Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

22 สิงหาคม 2560 / รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโ...
(21 สิงหาคม 2560) เวลา 16.00 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกร...
(21 สิงหาคม 2560) เวลา 13.30 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกร...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล...
(20 สิงหาคม 2560) ณ เวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...
(19 สิงหาคม 2560) ณ เวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

สนช. เปิดตัว 100 เมธีส่งเสริมนวัตกรรม หวังส่งเป็นกุนซือช่วยเอกชนสร้างธุรกิจใหม่

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดงาน “100 เมธีส่งเสริมนวัตกรรม   ร่วมรังสรรค์ ธุรกิจนวัตกรรม”  และมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ “เมธีส่งเสริมนวัตกรรม” 

 

 

 

 

 

 

เพื่อสร้างเครือข่ายความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลากหลายสาขาวิชา ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการวิจัย  การตลาด  และการจัดการ  ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  อินฟินิตี้ ชั้น 1 โรงแรม Pullman กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552

                ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาสตร์ฯ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ขอชื่นชมกับการริเริ่มของ สนช. ในการดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติ  “เมธีส่งเสริมนวัตกรร”  ซึ่งเป็นการยกย่องและให้กำลังใจกับ “เมธีส่งเสริมนวัตกรร”  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าสูงยิ่งที่แสดงความสามารถและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนวัตกรรมของประเทศ  และเป็นผู้ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถยกระดับความสามารถแข่งขันได้อย่างก้าวกระโดด  ซึ่งถือเป็นกลไกที่ทำให้สามารถพัฒนาและร่วมรังสรรค์โครงการนวัตกรรมของ สนช. เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง  การผนึกพลังและความสามารถของ “เมธีส่งเสริมนวัตกรรม” ในปีนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถร่วมกันเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมและเพิ่มรายได้จากเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต  สร้างฐานทางนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็ง  ยกระดับความสามารถในการผลิตและการบริหารจัดการเชิงรุกที่ใช้ฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับภาคธุรกิจ  และขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับ “เมธีส่งเสริมนวัตกรรม” ทุกท่านที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้”
                 ดร. สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  และประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  กล่าวว่า  ระยะเวลา  5  ปีที่ผ่านมา สนช. ได้ดำเนินการสร้างระบบสนับสนุนนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ  โดยใช้การรังสรรค์โครงการนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน  และใช้กลไกการสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและด้านการเงิน  เพื่อเข้าร่วมรับความเสี่ยงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคเอกชนในการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมโดยเฉพาะการต่อยอดจากสิ่งประดิษฐ์  สิทธิบัตร  และผลงานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ  โดยกลไกสนับสนุนด้านวิชาการที่จะช่วยประสานความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อยืนยันความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี  และกลไกลด้านการเงินเพื่อเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนทำนวัตกรรมได้อย่างกว้างขวาง  เกิดการเชื่อมโยงกับงานวิจัยของภาครัฐได้อย่างบูรณาการ  และมีความคุ้มค่าในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมจากผลงานวิจัย  โดยเฉพาะงานวิจัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
                 ดร. ศุภชัย  หล่อโลหการ  ผู้อำนวยการสนช. เปิดเผยถึงโครงการเชิดชูเกียรติ  “เมธีส่งเสริมนวัตกรรม” ที่ สนช. ริเริ่มขึ้นว่า “การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนานวัตกรรมในเชิงรุก  และได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548  จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 5  ต่อเนื่องกัน  เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมหรือด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาเครือข่าย  “เมธีส่งเสริมนวัตกรรม” คือ การขยายเครือข่ายให้กว้างขวาง  ซึ่งที่ผ่านมา “เมธีส่งเสริมนวัตกรรม”  มีบทบาทสูงมากในการทำงานร่วมกับ สนช. เพื่อพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของเทคโนโลยี  การถ่ายทอดเทคโนโลยี  พร้อมทั้งการประเมินศักยภาพทางด้านการตลาดและธุรกิจให้กับผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจนทางด้านเทคโนโลยีและตลาด  จนเกิดเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากการพัฒนาและแนะนำจากเมธีส่งเสริมนวัตกรรม  จำนวน  71  โครงการ  ในโครงการนวัตกรรมของกลุ่มธุรกิจชีวภาพ  กลุ่มอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ  และกลุ่มการออกแบบและแก้ไขปัญหา  โดยมีมูลค่าการสนับสนุน 49,954,599 บาท  และเกิดมูลค่าโครงการ  398,046,578 บาท ซึ่งในปีนี้ สนช. ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้กับเมธีทั้ง 100 ท่าน  และถือเป็นการเปิดตัวเมธีส่งเสริมนวัตกรรม ปี 2552  โดยเป็นโอกาสที่นวัตกรทุกท่านจะได้พบปะพูดคุยทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนมุมมอง  และอาจเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจร่วมกัน  ตลอดจนได้ร่วมหารือกับเมธีที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน  รวมถึงได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน  กิจกรรมต่าง ๆ ที่ สนช. จะดำเนินการ  เพื่อรังสรรค์นวัตกรรมร่วมกับท่านผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องต่อไป


 

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
อาศยา  ศิริเอาทารย์  โทร. 02 644 6000 ต่อ 111
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทยภาษาอังกฤษ egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP