Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

18 สิงหาคม 2560 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย กร...
เวลา 09.15 น. ของเช้าวันนี้ (18 สิงหาคม 2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา...
เมื่อเวลา 8.30 น. (วันที่ 18 สิงหาคม 2560) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ปส. เยือน สปป. ลาว ร่วมหารือผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 6 – 9 สิงหาค...
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เร่งเสริมศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พ...
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเปิดตัวสมุดภาพความเชื่อมโยงร่องรอยความเจริญของพระ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

การถ่ายทอดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลันสู่เกษตรกร

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

เป็นการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน โดยพันธุ์ข้าวที่พัฒนาขึ้นทนต่อน้ำท่วมขังได้นานประมาณ 15 - 21 วัน และเมื่อทดลองปลูกในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลัน ในปีการเพาะปลูก 2547/2548 ที่จังหวัดหนองคายพบว่า สายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วม ทนต่อน้ำท่วมและฟื้นตัวหลังน้ำท่วมได้ดีกว่าสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ปกติ โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 303 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่สายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ปกติเสียหายจากน้ำท่วมให้ผลผลิตเฉลี่ยเพียง 56 กิโลกรัมต่อไร่

ข้อมูลโดยสรุปของผลลัพธ์ / ประโยชน์ของผลงาน เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมนาข้าวจากอุทกภัยที่เกิดเป็นประจำเกือบ ทุกปี โดยเฉพาะในพื้นที่อาศัยน้ำฝนทำให้ต้นข้าวที่ปลูกอยู่โดยทั่วไปตายหลังน้ำ ท่วมขังเพียงไม่กี่วัน ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นในระหว่างเกิดน้ำท่วม
 
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
เกษตรกรรม และปศุสัตว์
    - การปลูก การเลี้ยง
    - การแก้ไขปัญหาในด้านกระบวนการผลิต และโรค
    - แก้ปัญหาผลผลิตข้าวตกต่ำจากอุทกภัย
การดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป
    การประกอบอาชีพระดับครัวเรือน

สาขาผลงาน : พืช/เกษตร

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
   - หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ไบโอเทค) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
   - มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
   - กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หน่วยงานเจ้าของผลงานศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทยภาษาอังกฤษ egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP