Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

18 สิงหาคม 2560 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย กร...
เวลา 09.15 น. ของเช้าวันนี้ (18 สิงหาคม 2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา...
เมื่อเวลา 8.30 น. (วันที่ 18 สิงหาคม 2560) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ปส. เยือน สปป. ลาว ร่วมหารือผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 6 – 9 สิงหาค...
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เร่งเสริมศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พ...
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเปิดตัวสมุดภาพความเชื่อมโยงร่องรอยความเจริญของพระ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสน

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

6.jpgประวัติ
ได้รับการพัฒนามาจาก "พิพิธภัณฑ์สัตวืน้ำและสถานเลี้ยงสัตวืน้ำเค็ม" โดย ดร.บุญถิ่น อัตถากร ต่อมา ดร.ทวี หอมชงและคณะได้จัดทำโครงการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น

แบบให้เปล่าในการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒบางแสน มหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์ จากนั้นได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2528

รายละเอียดการให้บริการ
การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ นิทศรรการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับพระราชกรณีกิจทางด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวิทยาศาสตร์การประมง ส่วนที่สองจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของทะเล ระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลรวมทั้งความสำคัญของทะเลที่มีต่อมนุษย์ 

เวลาทำการ

  • วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. หยุดวันจันทร์
  • วันเสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-17.00 น.

สถานที่ติดต่อ
มานประชาสัมพันธ์ 169 มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : 0 3839 16713

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทยภาษาอังกฤษ egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP