Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

22 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ / ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐ...
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น . ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมน...
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น . ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนต...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
วันนี้ (19 พฤษภาคม 2560) เวลา 09.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื...
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนมีนาคม 2560 โ...
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนเมษายน 2560 ฉบ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

ปฏิทินกิจกรรม

แนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผังเมืองในการบริหารจัดการน้ำท่วม

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการหารือแนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผังเมืองในการบริหารจัดการน้ำท่วม ร่วมกับนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เลขาธิการสำนักงานนโยบาย และบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา กรรมการกฤษฎีกา นายรัชทิน ศยามานนท์ จากสภาวิศวกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องทำงานรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555

 

 

 

แนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผังเมืองในการบริหารจัดการน้ำท่วม

 

ยุทธศาสตร์           ใช้มาตรการผังเมืองเพื่อเยียวยา ลดผลกระทบ และป้องกันน้ำท่วม

ยุทธวิธี                   1. กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย

                                2. กำหนดพื้นที่สีเขียวเป็น Flood way

                                3. กำหนดพื้นที่กักน้ำ (แก้มลิง)

                                4. กำหนดแนวทางการขยายเมืองในพื้นที่ต่ำ

                                5. กำหนดพื้นที่ใหม่เพื่อลดความเสี่ยง

                                6. กำหนดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่กั้นทางเดินน้ำ

                                7. กำหนดระยะถอยจากทางแนวน้ำหรือแหล่งน้ำ

 

 

แผนงาน (ตามลำดับความสำคัญ)

 

                                1. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

                                2. ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล

                                3. ลุ่มน้ำภาคอีสาน

                                4. อื่นๆ

 

เขียนข่าว  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ  :  นายองอาจ ทองเปลี่ยน

เผยแพร่  :  นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3732

 

 

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 


TOP