Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

รวมข่าวในเหตุการณ์ ร.๙ สวรรคต

 • ศตส. เผยสามารถประดับพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 เป็นภาพสีเหมือนเดิมแต่ต้องประดับผ้าขาวดำให้เหมาะสมถูกต้องงดงาม
  วันพุธ, 14 ธันวาคม 2559
 • ภาพประวัติศาสตร์อันสวยงาม จากนิตยสาร HAMBURGER
  วันอังคาร, 08 พฤศจิกายน 2559
 • การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
  วันอังคาร, 08 พฤศจิกายน 2559
 • การแต่งตั้งประธานองคมนตรี
  วันอังคาร, 08 พฤศจิกายน 2559
 • Infographic รวบรวมวิธีการเดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ
  วันจันทร์, 24 ตุลาคม 2559
 • มท.จัดแผนอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
  วันจันทร์, 24 ตุลาคม 2559
 • สำนักพระราชวังประกาศเลื่อนเปิดให้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ
  วันจันทร์, 24 ตุลาคม 2559
 • คำแนะนำการเดินทาง แก่ประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะของรัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม
  วันเสาร์, 22 ตุลาคม 2559
 • การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  วันเสาร์, 22 ตุลาคม 2559
 • วธ.เชิญชมภาพยนตร์ "365 พระราชกรณียกิจ"
  วันพฤหัสบดี, 20 ตุลาคม 2559
ประมวลเรื่องในหลวง

พระบรมราโชวาท

พระราชดำรัส

โครงการพระราชดำริฯ

 • โครงการด้านคมนาคมสื่อสาร
  วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2556
 • โครงการด้านสวัสดิการสังคม
  วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2556
 • โครงการด้านสาธารณสุข
  วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2556
 • โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
  วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2556
 • โครงการด้านการเกษตร
  วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2556
 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
  วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2556
 • ทฤษฎีการป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญ้าแฝก
  วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2556
 • โครงการฝนหลวง
  วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2556
 • การบำบัดน้ำเสียตามพระราชดำริด้วย "กังหันน้ำชัยพัฒนา"
  วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2556
 • โครงการ "แก้มลิง" ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2556
เศรษฐกิจพอเพียง

 • การเดินตามรอยพระยุคลบาท
  วันพุธ, 17 เมษายน 2556
 • หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท
  วันพุธ, 17 เมษายน 2556
 • เศรษฐกิจพอเพียง
  วันพุธ, 17 เมษายน 2556
 • บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
  วันพุธ, 17 เมษายน 2556
 • ประมวลคำในพระบรมราโชวาท...ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  วันพุธ, 17 เมษายน 2556
 • ในหลวง นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน
  วันพุธ, 17 เมษายน 2556
 • การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
  วันพุธ, 17 เมษายน 2556
 • รัฐมนตรีนักวิทย์ฯ กับเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 1
  วันพุธ, 17 เมษายน 2556
 • รัฐมนตรีนักวิทย์ฯ กับเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 2
  วันพุธ, 17 เมษายน 2556
 • รัฐมนตรีนักวิทย์ฯ กับเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 3
  วันพุธ, 17 เมษายน 2556
งานเขียนเรื่องในหลวง

 • 84 พรรษา องค์ราชันของแผ่นดิน
  วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2556
 • พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน
  วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2556
 • อัจฉริยราชา
  วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556
 • จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : หลักการทรงงาน
  วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2556
 • ครองใจคน
  วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2556
 • หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท
  วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2556
 • พระเจ้าแผ่นดิน
  วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2556
 • หนึ่งในโลก : จอมกษัตริย์มหาราชฯ
  วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2556
 • ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่
  วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2556
 • ในหลวงของเรา
  วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2556

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 


TOP