Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบ...
วันนี้ (13 ตุลาคม 2560) เวลา 07.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงว...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิ...
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โดยสำนักความร่วมม...
ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรมการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

          โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เป็นการดำเนินงานเพื่อช่วยเสริมโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้าน วทน. ของประเทศให้แข็งแกร่ง  โดยในการดำเนินงานจะใช้ระบบเครือข่ายเป็นกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  ปัจจุบัน วท. ได้จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคขึ้นในพื้นที่ต่างๆ 4 แห่ง

          1) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ รับผิดชอบโดย วว.
          2) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ รับผิดชอบโดย พว.
          3) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ รับผิดชอบโดย พว.
          4) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก รับผิดชอบโดย พว.

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทยภาษาอังกฤษ egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP