Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

18 สิงหาคม 2560 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย กร...
เวลา 09.15 น. ของเช้าวันนี้ (18 สิงหาคม 2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา...
เมื่อเวลา 8.30 น. (วันที่ 18 สิงหาคม 2560) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ปส. เยือน สปป. ลาว ร่วมหารือผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 6 – 9 สิงหาค...
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เร่งเสริมศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พ...
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเปิดตัวสมุดภาพความเชื่อมโยงร่องรอยความเจริญของพระ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

รมว.วท. ร่วมกับ รมว.วธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

วันนี้ (12 กันยายน 2554) เวลา 14..00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 2 เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “ค้นเรื่องวัฒนธรรมไทยในเว็ปเดียว” ที่เว็ปไซต์ www.m-culture.in.th

โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลไปแล้วกว่า 4,000 กว่ารายการซึ่งแยกเป็น 4 หมวดได้แก่ (1) บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม เช่นศิลปิน ปราชญ์ชาวบ้าน (2) สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม เช่น โบราณสถาน ศิลปวัตถุ (3) วิถีชีวิต เช่น ศาสนา ความเชื่อ (4) สถานที่ทางวัฒนธรรม เช่น แหล่งโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์
          โอกาสนี้ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. กล่าวแสดงความยินดีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานสนับสนุนทั้งเรื่องเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กระทรวงวัฒนธรรมในการนำเข้าเสนอข้อมูลทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่มีแนวทางในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Innovative Economy เนื่องจากนวัตกรรมพื้นบ้านที่เป็นวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่มีค่าที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมายาวนาน และเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่สามารถดึงดูดการท่องเที่ยวได้
           ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงวัฒนธรรม เป็นความร่วมมือที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมสืบทอดมายาวนานสิ่งที่สูญหาย และสิ่งที่เลือนลางให้กลับมาเป็นที่รู้จักผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยความพยายามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเอง

เขียนข่าวโดย : อภิญญา ตันติรังสี
เผยแพร่ข่าวโดย : นีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : รัฐพล หงสไกร

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทยภาษาอังกฤษ egovernmentforum2017 egovernmentforum2017 MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 

TOP