Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

วันที่ 26 พ.ค.60 เวลา 09.00 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระ...
วันที่ 25 พ.ค.60 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำ...
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
(26 พฤษภาคม 2560) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเ...
4 พฤษภาคม 2560 กรุงเทพฯ - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน...
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิ ทยาศาสตร์แห่งชา...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

ปฏิทินกิจกรรม

การถ่ายทอดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลันสู่เกษตรกร

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

เป็นการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน โดยพันธุ์ข้าวที่พัฒนาขึ้นทนต่อน้ำท่วมขังได้นานประมาณ 15 - 21 วัน และเมื่อทดลองปลูกในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลัน ในปีการเพาะปลูก 2547/2548 ที่จังหวัดหนองคายพบว่า สายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วม ทนต่อน้ำท่วมและฟื้นตัวหลังน้ำท่วมได้ดีกว่าสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ปกติ โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 303 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่สายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ปกติเสียหายจากน้ำท่วมให้ผลผลิตเฉลี่ยเพียง 56 กิโลกรัมต่อไร่

ข้อมูลโดยสรุปของผลลัพธ์ / ประโยชน์ของผลงาน เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมนาข้าวจากอุทกภัยที่เกิดเป็นประจำเกือบ ทุกปี โดยเฉพาะในพื้นที่อาศัยน้ำฝนทำให้ต้นข้าวที่ปลูกอยู่โดยทั่วไปตายหลังน้ำ ท่วมขังเพียงไม่กี่วัน ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นในระหว่างเกิดน้ำท่วม
 
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
เกษตรกรรม และปศุสัตว์
    - การปลูก การเลี้ยง
    - การแก้ไขปัญหาในด้านกระบวนการผลิต และโรค
    - แก้ปัญหาผลผลิตข้าวตกต่ำจากอุทกภัย
การดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป
    การประกอบอาชีพระดับครัวเรือน

สาขาผลงาน : พืช/เกษตร

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
   - หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ไบโอเทค) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
   - มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
   - กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หน่วยงานเจ้าของผลงานศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 


TOP