Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

gallery_id
ดร.พิเชฐ นำทีมผู้บริหารร่วมหารือคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลโครงการ วมว.

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ดำเนินโครงการโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ 11 มหาวิทยาลัย-โรงเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพของประเทศให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับป้อนเข้าสู่ระบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

gallery_id
ศปท.วท. โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกฯ ข้าราชการไทยไร้ทุจริต
gallery_id
ดร.พิเชฐ เตรียมปฏิรูปพัฒนากำลังคน มุ่งเพิ่มผลิตนักวิจัยด้าน วทน. หวังหลุดพ้นประเทศรายได้ปานกลาง

คลังภาพกิจกรรม

gallery_id
วท. รุก 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

คลังภาพกิจกรรม

gallery_id
วท. เตรียมรับนายกฯ พร้อมโชว์งานวิจัยใช้ได้จริงสนับสนุนกลุ่ม SMEs

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมคณะทำงานปฏิรูป วทน. กลุ่มที่ 1: ด้านวิจัยเชิงพาณิชย์/SMEs โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยที่ประชุมได้หารือความคืบหน้าการคัดและจำแนกผลงานวิจัย วท.ที่ออกสู่เชิงพาณิชย์ ในภาพรวมการบริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Services for Industries and SMEs)

gallery_id
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ"

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงเปิดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ และมอบรางวัลแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา โดยมี นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา


 

gallery_id
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน Green Thailand

วันนี้  (13 กรกฎาคม  2553)  เวลา 15.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การแก้ปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรม (Green Thailand) ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา โดยกำหนดพื้นที่มาบตาพุดเป็นพื้นที่นำร่อง นับเป็นครั้งแรกในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม ที่ได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและภาคอุตสาหกรรม และได้นำผู้เชี่ยวชาญไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมแก้ปัญหา

gallery_id
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร เยี่ยม ก.วิทยาศาสตร์ฯ

ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้การต้อนรับ นายพ้อง ชีวานันท์ ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร และคณะฯ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และรับฟังนโยบายของ ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
 

gallery_id
แถลงข่าวโครงการ “ยุวทูตดาราศาสตร์ ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน”

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “ยุวทูตดาราศาสตร์ ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน” ร่วมกับ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553

gallery_id
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วัดขุมทอง

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทยภาษาอังกฤษ egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP