เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
Support

13.jpgประวัติ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ด้านการเกษตรไทย จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

ในปี พ.ศ. 2539 เป็นสถานที่เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการเกษตร

รายละเอียดการให้บริการ
จัดแสดงนิทรรศการ เนื้อหาหลักเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานด้านการเกษตรทุกๆด้าน เป็นการจำลองรูปแบบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และการจัดการแสดงพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องข้าว รวมทั้งการจำลองวิถีชีวิตเกษตรกรไทย ๔ ภาค โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กิจกรรมการแสดงและกิจกรรมไหมไทย กิจกรรมภายนอกอาคาร มีกิจกรรมการเกษตรกลางแจ้ง ซึ่งมีทั้งการแสดง การสาธิต การทดลองวิจัย กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ

เวลาทำการ

  • วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.30-15.30 น.
    หยุดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์บริหารพิพิธภัณฑ์ฯ กิโลเมตรที่ 46-48 ถนนพหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
โทรศัพท์ : 0 2520 3208-9

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.