Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Feed Entries

งานวิจัย..ใช้ได้จริง

 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) แนะการใช้รังสีวินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง PET/CT สแกน มีความแม่นยำปลอดภัยสูง หากอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และมีการขออนุญาตใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายจาก สำนักงานปรมาณูเพื ...

  07 พฤศจิกายน 2557
  ฮิต : 4012
 • บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จึงลงนามความร่วมมือกับ สวทช. ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า และการจัดทำมาตรฐานทางด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. เปิดเผยว่ ...

  06 พฤศจิกายน 2557
  ฮิต : 4130
 • เทคโนโลยีการบำบัดขยะด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT, Mechanical and Biological Waste Treatment) ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีที่สามารถปรับเสถียรภาพของขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยขบวนการทางชีววิทยา ...

  06 พฤศจิกายน 2557
  ฮิต : 7735
 • ชุมชนบ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราช สีมา เป็นหนึ่งชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาพื้นที่ดินเค็ม เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านตั้งอยู่บนแอ่งเกลือโคราช ส่งผลให้ข้าวที่เป็นผลผลิตหลักของชุมชนมีผล ...

  06 พฤศจิกายน 2557
  ฮิต : 4236
 • หากพูดถึง “ข้าว” หลายคนก็คงจะนึกถึงเมนูอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ที่ได้จากผลผลิตต่างๆ ของข้าว แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า “ข้าว” ที่เรารับประทานเป็นอาหารหลักในทุกวันนี้ สามารถนำไปพัฒนาแล ...

  31 ตุลาคม 2557
  ฮิต : 4190
 • แสงซินโครตรอน คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนแสงอาทิตย์ แต่มีความเข้มมากกว่าเป็นล้านเท่า นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้แสงนี้ ซึ่งผลิตโดยเครื่องกำเนิดแสง เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางวัสดุต่างๆ ลงลึกถึงระดับอะตอมและโ ...

  31 ตุลาคม 2557
  ฮิต : 5602
 • อ้อยพืชล้มลุกที่ทำรายได้จากการส่งออกและจำหน่ายในรูปของน้ำตาลทรายให้ประเทศไทยปีละ 8 หมื่นล้านบาท ทำให้ไทยเป็นผู้ส่งออกผลผลิตจากอ้อยและน้ำตาลเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ที่สำคัญอ้อยเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที ...

  31 ตุลาคม 2557
  ฮิต : 5635
 • เรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศ เป็นเรื่องหนึ่งที่เด็กๆ ให้ความสนใจ หลายคนเฝ้าฝันอยากท่องเที่ยวนอกโลก เหยียบดวงจันทร์หรือสัมผัสดาวอังคาร ยิ่งสมัยนี้มีภาพยนตร์ นิยาย บทความ หรือวิดีโอคลิป ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเ ...

  30 ตุลาคม 2557
  ฮิต : 3943
 • ทุกปีจะมีการตัดสินรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี โดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อคัดเลือกนักวิจัยที่สามารถสร้างผลงานที่เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการพั ...

  30 ตุลาคม 2557
  ฮิต : 3656
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready