Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Feed Entries

งานวิจัย..ใช้ได้จริง

 • ในปัจจุบันสภาพอากาศเสีย น้ำเสีย และดินปนเปื้อนด้วยมลพิษกำลังคุมคามผู้คนในเมืองใหญ่ๆ หลายแห่งทั่วโลก แม้เทคโนโลยีในการบ่งชี้มลพิษที่คอยเตือนให้มนุษย์เราระวังอันตรายจากมลพิษต่างๆ จะก้าวหน้าขึ้น แต่เราก ...

  26 กรกฎาคม 2561
  ฮิต : 291
 • ขยะชุมชนเป็นสิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและบริโภคของมนุษย์ ปริมาณขยะที่มากมายขาดการจัดการอย่างมีระบบก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากต่อการกำจัด ปัญหาจากขยะชุมชนนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น พร้อมๆกับการขยายต ...

  17 กรกฎาคม 2561
  ฮิต : 792
 • น้ำมันหอมระเหย หรือ essential oil เป็นสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้น มักมีกลิ่นหอมและระเหยได้ง่าย เพื่อดึงดูดแมลงมาผสมเกสร หรือ ป้องกันตนเองจากศัตรูภายนอกที่จะมาทำลายพืชนั้นๆ เช่น ป้องกันแมลง ป้องกันเชื้ ...

  09 กรกฎาคม 2561
  ฮิต : 2477
 • ส้มแขก มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า การ์ซิเนีย อะโทรวิริดิส กริฟฟ์ (Garcinia atrovidis Griff) ในประเทศไทยพบมากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ เช่น ยะลา ปัตตานี สตูล นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร และระนอง ผลส้ม ...

  04 กรกฎาคม 2561
  ฮิต : 1015
 • สบู่เหลวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหนัง โดยสบู่เหลวที่ดีต้องสามารถทำความสำอาดผิวหนังได้ดี ไม่ล้างไขมันตามธรรมชาติของผิวมากเกินไป ไม่ทำให้ผิวแห้งหรือระคายเคือง และล้างออกได้ง่าย การ ...

  03 กรกฎาคม 2561
  ฮิต : 662
 • อาหารจัดเป็นปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่บางครั้งอาหารก็อาจจะก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายได้เช่นกันเนื่องจากสารพิษบางอย่างที่อยู่ในอาหารนั้นๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 พวกใหญ่ๆ ดังนี้ 1. ส ...

  02 กรกฎาคม 2561
  ฮิต : 999
 • น้ำพริกแกง หรือเครื่องแกง ทางภาคใต้ มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะแกงส้มหรือแกงเหลือง จัดเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคใต้ที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ เดิมการผลิตเครื่องแกงส้มนั้นเพื่อการบริโภคภา ...

  28 มิถุนายน 2561
  ฮิต : 499
 • "การใช้แมลงที่เป็นหมันควบคุมแมลงวันผลไม้ โครงการหลวงดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่" งานวิจัยด้านแมลงวันผลไม้ในประเทศไทยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2513 โดยกองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อส ...

  27 มิถุนายน 2561
  ฮิต : 826
 • มะพร้าวเป็นพืชยืนต้นในวงศ์ปาล์ม (ARECACEAE) มีชื่อสามัญว่า coconut มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Cocos nucifera L. มะพร้าวนั้นนิยมปลูกอยู่แทบจะทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพราะมันถือได้ว่าเป็นพืชสารพัด ...

  26 มิถุนายน 2561
  ฮิต : 655
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.