Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา


วันที่สร้าง

ชื่อ

ผู้เขียน

ฮิต
16 มีนาคม 2558 ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี @ WebMaster 499
12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ @ WebMaster 798
08 กุมภาพันธ์ 2558 จัดจ้างเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี @ WebMaster 2860
02 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) @ WebMaster 540
12 มกราคม 2558 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา @ WebMaster 1050
29 ธันวาคม 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าสำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี @ WebMaster 685
29 ธันวาคม 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) @ WebMaster 781
14 พฤศจิกายน 2557 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ปีงบประมาณ 2558 @ WebMaster 805
12 พฤศจิกายน 2557 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง (วุฒิปริญญาตรี) @ WebMaster 1153
06 พฤศจิกายน 2557 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา @ WebMaster 626

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทยภาษาอังกฤษ egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP