Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

งานวิจัย..ใช้ได้จริง


วันที่สร้าง

ชื่อ

ผู้เขียน

ฮิต
10 กุมภาพันธ์ 2558 การพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ ไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ 2989
27 มกราคม 2558 วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมสร้างความจำ “Braini-Tab” สู่เชิงพาณิชย์ ไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ 2738
27 มกราคม 2558 ฉาบนาโนลงร่มบ่อสร้าง ไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ 2404
20 มกราคม 2558 เอ็มเทคโชว์ผลงานวิจัย ยางล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน ไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ 2930
20 มกราคม 2558 นาโนเทคโชว์ผลงานวิจัย smart soil...แปรรูปผักตบชวาให้เป็นสารปรับปรุงดิน ไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ 3448
16 มกราคม 2558 กิจกรรมการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2557 ไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ 2827
05 มกราคม 2558 คุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร ไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ 4374
19 ธันวาคม 2557 ถุงบรรจุภัณฑ์รักษาความสดของลำไย นวัตกรรมงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ 3680
13 พฤศจิกายน 2557 โปรตอน เธราพิ ความหวังใหม่พิฆาตมะเร็ง ไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ 3324
13 พฤศจิกายน 2557 เทคโนโลยี PET-CT วินิจฉัยโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำ ไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ 3918

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP