เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่งตั้งข้าราชการการเมือง 2 ตำแหน่ง

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
Support

ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ดังนี้

news.png

 

 

 

 

ผู้เขียนข่าว  :  กมลวรรณ  เอมสมบูรณ์

ผู้ตรวจข่าว  :  หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.