Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (22 มิถุนายน 2560) ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐ...
วันที่ 21 มิ.ย. 60 เวลา 14.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร...
วันนี้ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการเศษวัสดุเห...
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ ศ...
พิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Museum - ITM) ภายใต...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

ปฏิทินกิจกรรม

สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

เป็นระบบที่ใช้ตรวจวัดแบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เคลื่อนย้ายได้ง่าย รับ-ส่งข้อมูล และสั่งงานควบคุมการทำงานจากศูนย์กลางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควบคุมระยะไกล สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ มีระบบล้างและเก็บหัววัดในน้ำสะอาด เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการวัด ลดค่าใช้จ่ายในการส่งคนไปดูแลและบำรุงรักษา สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำได้4 ชนิดคือ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ การนำไฟฟ้าของน้ำ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติจะถูก นำไปติดตั้งไว้ตามแหล่งน้ำต่างๆ ที่ต้องการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปัจจุบันได้มีการเพิ่มระบบไฟสัญญาณเฝ้าระวังภัยและเพิ่มการแจ้งเตือนผ่าน SMSให้กับสถานีวัดอัตโนมัติขนาดเล็ก

การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        การแก้ไขปัญหาจากการผลิต (การปนเปื้อน มลภาวะจากกระบวนการผลิต)สิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นายคงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร
หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST)

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP