Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

18 สิงหาคม 2560 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย กร...
เวลา 09.15 น. ของเช้าวันนี้ (18 สิงหาคม 2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา...
เมื่อเวลา 8.30 น. (วันที่ 18 สิงหาคม 2560) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ปส. เยือน สปป. ลาว ร่วมหารือผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 6 – 9 สิงหาค...
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เร่งเสริมศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พ...
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเปิดตัวสมุดภาพความเชื่อมโยงร่องรอยความเจริญของพระ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้านบาท ณ วัดบุปผาราม

ส่วนแสดงภาพข่าว
กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...   กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดบริจาคกว่า 1.5 ล้าน...
Video
Calendar
feedsource

IMG 7620

          11 พฤศจิกายน 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ

ได้พระราชทานก่อนสวรรคตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบุปผาราม วรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี  ทั้งนี้ มียอดเงินบริจาคเพื่อสมทบเป็นปัจจัยรวมทั้งสิ้น 1,425,465.25 บาท พร้อมมอบถวายแด่เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 

IMG 7714  IMG 7727

A23Y8549  A23Y8526

IMG 7645  A23Y8567

          
          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถวายผ้าพระกฐินฯ ว่า “ผ้าพระกฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงสบริวารทั้งปวงนี้  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ในพระบรมโกศ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  กอปรด้วยพระราชศรัทธา  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้  ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐินทานนี้  กระทำกฐินัตถารกิจ  ตามพระบรมพุทธานุญาต นั้น เทอญ.”

 

A23Y8519  A23Y8448

A23Y8459  A23Y8463

A23Y8448  A23Y8449

     
ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวและวีดิโอ : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์,นายสุเมธ บุญเอื้อ,นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร.02 333 3728 – 3732  โทรสาร 02 333 3834
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : sciencethailand

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทยภาษาอังกฤษ egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP