Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

วันที่ 26 พ.ค.60 เวลา 09.00 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระ...
วันที่ 25 พ.ค.60 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำ...
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
(26 พฤษภาคม 2560) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเ...
4 พฤษภาคม 2560 กรุงเทพฯ - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน...
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิ ทยาศาสตร์แห่งชา...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

ปฏิทินกิจกรรม

"การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015"

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

      ดร.พรชัย  รุจิประภา ปลัดกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์หลังพิธีเปิด มีการอภิปรายกลุ่ม เรื่อง "การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015"

โดยมีวิทยากรบรรยายจำนวน 5 ท่าน คีอ นายทยทัต  กาญจนพิพัฒน์กุล นักการทูตชำนาญการ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ,        นายยูรจิต  จิตตเสวี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์, นางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ นายอภินันท์  ภัทรธิยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีนายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

    ภาพโดย : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์

     ข่าวโดย : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 


TOP