Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็...
24 กรกฎาคม 2560 / ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสต...
เมื่อเวลา 13.30 น. (วันที่ 24 กรกฎาคม 2560) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดก...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
เมื่อระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี สาธ...
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ...
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ฉ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

          โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เป็นการดำเนินงานเพื่อช่วยเสริมโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้าน วทน. ของประเทศให้แข็งแกร่ง  โดยในการดำเนินงานจะใช้ระบบเครือข่ายเป็นกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  ปัจจุบัน วท. ได้จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคขึ้นในพื้นที่ต่างๆ 4 แห่ง

          1) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ รับผิดชอบโดย วว.
          2) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ รับผิดชอบโดย พว.
          3) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ รับผิดชอบโดย พว.
          4) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก รับผิดชอบโดย พว.

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP