Black Ribbon

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 

วันที่ 26 พ.ค.60 เวลา 09.00 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระ...
วันที่ 25 พ.ค.60 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำ...
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โ...
อ่านข่าวเพิ่มเติม
(26 พฤษภาคม 2560) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเ...
4 พฤษภาคม 2560 กรุงเทพฯ - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน...
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิ ทยาศาสตร์แห่งชา...
อ่านข่าวเพิ่มเติม

บริการ e-Service

stdb eservice

onestop eservice

government-report-prayut

MOSTGovInfo

สื่อมัลติมีเดีย Online

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV

Loading the player...
1kfirg
หนังสือมาใหม่ 3
หนังสือมาใหม่ 1
1xde
1kfirg
1ghj6y

ปฏิทินกิจกรรม

รมว.วท. ร่วมกับ รมว.วธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม

ส่วนแสดงภาพข่าว
Video
Calendar
feedsource

วันนี้ (12 กันยายน 2554) เวลา 14..00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 2 เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “ค้นเรื่องวัฒนธรรมไทยในเว็ปเดียว” ที่เว็ปไซต์ www.m-culture.in.th

โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลไปแล้วกว่า 4,000 กว่ารายการซึ่งแยกเป็น 4 หมวดได้แก่ (1) บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม เช่นศิลปิน ปราชญ์ชาวบ้าน (2) สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม เช่น โบราณสถาน ศิลปวัตถุ (3) วิถีชีวิต เช่น ศาสนา ความเชื่อ (4) สถานที่ทางวัฒนธรรม เช่น แหล่งโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์
          โอกาสนี้ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. กล่าวแสดงความยินดีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานสนับสนุนทั้งเรื่องเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กระทรวงวัฒนธรรมในการนำเข้าเสนอข้อมูลทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่มีแนวทางในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Innovative Economy เนื่องจากนวัตกรรมพื้นบ้านที่เป็นวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่มีค่าที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมายาวนาน และเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่สามารถดึงดูดการท่องเที่ยวได้
           ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงวัฒนธรรม เป็นความร่วมมือที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมสืบทอดมายาวนานสิ่งที่สูญหาย และสิ่งที่เลือนลางให้กลับมาเป็นที่รู้จักผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยความพยายามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเอง

เขียนข่าวโดย : อภิญญา ตันติรังสี
เผยแพร่ข่าวโดย : นีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : รัฐพล หงสไกร

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ศูนย์บริการร่วม วท.PartnerPartnerPartnerPartnerPartner 

บันทึก

หน่วยงานในสังกัด

แนะนำลิงค์

MusuemTh logo35 thmoveforward ginfo logo OSTC 


TOP