Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

18 สิงหาคม 2560 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย กร...
เวลา 09.15 น. ของเช้าวันนี้ (18 สิงหาคม 2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา...
เมื่อเวลา 8.30 น. (วันที่ 18 สิงหาคม 2560) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ปส. เยือน สปป. ลาว ร่วมหารือผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 6 – 9 สิงหาค...
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เร่งเสริมศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พ...
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเปิดตัวสมุดภาพความเชื่อมโยงร่องรอยความเจริญของพระ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

"การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015"

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

      ดร.พรชัย  รุจิประภา ปลัดกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์หลังพิธีเปิด มีการอภิปรายกลุ่ม เรื่อง "การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015"

โดยมีวิทยากรบรรยายจำนวน 5 ท่าน คีอ นายทยทัต  กาญจนพิพัฒน์กุล นักการทูตชำนาญการ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ,        นายยูรจิต  จิตตเสวี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์, นางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ นายอภินันท์  ภัทรธิยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีนายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

    ภาพโดย : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์

     ข่าวโดย : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทยภาษาอังกฤษ egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP