสงซินโครตรอน คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนแสงอาทิตย์ แต่มีความเข้มมากกว่าเป็นล้านเท่า นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้แสงนี้ ซึ่งผลิตโดยเครื่องกำเนิดแสง เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางวัสดุต่างๆ ลงลึกถึงระดับอะตอมและโ ...

  31 ตุลาคม 2557
  ฮิต : 5552
 • อ้อยพืชล้มลุกที่ทำรายได้จากการส่งออกและจำหน่ายในรูปของน้ำตาลทรายให้ประเทศไทยปีละ 8 หมื่นล้านบาท ทำให้ไทยเป็นผู้ส่งออกผลผลิตจากอ้อยและน้ำตาลเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ที่สำคัญอ้อยเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที ...

  31 ตุลาคม 2557
  ฮิต : 5360
 • เรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศ เป็นเรื่องหนึ่งที่เด็กๆ ให้ความสนใจ หลายคนเฝ้าฝันอยากท่องเที่ยวนอกโลก เหยียบดวงจันทร์หรือสัมผัสดาวอังคาร ยิ่งสมัยนี้มีภาพยนตร์ นิยาย บทความ หรือวิดีโอคลิป ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเ ...

  30 ตุลาคม 2557
  ฮิต : 3894
 • ทุกปีจะมีการตัดสินรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี โดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อคัดเลือกนักวิจัยที่สามารถสร้างผลงานที่เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการพั ...

  30 ตุลาคม 2557
  ฮิต : 3613
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.